Utnyttja era affärssystem bättre.

Det är enkelt med Adobe Document Cloud-partners.

Snabba upp processerna och få avkastning snabbare.

Vi samarbetar med de bästa företagen för att ni ska kunna integrera Adobe Document Cloud-lösningar i de system, processer och program som ni redan använder i organisationen. Oavsett om ni vill effektivisera dokumentflödena eller snabba upp affärerna med e-signaturer, så kan ni lita på att våra lösningar och våra partners hjälper er att nå målen.

Adobe Document Cloud fungerar med de verktyg företaget redan använder.

 • Salesforce
  Skicka, underteckna, spåra, och arkivera kontrakt snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
 • Workday
  Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i er Workday HCM-lösning.
 • Microsoft Dynamics CRM
  Adobe Sign kan integreras med Microsoft Dynamics CRM så att ni smidigt kan signera, spåra, lagra och hantera dokument.
 • Microsoft SharePoint
  Ta fram, skicka, spåra och hantera hela e-signaturarbetsflödet utan att någonsin behöva lämna Microsoft SharePoint.
 • Apttus
  Snabba upp avtals- och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • SAP Ariba
  Minska dokumenthanteringstiden med 80 % när ni lägger till e-signaturer, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.
 • Dropbox
  Öppna, redigera, underteckna och lagra PDF-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Adobe Acrobat DC.
 • box
  Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.
 • ServiceNow
  Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.

Digitalisera era affärsprocesser med våra API:er.

Lägg till Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga program eller affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er.

Integrera Adobe Document Cloud.

Gå med i Adobe ISV Partner Program så ger vi ert företag de verktyg och resurser ni behöver för att bygga och leverera lösningar som kan integreras med Adobe Document Cloud.

Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Med Adobe Document Cloud-lösningar är ni fria att välja bland certifikatutfärdare (CA) och betrodda tjänsteleverantörer (TSP) för att autentisera er organisations digitala signaturer. Med hundratals partners runt om i världen – inklusive alla godkända leverantör inom EU – gör vi det enkelt för er att tillgodose villkoren i de mest krävande lagarna och branschspecifika reglernaför elektroniska signaturer.

Utnyttja era affärssystem bättre.

Effektivisera viktiga dokumentflöden och snabba upp affärsprocesserna i hela organisationen genom att köra Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga system.

Försäljning/kundvård (CRM)

 • Salesforce

  Salesforce

  Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
  Oracle CRM

  Oracle CRM

  Oracles CRM-program kan integreras med Adobe Sign för att snabba upp försäljningsprocessen (byggd av CRM IT Solutions).
 • Microsoft Dynamics CRM

  Microsoft Dynamics CRM

  Adobe Sign kan integreras med Microsoft Dynamics CRM så att ni smidigt kan signera, spåra, lagra och hantera dokument.
  ZOHO CRM

  ZOHO CRM

  Adobe Sign kan integreras med Zoho CRM vilket innebär att kunderna kan nås via flera kanaler och alla konversationer samlas på samma ställe.
 • NetSuite

  NetSuite

  Få offerter, kontrakt och avtal signerade på några minuter inifrån NetSuite-kontot.
 • Nintex | Drawloop

  Nintex | Drawloop

  Automatisera dokumentframtaging och integrera möjligheten till elektroniska signaturer i ert LOOP-system.

Programvaror för avtals- och offerthantering

 • Agiloft

  Agiloft

  Agiloft integreras med Adobe Sign för att snabba upp godkännandeflödena, hantera kontrakt och ge full rapportering och regelefterlevnad.<
 • Apttus

  Apttus

  Snabba upp avtals- och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • SAP Ariba

  SAP Ariba

  Minska dokumenthanteringstiden med 80 % eller mer när ni lägger till e-signering, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.
 • Advanced Software Concepts (ASC)

  Advanced Software Concepts (ASC)

  Effektivisera avtalshanteringen genom att lägga till Adobe Sign till ASC-arbetsflödena.
 • Change Healthcare

  Change Healthcare

  Change Healthcare använder Adobe Sign för att smidigare kunna hjälpa sjukförsäkringar att effektivisera i kontrakteringen av leverantörer.
 • Conga Composer

