Adobe Document Cloud och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR och hur påverkar det företagets användning av Document Cloud?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddslagstiftningen inom EU. Det finns många nya eller utökade krav jämfört med tidigare integritetslagar i EU men kärnan av underliggande principer är densamma. De nya reglerna har en vid definition av personuppgifter och en bred räckvidd, som påverkar alla företag som marknadsför produkter och tjänster till personer inom EU. Som ert personuppgiftsbiträde arbetar vi för att hjälpa er i arbetet med er GDPR-säkring.

Redo för GDPR: Ett delat ansvar.

GDPR är en gemensam efterlevnadsresa, där bestämmelserna fastställer skyldigheterna för de olika parterna. För användare av Document Cloud visar exemplet nedan de olika rollerna för företag och institutioner (personuppgiftsansvariga), teknikleverantörer (personuppgiftsbiträden) samt de ställen där personuppgiftsbiträdet kan behöva hjälpa eller samarbeta med den personuppgiftsansvarige, antingen genom verktyg, processer eller dokumentation.
Företagets personuppgiftsansvarige
Företagets ansvar

En stark grund för säkerhets- och integritetsefterlevnad.

Vi har infört en uppsättning certifierade säkerhetsprocesser och kontroller, Adobe Common Controls Framework, som hjälp att skydda de data som anförtros oss. Ramverket hjälper oss att följa flera säkerhets- och integritetscertifieringar, standarder och bestämmelser, inklusive SOC2, ISO 27001 och EU-U.S. Privacy Shield.
 • Inbyggt dataskydd

  Inbyggt dataskydd

  Adobe har en lång praxis av att proaktivt införliva produktutvecklingsåtgärder, vilket innebär att vi tänker på integritet redan från början av vår programvarulivscykel. Detta kallas också ”inbyggt dataskydd.”
 • Dataöverföring

  Dataöverföring

  Vi är certifierade enligt ramverket EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield gällande kundrelaterade uppgifter. Detta ger våra kunder möjlighet att förlita sig på dessa ramverk eller ingå standardavtalsklausuler (även känt som EU-modellklausuler) för överföring av data från EU till USA. Du hittar mer information om detta i vårt Sekretesscenter, tillsammans med information om hur man begär standardavtalsklausuler.
 • Avtalsvillkor
  Avtalsvillkor
  Vi har uppdaterat Adobes databehandlingsavtal för att ta hänsyn till GDPR:s krav.
 • Register över behandling

  Register över behandling

  Vi arbetar med att formellt dokumentera den sekretesspraxis som vi har infört för att uppfylla de förstärkta kraven för registerföring.
 • Dataskyddsteam

  Dataskyddsteam

  Vi har för närvarande en sekretesschef, en irländsk dataskyddsansvarig och ett dedikerat sekretessteam, och vi fortsätter att utvärdera om vi behöver vidta ytterligare åtgärder i förhållande till de nya kraven.
 • Produkt- och processinnovation
  Produkt- och processinnovation
  Vi lyssnar ständigt på våra kunder och letar efter sätt att förenkla och ytterligare automatisera våra produkt- och tjänsteerbjudanden för att bättre kunna stödja deras GDPR-behov.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.