Det gläder oss att du vill vara med och driva på arbetet med molnbaserade digitala signaturer. Tillsammans kan vi skapa enklare och bättre signaturlösningar, och samtidigt tillgodose stränga krav i lagar och regelverk. Mer info följer snart.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.