Enkel licensiering. Flexibel hantering.

Acrobat DC har nu stöd för licenshantering för namngivna användare för VMware, Citrix XenApp och XenDesktop. Det är enklare än någonsin att tilldela och hålla koll på användarlicenser från en enda central konsol – även för program som körs i virtuella miljöer.

Driftsättning och teknisk dokumentation

Driftsättning och teknisk dokumentation

Du får tillgång till dessa verktyg online eller genom att ladda ned dem för att dra nytta av de senaste IT-resurserna i Adobe Document Cloud och Acrobat DC, inklusive Enterprise Administration Guide, versionsinformation, Preference Reference samt företagsresurser för mobiler och tjänster.
Effektiv driftsättning av Document Cloud och Acrobat DC. Stöd för följande:
  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) och Microsoft System Center Updates Publisher (SCUP)
  • Apple Remote Desktop
  • Citrix XenApp och XenDesktop
  • Windows Terminal Server på Windows Server 2008
  • Microsoft Application Virtualization (App-V)
  • VMware Horizon
Läs om stöd för JavaScript och formulär, autentisering med Adobe LiveCycle, versionshantering, språkstöd, ändringar mellan releaser och andra ämnen.
Customization Wizard
Med detta kostnadsfria verktyg kan du anpassa installationsprogrammet och appens funktioner före installation. Nu kan du även skapa Acrobat DC-paket för egen driftsättning med Adobe Creative Cloud-serienummer.
Volymdistribution av Acrobat Reader DC
Läs mer om hur du kan distribuera kostnadsfria Reader för dator och kostnadsfria mobilappen Acrobat Reader DC i större volymer.
Hantera driftsättning av uppdateringar för Acrobat Pro, Acrobat Standard och Acrobat Reader via en lokal uppdateringsserver med hjälp av Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Du kan också använda Remote Update Manager (RUM) för att automatiskt hålla uppdateringarna aktuella.
Adobe samarbetar med ledande EMM-leverantörer för att företag ska kunna hantera och distribuera Adobe Document Cloud-mobilappar på ett säkert sätt.
Integrering med Adobe Sign
Med helt nyckelfärdiga integreringar kan ni få igång Adobe Sign på bara några minuter – direkt in i de affärssystem, appar och arbetsflöden organisationen använder dagligen.
Tekniska specifikationer
Se de tekniska specifikationerna för Acrobat.
Versionsinformation
Få information om de senaste uppdateringarna och förbättringarna.

Säkerhet i Adobe Document Cloud
Läs om de senaste säkerhetsnyheterna, -incidenterna och -uppdateringarna:
(med månatligt schema över planerade uppdateringar)
Tekniska handledningar, white papers, resurser för utvecklare med mera för att skydda innehåll med hjälp av digitala signaturer och behörigheter.
Digitala signaturer
Läs mer om hur lagar och branschspecifika krav för Qualified Electronic Signatures (QES) kan efterlevas genom att man använder leverantörer av digitala certifikat som finns med på European Union Trust List (EUTL) eller Adobe Approved Trust List (AATL).
Läs om hur e-signeringstjänsterna i Adobe Sign följer branschens säkerhetsstandarder.

Utbildning och support

Expertråd
Läs om de senaste nyheterna och resurserna i IT-blogg om Acrobat.
Adobe Sign – hjälp
Besök Hjälpsidan för Adobe Sign med självstudiekurser, administratörsinformation och referensguider.
Hjälp för Acrobat
Gå in på Hjälp för Acrobat för att snabbt lösa problem med hjälp av självstudiekurser, onlinehjälp, felsökningstips, forum med mera.
Maximera er investering i Acrobat genom ett stort antal service- och supportalternativ.

Document Cloud för utvecklare

Integrering av e-signering
Använd API:er för att skapa anpassade applikationer för era team, partners och kunder.
Acrobat Developer Center
Lär dig hur du skapar de mest funktionsrika och engagerande PDF-dokumenten när och var som helst med Acrobat DC SDK.
Gemenskap
Hjälp oss att skapa dokumentlösningar för miljarder användare genom att använda Adobes SDK för att integrera Adobe Document Cloud i er app eller webbplats.
* Partnerkommunikation finns för närvarande endast på engelska.
 
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.