Adobe Sign

Adobe Sign

Uppfyll kraven med e-signaturer.

Uppfyll kraven med e-signaturer.

Elektroniska och digitala signaturer från Adobe Sign uppfyller de högsta nivåerna av efterlevnad runt om i världen. Nu kan ni alltid hålla verksamheten igång – med säkerhet ni kan lita på.

Elektroniska och digitala signaturer från Adobe Sign uppfyller de högsta nivåerna av efterlevnad runt om i världen. Nu kan ni alltid hålla verksamheten igång – med säkerhet ni kan lita på.

Global efterlevnad är enkelt med Adobe Sign.

 

Om organisationen är baserad i eller bedriver verksamhet i Europa vet du troligen att användning av elektroniska och digitala signaturer innebär att hantera strikta regler som eIDAS. Det kan vara kännas oöverstigligt. Nu kan ni dra nytta av alla fördelarna med e-signaturer – som möjlighet att enkelt underteckna på vilken enhet som helst utan att behöva ladda ned – och utan besvär. Med digitala signaturer i Adobe Sign, som drivs av de öppna standarderna i Cloud Signature Consortium (CSC), har ni en snabb, säker och regelrätt lösning som snabbar upp verksamheten och ger sinnesro.

Följer reglerna. Alltid.


Adobe Sign är utformad för att klara villkoren i de mest krävande lagarna och branschspecifika reglerna för elektroniska signaturer.

Oöverträffad flexibilitet.


Digitala signaturer. E-signaturer. Eller en kombination. Oavsett vad ni behöver gör Adobe Sign insamling av underskrifter enklare än någonsin.

En plattform som följer alla regler.

 

Snabbt och enkelt eller säkert och regelrätt. Se här varför ni inte längre behöver välja. Adobe Sign ger globala företag en modern, molnbaserad digital lösning tack vare de öppna standarderna från Cloud Signature Consortium. Se hur detta hjälper er att klara de strikta lagkraven runt om i världen. Läs vår guide ”Adobe Sign: Fast, flexible, and compliant e-signatures for global businesses.”


.

Adobe Sign: Setting the global standard for compliance.

 

E-signaturer som drivs av Cloud Signature Consortium.

Vi har utvecklat den första e-signaturlösningen som levererar öppna, standardbaserade digitala signaturer i molnet. Och vi sätter den globala standarden med digitala underskrifter på mobil och webben. Tillsammans med andra ledare inom digitala identiteter har vi startat Cloud Signature Consortium (CSC) för att tillhandahålla öppna tekniska specifikationer så att vi kan välja rätt leverantörer av betrodda tjänster (Trust Service Providers, TSP).

E-signaturer som drivs av Cloud Signature Consortium.

Vi har utvecklat den första e-signaturlösningen som levererar öppna, standardbaserade digitala signaturer i molnet. Och vi sätter den globala standarden med digitala underskrifter på mobil och webben. Tillsammans med andra ledare inom digitala identiteter har vi startat Cloud Signature Consortium (CSC) för att tillhandahålla öppna tekniska specifikationer så att vi kan välja rätt leverantörer av betrodda tjänster (Trust Service Providers, TSP).

Cloud Signature Consortium.

Hundratals certifikatutfärdare för att klara alla företagskrav.

Alla länder har sina egna lagar och regler. Och i respektive land har varje bransch ännu fler regler. Hur kan man då följa alla dessa regler när man är verksam globalt? Den standardbaserade strategin från Adobe ger er hundratals betrodda certifikatutfärdare (CA) för att klara alla era behov. Med Adobe Sign kan dokument signeras digitalt, tidsstämplas och valideras med hjälp av EU:s tillförlitliga förteckningar (EUTL) eller den globala Adobe Approved Trust List (AATL) för att säkerställa regelefterlevnaden).

Hundratals certifikatutfärdare för att klara alla företagskrav.

Alla länder har sina egna lagar och regler. Och i respektive land har varje bransch ännu fler regler. Hur kan man då följa alla dessa regler när man är verksam globalt? Den standardbaserade strategin från Adobe ger er hundratals betrodda certifikatutfärdare (CA) för att klara alla era behov. Med Adobe Sign kan dokument signeras digitalt, tidsstämplas och valideras med hjälp av EU:s tillförlitliga förteckningar (EUTL) eller den globala Adobe Approved Trust List (AATL) för att säkerställa regelefterlevnaden).

Approved Trust List.

eIDAS gör e-signaturerna verkställbara.

EU:s Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) innebär att organisationer inte längre behöver oroa sig om att följa alla olika nationella lagar om elektroniska signaturer. Företagen behöver bara följa en enda uppsättning regler, vilket gör det enklare att verka i global skala i vetskap om att alla e-signaturer är lika juridiskt bindande och verkställbara som handskrivna. Adobe är certifierad som en kvalificerad leverantör av betrodda tjänster och är registrerade i EU i enlighet med eIDAS.

eIDAS gör e-signaturerna verkställbara.

EU:s Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) innebär att organisationer inte längre behöver oroa sig om att följa alla olika nationella lagar om elektroniska signaturer. Företagen behöver bara följa en enda uppsättning regler, vilket gör det enklare att verka i global skala i vetskap om att alla e-signaturer är lika juridiskt bindande och verkställbara som handskrivna. Adobe är certifierad som en kvalificerad leverantör av betrodda tjänster och är registrerade i EU i enlighet med eIDAS.

eIDAS gör e-signaturerna verkställbara.

Läs mer om digitala signaturer.

 

Den mest avancerade och säkra formen av onlinesignaturer, digitala signaturer, följer de striktaste juridiska kraven och hjälper er att autentisera alla dokument och varje undertecknares identitet.

Den mest avancerade och säkra formen av onlinesignaturer, digitala signaturer, följer de striktaste juridiska kraven och hjälper er att autentisera alla dokument och varje undertecknares identitet.

Vill du ha hjälp?

Oavsett om du bara har en snabb fråga eller vill ha en anpassad offert för era unika behov finns vi här för att hjälpa till.