Säkerheten har högsta prioritet.

Adobe Sign bygger på ledande säkerhetsteknik så att ni tryggt ska kunna fokusera på er affärsverksamhet.
Följ lagar och regler runt om i världen om signaturer.

Följ lagar och regler runt om i världen om signaturer.

Använd de flexibla säkerhetsinställningarna och konfigurera Adobe Sign så att den följer branschspecifika regler som USA:s lag ESIGN, EU:s eIDAS, HIPAA, FERPA, GLBA med flera.
Följ lagar och regler runt om i världen om signaturer.
Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Med Adobe Document Cloud-lösningar är ni fria att välja bland certifikatutfärdare (CA) och betrodda tjänsteleverantörer (TSP) för att autentisera er organisations elektroniska signaturer. Med hundratals partners runt om i världen – inklusive alla godkända leverantör inom EU – gör vi det enkelt för er att tillgodose villkoren i de mest krävande lagarna och branschspecifika reglernaför elektroniska signaturer.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.