Vad är en e-signatur?

Vad är en e-signatur?

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett sätt att få samtycke eller godkännande av elektroniska dokument eller formulär. Det kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget vilken process som helst.

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett sätt att få samtycke eller godkännande av elektroniska dokument eller formulär. Det kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget vilken process som helst.

Vilka är fördelarna med digitala signaturer?

Juridiskt bindande.


Elektroniska signaturer är juridiskt giltiga och verkställbara i nästan alla industriländer i världen.

Extremt kostnadseffektivt.


Användning av e-signaturer hjälper till att minska förbrukningen av papper, bläck och porto, vilket kan ge stora kostnadsbesparingar.

Vad använder man e-signaturer till?

Juridisk information


Självservicetillgång till digitala dokument som sekretessavtal och ansvarsfriskrivningsdokument som kan undertecknas elektroniskt så att de juridiska processen rullar smidigt.

Är e-signaturer juridiskt giltiga?

 

Ja. År 2000 stiftade man i USA lagen ESIGN Act, vilket gör e-signaturer lagliga inom praktiskt taget alla användningsområden. Liknande lagar har antagits i Europa och runt om i världen, vilket gör e-signaturer till ett juridiskt bindande, tillförlitligt sätt att få viktiga dokument undertecknade.

För mer avancerad autentisering används digitala signaturer.

 

Digitala signaturer är den mest avancerade, juridiskt bindande och säkra typen av elektroniska signaturer. När ni behöver högsta nivå av autentisering av undertecknarens identitet och dokumentets äkthet bör ni välja digitala signaturer.

Prova Adobe Sign – den enkla e-signaturlösningen som är byggd för affärstillväxt.

Se hur enkelt det är för dig, kunder och medarbetare att skicka och underteckna dokument elektroniskt från elektroniskt från vilken enhet eller webbläsare som helst eller inifrån praktiskt taget vilket favoritprogram som helst. Med Adobe Sign kan du få viktiga dokument undertecknade och levererade på bara några minuter istället för flera dagar.

Vad kan du göra med Adobe Sign?

Skicka enkelt, precis som ett mejl.
Håll koll på och hantera status.

Adobe Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer


En elektronisk signatur eller e-signatur är ett sätt att få samtycke eller godkännande i elektroniska dokument eller formulär. En av de bättre definitionerna av elektroniska signaturer är följande: ”elektroniskt ljud, symbol, eller process som tillfogats eller logiskt sammanhänger med en post som använts av en person med avsikten att underteckna posten.” Elektroniska signaturer kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget alla personliga processer eller affärsprocesser. Som exempel kan avtal, ansökningsblanketter, anställningskontrakt, sekretessavtal, leverantörsavtal och anbudsförfrågan, ändringstillstånd och ansökan om statliga förmåner.

Ja. Elektroniska signaturer är rättsligt bindande och verkställbara i nästan alla industriländer; och även mindre utvecklade länder börjar anta e-signaturlagar. År 2000 införde USA lagen ESIGN Act, vilken gör e-signaturer juridiskt giltiga för praktiskt taget alla ändamål. I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andra länder har också antagit liknande lagar. Läs mer på sidan juridiskt bindande e-signaturer.

Ja. Adobe tar den digitala säkerheten på mycket stort allvar. Adobe Sign är certifierat för att uppfylla världens mest rigorösa säkerhetsstandarder, som ISO 27001, SOC 2 Type 2 och PCI DSS, som används i betalkortsbranschen. Det överensstämmer med ett brett spektrum av integritetsföreskrifter: HIPAA, GLBA och FERPA i USA. 

 

Adobe Sign använder också Adobe Secure Product Lifecycle-metoder (SPLC), en krävande uppsättning av över 1 000 specifika säkerhetsverksamheter som spänner över mjukvaruutvecklingsmetoder, processer och verktyg, och är integrerade i flera faser av produktlivscykeln.

Med Adobe Sign kan mottagarna underteckna dokumenten elektroniskt genom att skriva eller rita sitt namn på datorn eller mobilen, eller ladda upp en bild av sin underskrift. Man kan också använda mer avancerade digitala signaturer som baseras på certifikatbaserade digitala ID:n för att få en starkare autentisering av undertecknare. 

Vilka dokumentformat hanterar Adobe Sign för e-signaturer? Ange mottagarnas mejladresser och dra och släpp sedan signatur- och formulärfält på sidan. Klicka på Skicka så mejlar Adobe Sign en länk till undertecknarna.

Med Adobe Sign är det alltid utan kostnad och enkelt. Ingen nedladdning eller kontoregistrering behövs någonsin. Klicka bara på e-postlänken för att öppna dokumentet på en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Flikar och enkla instruktioner guidar dig igenom processen. När det är dags att skriva under anger du bara ditt namn i signaturrutan, laddar upp en bild av din signatur eller undertecknar med hjälp av en mus, ett finger eller en penna. Klicka på Tillämpa > Slutför. Klart! Se mer om hur men kan underteckna med en elektronisk signatur.

Onlinesignaturer, elektroniska signaturer eller e-signaturer avser generellt alla elektroniska processer som indikerar godkännande av ett avtal eller en post. Termen ”digital signatur” används ofta för att hänvisa till en särskild typ av elektronisk signatur.
 

Typiska e-signaturlösningar använder elektroniska autentiseringsmetoder för att verifiera den signerades identitet, som mejladress, företags-ID eller telefon-pinkod. Multifaktorautentisering används när ökad säkerhet behövs. De bästa e-signaturlösningarna belägger undertecknandet med hjälp av en säker process som innehåller en verifieringskedja tillsammans med det slutliga dokumentet. 
 

Digitala signaturer använder en specifik typ av elektronisk signatur. De använder ett certifikatbaserat digitalt ID för att autentisera undertecknarens identitet och belägga undertecknandet genom att binda varje namnteckning till dokumentet med kryptering – validering sker via betrodda certifikatutfärdare (CA) eller Trust Service Providers (TSP). 
 

Signaturtyperna är knutna till signaturlagstiftning och myndighetskrav Se hur de används för att skapa juridiskt bindande elektroniska signaturprocesser.

Med Adobe Sign kan du ladda upp ett brett spektrum av dokumenttyper när du begär underskrifter från andra eller bygger återanvändbara mallar. Här är några exempel: 

• Pdf och Adobe pdf (.pdf) 

• Microsoft Word (.doc och .docx) 

• Microsoft Excel (.xls och .xlsx) 

• Microsoft PowerPoint (.ppt och .pptx) 

• WordPerfect (.wp) 

• Text (.txt) 

• Rich Text (.rtf) 

• Grafik (.tif, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp och .png) 

• Webb (.htm eller .html)