Snabba upp alla transaktioner i alla avdelningar.

Omvandla manuella processer till helt digitala upplevelser med lösningarna i Adobe Document Cloud.
Ge personalen tillgång till självservice för att få tag i förgodkända juridiska dokument.
Erbjud smarta, mobila formulär att fylla i så det blir enkelt att registrera sig.

Adobe Document Cloud fungerar inuti de verktyg avdelningarna redan använder.

Global fund-logotyp

”Vi har valt Adobe Sign eftersom det definitivt var den starkaste lösningen på marknaden …”

— Andrew Tatam, IT Business Partner Manager, The Global Fund

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda dina data, dina dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.
Regelefterlevnad.Programmen i Adobe Document Cloud uppfyller de mest krävande branschstandarderna och lagkraven – så det blir lätt för er att säkerställa efterlevnaden och att samla in juridiskt bindande e-signaturer.
Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver för att driftsätta och hantera med våra driftsättningsresurseroch adminguider för företag.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.