  Conga Composer

  Snabba upp försäljningsprocessen och skapa fler säljdagar genom att minimera flaskhalsarna som orsakas av dokumenthantering.
 • IBM Emptoris

  IBM Emptoris

  Snabba upp avtalsarbetet och minska kostnaderna med e-signaturer i IBM Emptoris Contract Management.
 • icertis Applied Cloud

  icertis

  Skicka, signera och spåra dokument med Adobe Sign i kombination med icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.
 • Intelligentcontract

  Intelligentcontract

  Automatisera kontakter och signera avtal elektroniskt med intelligentcontract och Adobe Sign.
 • Jaggaer

  Jaggaer

  Snabba upp inköpsprocesserna med Adobe Sign i Jaggaer-lösningar
 • Oracle

  Oracle

  Öka produktiviteten genom att använda Adobe Sign i Oracles PeopleSoft-applikationer.
 • revitas

  Revitas

  Smidigare administration från tips till försäljning med mobil kontrakts- och vinsthanteringslösning.
 • SAP

  SAP

  Optimera företagsavtalen genom att förbättra regelefterlevnaden och få snabbare tid till värde med SAP CLM.
 • SpringCM

  SpringCM

  Få en komplett lösning för komplex kontraktsautomatisering som innefattar e-signaturer.
 • Salesforce CPQ

  Salesforce CPQ

  Leverera e-signaturer som är integrerade i CPQ-lösningen från Salesforce.

HR/affärssystem (ERP)

 • Bond

  Bond

  Effektivisera bemanningen, rekryteringen och lönehanteringen med Adobe och Bond International Software.
 • COMPAS

  COMPAS

  COMPAS använder Adobe Sign för att snabbt och enkelt kunna underteckna, spåra och arkivera dokument för nyanställda.
 • Integreat HR Technologies

  Integreat HR Technologies

  Integreat HR och Adobes e-signaturer hjälper till att effektivisera processen för nyanställda.
 • LEVER

  LEVER

  Integreringen mellan Adobe Sign och Lever underlättar anställningsprocesser och kandidathantering så att rekryterare och chefer kan fokusera på sina kandidater.
 • Lumesse

  Lumesse

  Adobe Sign kan integreras med Lumesse programvara för talanghantering och gör det möjligt för användarna att skicka, signera och spåra dokument under hela anställningscykeln.
 • Namely

  Namely

  Gör era HR-processer 100 % digitala med Adobe Sign och Namely.
 • Saba

  Saba

  Möjliggör snabbare och papperslös introduktion av nyanställda med Adobe Sign och Saba Recruiting@Work.
 • ServiceNow

  ServiceNow

  Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.
 • veri-tax

  veri-tax

  E-signaturer effektiviserar verifieringsprocessen för möjlighet att betala i Veritax.
 • Workday

  Workday

  Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR- och finansdokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.
 • ZOHO People

  ZOHO People

  Adobe Sign kan integreras med Zoho People, en komplett HR-lösning med effektiva självbetjäningsfunktioner som centraliserar och skyddar uppgifter om anställda.

Samarbete/produktivitet

 • Microsoft SharePoint

  CaseMail

  Minska kostnaderna och riskerna. Spåra och verifiera e-postsignaturer i juridiska dokument med Adobe Sign och CaseMail Digital Postal Service.
 • Box

  Box

  Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.
 • Dropbox

  Dropbox

  Öppna, redigera, underteckna och lagra PDF-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Acrobat DC.
 • Egnyte

  Egnyte

  Med Adobe Sign kan ni skicka, signera och automatiskt lagra dokument – allt med användargränssnittet i Egnyte Connect.
 • Google Drive

  Google

  Skicka, signera, spåra och lagra dokument inuti Google Drive.
 • Microsoft Office 365

  Microsoft Office 365

  Skicka dokument från Office 365 för undertecknande med Adobe Sign.
 • Pulpstream

  Pulpstream

  Pulpstream är en plattform som effektiviserar affärsprocesserna och kan integreras med Adobe Sign för enklare autentisering av juridiska dokument på mobila enheter.
 • Microsoft SharePoint

