Adobe Sign.

Alltid steget före.

Med prenumerationen på Adobe Sign läggs nya funktioner och förbättringar till automatiskt så du har de senaste, bästa verktygen nära till hands. Här ser du de senaste uppdateringarna.

September 2017

 • EU-kvalificerade tidsstämplar

  EU-kvalificerade tidsstämplar.

  Följ de högt ställda kraven i EU:s eIDAS-regler. Adobe Sign i Europa lägger nu in kvalificerade tidsstämplar vid alla signeringstillfällen.
 • Färgkodade mottagarfält.

  Färgkodade mottagarfält.

  Skapa formulär snabbt och felfritt. Nu tilldelas varje mottagare med en unik färgkod så att du kan vara säker på att respektive fält tilldelas rätt mottagare.
 • Konfigurerbara tidstämplar.

  Konfigurerbara tidstämplar.

  Se till att säkerställa långsiktig giltighet för avtalen. Adobe Sign kan på begäran konfigureras att fungera med valfri tidsstämpelsleverantör.
 • Aadhaar-signering.

  Följ de strikta elektroniska signaturlagarna i Indien. Adobe Sign i Indien låter personer underteckna säkert med sina myndighetsutfärdade Aadhaar-identitetsnummer.
 • Nytt datacenter i Indien.

  Följ Indiens krav på hantering av onlinedata. Data för nya Adobe Sign-konton i Indien hanteras nu inom landets gränser.
 • Onlinebetalningar

  Onlinebetalningar.

  Koppla upp till ert Braintree-konto (en PayPal-tjänst) för att säkert hämta in kontraktsbetalningar, donationer, onlineorder med mera – direkt när kunderna fyller i och undertecknar formulär.

maj 2017

 • Molnsignaturer
  Erbjud lättanvända underskriftsfunktioner med hög säkerhet på både webben och i mobilappar med öppna, standardbaserade digitala ID:n.
 • Underskrifter oberoende av enhet

  Underskrifter oberoende av enhet.

  Skicka ett textmeddelande från datorn till mobilenheten, skriv under med fingret eller en penna och avsluta sedan när du är tillbaka vid datorn igen.
 • Affärsstämplar

  Affärsstämplar.

  Du eller undertecknarna kan lägga till stämplar – som ”mottaget” eller ett företagssigill – på dokument och formulär.
 • Textbundna bilder

  Textbundna bilder.

  Undertecknarna kan lägga till synliga bilder som profilbilder, körkort, pass eller logotyper i dokument och formulär.
 • Handskrivna underskrifter.

  Handskrivna underskrifter.

  Få den rätta känslan och autenticiteten i elektroniska processer med handskrivna underskrifter. Bara att fylla i, skriva ut, underteckna, skanna och returnera.
 • Egna mejlmallar

  Egna mejlmallar.

  Sprid varumärket och skräddarsy kundinteraktioner med helt anpassningsbara mejlmallar i HTML när du ska begära och bekräfta underskrifter. (Ytterligare avgifter kan tillkomma.)

Mars 2017

 • Ta steget förbi underskrifter och godkännanden.

  Tilldela mottagarna nya roller. Klicka för att godkänna. Fyll i ett formulär utan att skriva under. Eller: visa och bekräfta med mottagningsbevis.
 • Skanna och underteckna direkt.

  Gå från papper till e-signerat på rekordtid. Använd mobilenheten till att förvandla vilket pappersdokument som helst till en PDF och skicka iväg det för snabb e-signering.
 • Läs det finstilta.

  Använd Läsläge i iOS för att se det finstilta – flöda om texten med en tryckning och zooma enkelt in och ut.
 • Ha full koll.

  Håll koll på och hantera status från startsidan på iOS-enheten – utan att behöva öppna mobilappen Adobe Sign.

December 2016

 • Expandera till Australien och Japan.

  Vi utvidgar din globala räckvidd med nya datacenter i Australien och Japan.
 • Bygg den nya appen med Node.js.

  Bygg en egen webbapp snabbare tack vare ett nytt SDK för plattformen Node.js som bygger på Chromes JavaScript-runtime.

Augusti 2016

 • Ställ in påminnelser.

  Du kan ställa in automatiska mejlpåminnelser direkt från sidan Skicka så att du kan få in underskrifterna snabbare.
 • Få snygga underskrifter.

  Förbättra utseendet på underskrifter gjorda med mus eller penna så att de blir snyggare och ser mer naturliga ut.
 • Använd starkare lösenord.

  Använd striktare lösenordsregler för bättre säkerhet.
 • Stärk autentiseringen.

  Telefonbaserad autentisering går över till sexsiffrigt och ökar därigenom kodstyrkan hundrafalt.
 • Dela skärmen på iOS.

  Öka produktiviteten med multikörning på delad skärm på iPad och iPad Pro.
 • Upplev Java SDK.

  Vårt SDK underlättar för utvecklare när de ska integrera Java och dra nytta av REST-API:er för Adobe Sign.

April 2016

 • Förfina autentiseringen.

  Autentisering per undertecknare innebär att avsändarna kan tilldela respektive mottagare olika autentiseringsmetoder.
 • Skicka privata meddelanden.

  Anpassa underteckningsprocessen med unika meddelanden för respektive undertecknare.
 • Snygga till signaturbilderna.

  När du laddar upp en bild på din underskrift eller dina initialer tas bakgrunden bort för att skapa en skarp, ren bild automatiskt.
 • Integrera med REST-API:n.

  Integrera enkelt Adobe Sign i organisationens applikationer med en komplett uppsättning REST-API:er.

November 2015

 • Utforma repeterbara arbetsflöden.

  Dra och släpp för att skapa egna arbetsflödesmallar för enhetliga, felfria underskriftsprocesser.
 • Förfina cirkuleringen.

  Ange den exakta cirkuleringsordningen med alternativ för att låta undertecknarna skriva under sekventiellt, parallellt eller båda delarna.
 • Utse en delegerare.

  Slipp förseningar när undertecknarens e-postadress är okänd eller det behövs en mellanhand.
 • Skicka till en grupp.

  Ta med flera mottagare i ett och samma underskriftssteg så alla i en viss grupp kan underteckna.
 • Korrigera i farten.

  Spara tid när fel dokument gått iväg genom att rätta till felet och skicka om – utan att behöva börja om ända från början igen.
 • Delegera behörigheter.

  Skapa ett virtuellt konto som kan delas av många personer och delegera kontobehörighet till någon annan användare.
 • Använd digitala signaturer.

  Uppfyll autentiseringskrav med hög säkerhet på digitala signaturer som använder sig av certifikatsbaserade digitala ID:n.
 • Använd ett signaturfoto.

  Låt undertecknarna använda sin mobilenhet för att ta ett foto på sin handskrivna underskrift och sedan använda den för att signera ett dokument.
 • Säkerställ dokumentkontrollen.

  Adobe Sign är certifierat enligt SOC 2 Type 2 och följer ISO 27001, och uppfyller branschens mest rigorösa säkerhetsstandarder.
 • Expandera till Europa.

  Vi har utvidgat din globala räckvidd med nya datacenter i Europa.
Vill du veta mer?
Ta reda på hur Adobe Document Cloud kan hjälpa ditt företag.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.