System Status

En robust e-signaturlösning för känsliga data.

Läs om Adobe Signs säkerhet, arkitektur, dokumenthantering, identitetshantering, styrning med mera i Adobe Sign technical overview.
Adobe och säkerhet.

Adobe och säkerhet

Adobe tar er digitala säkerhet på allvar. Läs mer om Adobe och säkerhet.
Adobe och integritet.

Adobe och integritet

Dataintegritet är en viktig fråga för Adobe. Läs våra riktlinjer i Adobes Sekretesscenter.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.