  Microsoft SharePoint

  Ta fram, skicka, spåra och hantera hela e-signaturarbetsflödet utan att någonsin behöva lämna Microsoft SharePoint.
 • ZOHO Docs

  ZOHO Docs/Writer

  Med Adobe Sign blir det möjligt att skicka, signera och spåra dokument i Zoho Docs, ett onlineverktyg för teamsamarbete och kunskapsspridning.
 • WebMerge

  WebMerge

  Adobe Sign kan integreras med WebMerge, en onlineplattform som automatiskt samlar in data, fyller i dokument och skickar kontakter. Bland funktionerna finns flexibla dokumenttyper, dynamiskt innehåll och leveransalternativ som passar olika affärsbehov.

Lösningspartners

 • Deloitte

  Deloitte

  Få tillgång till branschledande konsulttjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning.
 • IBM Global Services

  IBM Global Services

  Förnya verksamheten med digitalisering och öka effektiviteten i hela företaget.
 • pwc

  PwC

  PwC-byråerna hjälper organisationer och individer att skapa värdet de vill ha.
 • Accenture

  Accenture

  Dra fördel av ett samarbete med detta globala företag inom företagsoptimering och IT-tjänster.

Övrigt

 • Xero

  Xero

  Få självdeklarationer undertecknade och inlämnade snabbt och säkert med Adobe Sign och Xero.
 • Android

  Android

  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från Android-enheten.
 • Buildium

  Buildium

  Hantera alla fastighetstransaktioner med Adobe Sign och Buildium.
 • Cloud Lending Solutions

  Cloud Lending Solutions

  Cloud Lending Solutions erbjuder programvara för lånehantering till alla finansiella institutioner.
 • cPaperless

  cPaperless

  Adobe och cPaperless hjälper revisionsbyråer att ta fram, skicka ut, skicka runt, signera och versionshantera dokument.
 • eOriginal

  eOriginal

  Hantera värdefulla signerade digitala dokument säkert och enligt gällande regler.
 • HomeAway

  HomeAway

  E-signaturer gör det enkelt för hyresgäster att sluta avtal om den hyrda semesterbostaden i HomeAway.
 • IMM

  IMM

  Adobe Sign är integrerat i IMM:s TotaleAtlas vilket hjälper till att effektivisera affärsprocesserna.
 • InsureSign

  InsureSign

  InsureSign underlättar för försäkringsagenter att ha kontakt med kunderna oavsett var de är.
 • okta

  okta

  Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.
 • IRIS

  IRIS

  Ta hand om nya kunder snabbt och effektivt med Adobe Sign och skapa ett smidigt arbetsflöde med IRIS CRM.
 • iOS

  iOS

  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från iPad, iPhone eller iPod touch.
 • onelogin

  onelogin

  Logga in i applikationer som Adobe Sign med denna portal för samlad inloggning.
 • QuoteVine

  QuoteVine

  Få snabbare avslut genom att låta kunderna att teckna order och andra dokument snabbt, enkelt och säkert.
 • REAPIT

  REAPIT

  Spara tid och skär ner på pappersarbetet med Adobes e-signaturer i Reapits Estate Agency-program.
 • reesio

  reesio

  Adobe Sign gör Reesio till den kompletta lösningen för fastighetsmäklare.
 • RevSpring

  RevSpring

  Snabbare kundinteraktioner, mottagning av nya kunder, fakturering och betalning med Adobes e-signaturer.
 • Ricoh

  Ricoh

  Hantera dokument smartare genom att integrera e-signaturer i era Rich-lösningar.
 • riskonnect

  riskonnect

  Adobe Sign hjälper till att snabba upp de processer som är kopplade till hanteringen av företagets risker.
 • ShortTrack

  ShortTrack

  E-signera fastighetsdokument i ShortTracks mobila transaktionshanteringsplattform.
 • ThinkSmart

  ThinkSmart

  ThinkSmart hjälper kunderna att bygga skräddarsydda arbetsflöden som är integrerade med Adobe-teknologi.
 • totemic

  totemic

  Slutför snabbt och korrekt fler affärstransaktioner med TMS leasinglösningar och Adobe Sign.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.