Snabba automatiskt upp de juridiskt bindande godkännandena.

Det juridiska teamet skapar giltiga avtal som skyddar organisationen. Men om de skulle hålla på att hantera standardkontrakt i varje enskilt kundärende skulle verksamheten flyta på alldeles för långsamt. Och kosta alldeles för mycket. Adobe Sign förändrar allt det med automatiserade processer som är säkra och följer reglerna.
 • I förväg godkända dokument.

  I förväg godkända dokument.

  Använd i förväg godkända juridiskt bindande dokumentmallar så att medarbetarna inte längre behöver få individuella dokument godkända.
 • Använd smarta formulär.

  Använd smarta formulär.

  Webbformulär med inbyggd affärslogik hjälper medarbetarna att hitta och använda det rätta dokumentet för respektive situation.
 • Skicka runt dokumenten automatiskt.

  Skicka runt automatiskt

  Skapa smarta arbetsflöden som dirigerar de digitala dokumenten säkert och automatiskt med rätt steg och i rätt ordning.
Lätt att komma igång med.

Lätt att komma igång med.

Ingen långdragen och kostsam övergångsperiod. Kom igång snabbt och smidigt med en körklar lösning – varken IT-resurser eller kodning behövs.
Skräddarsy mallar.

Skapa återanvändbara mallar.

Lägg smidigt in formulär- och signaturfält i standardavtal.

Bygg arbetsflöden från scratch.

Lägg in handläggningskedjan i förväg.

Använd arbetsflödesmallar som medföljer eller skapa egna.

Lätt att komma igång med.

Säkerhet hela vägen från start till arkivering.

Fortsätt i full fart framåt med en e-signeringslösningsom uppfyller högsta säkerhetsstandarder. Adobe Signs e-signaturer är säkra, juridiskt giltiga och rättsligt bindande i flertalet industrialiserade länder.
Minska de juridiska riskerna och affärsriskerna.Automatisera arbetsflödena för att minimera misstag. Lagra ingångna avtal med ett digitalt sigill som inte kan manipuleras. Åtkomsthistorik för alla steg i kedjan.
Statuspaneler i realtid.Se när en process startats, vem som deltagit och vem som signerat – och när. Ta fram rapporter som ger överblick över alla era juridiska dokument.
Säkerställ datasäkerhet och dataintegritet.Följer säkerhetsstandarderna PCI DSS v3.0, HIPAA, SOC 2 Type 2 och ISO 27001.

Få ut mer från de program du använder dagligen.

Adobe Sign körs inuti de lagrings-, produktivitets- och affärssystem medarbetarna redan använder varje dag – Box, Dropbox, Microsoft Office 365, Salesforce, Workday och många andra.
Skicka, underteckna, spåra, och arkivera kontrakt snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
Snabba upp avtals- och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
Think Smart
ThinkSmart hjälper kunderna att bygga skräddarsydda arbetsflöden som är integrerade med Adobe-teknologi.
Vill du veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om Adobe Sign eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.