Våra digitala signaturer uppfyller era behov av regelefterlevnad.

När autentisering av undertecknare är viktig.

Med Adobe Sign får du allt som behövs för att uppfylla en rad krav på dokumentvalidering och autentisering av undertecknare. För de flesta transaktioner räcker det med en vanlig e-signatur. Det kan handla om autentisering genom en eller två faktorer som mejl, sms eller lösenord. Andra transaktioner kräver mer avancerade former av autentisering. När man använder digitala signaturer får varje undertecknare ett certifikatsbaserat digitalt ID från en betrodd certifikatutfärdare (CA) och signeringen stöds av teknik för kryptering med publik nyckel (PKI).

Möt världens första öppna, molnbaserade digitala signaturer.

Med sex miljarder signaturtransaktioner per år är vi den ohotade ledaren inom säkra digitala dokument. Vi uppfann PDF. Vi drev fram de första öppna standarderna för digitala signaturer. Och vi sätter nu globala standarder igen för digitala underskrifter med mobilenheter och webben med Cloud Signature Consortium . Våra praktiskt användbara lösningar gör att ni kan använda digitala ID:n med hög säkerhet som är lätta att använda, enkla att driftsätta och internationellt gångbara rent juridiskt.
 • Ultimat regelefterlevnad.

  Ultimat regelefterlevnad.

  Adobe Sign är unikt utformat för att stödja de mest krävande lagarna om elektroniska signaturer och branschspecifika regler.
 • Öppen och global.

  Öppen och global.

  Våra standardbaserade lösningar tillhandahåller allt ni behöver för att tryggt kunna göra affärer både på hemmaplan och utomlands.
 • Oöverträffad flexibilitet.

  Oöverträffad flexibilitet.

  Med Adobe Sign kan du använda digitala signaturer eller e-signaturer eller en kombination av båda, allt efter behov.

Vi har det bredaste stödet för olika lagkrav.

Vi har det bredaste stödet för olika lagkrav.

Oavsett om du gör affärer inom EU, tillverkar medicintekniska produkter som regleras av FDA, eller behöver uppfylla specifika krav för olika branscher, så har Adobe Sign det som krävs. Digitala signaturprocesser i Adobe Sign följer U.S. FDA 21 CFR Part 11. De uppfyller också de rigorösa kraven för elektroniska signaturer som går under beteckningarna Advanced (AdES) och Qualified (QES) i EU:s förordning eIDAS. Dessutom har de omfattande stöd för att kunna användas av ackrediterade certifikatutfärdare och kvalificerade signaturskapande enheter.
Trevliga mobilupplevelser är adaptiva.

Välj bland hundratals certifikatutfärdare.

Adobes standardbaserade strategi ger dig friheten att välja mellan hundratals betrodda certifikatutfärdare, så att du kan följa de lagar och förordningar som styr just ditt land eller bransch. Med Adobe Sign kan dokument signeras, tidsstämplas och valideras digitalt med hjälp av EU:s tillförlitliga förteckningar (EUTL)eller den globala Adobe Approved Trust List (AATL)så att regelefterlevnaden garanteras.
Trevliga mobilupplevelser är adaptiva.
Få efterlevnad och flexibilitet i en och samma lösning.

Få efterlevnad och flexibilitet i en och samma lösning.

Kanske räcker det med multifaktorautentiseringen i vår e-signaturprocess, eller så behöver du den mer rigorösa certifikatbaserade autentiseringen i vår digitala signaturprocess. Och du kan till och med kombinera e-signaturer med digitala signaturer i samma arbetsflöde. En lösning för e-signaturer och digitala signaturer, maximal flexibilitet – Adobe Sign.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329

Adobe Sign – vanliga frågor om digitala signaturer

Vad är en digital signatur?

Digitala signaturer är den mest avancerade och säkra typen av elektroniska signaturer. Du kan använda dem för att följa de mest krävande juridiska lagkrav eftersom de ger säkerhet av högsta klass vad gäller varje undertecknares identitet och det undertecknade dokumentets äkthet. Digitala signaturer använder sig av ett certifikatbaserat digitalt ID som utfärdats av en ackrediterad certifikatutfärdare (CA) eller leverantör av betrodda tjänster (TSP). När du undertecknar ett dokument digitalt kopplas identiteten unikt till dig, signaturen är kopplad till dokumentet genom kryptering och allt kan verifieras med den underliggande PKI-tekniken med kryptering med publik nyckel.

Hur fungerar digitala signaturer?

Dokument som undertecknats digitalt i Adobe Sign bevisar samtliga deltagares underskrifter i själva dokumentet. Under signeringsprocessen kopplas undertecknarens certifikat kryptografiskt till dokumentet med den privata nyckel som innehas av undertecknaren. Under valideringsprocessen extraheras den ömsesidiga publika nyckeln från signaturen och används för att både autentisera undertecknarens identitet genom CA och bidrar till att säkerställa att inga ändringar har gjorts av dokumentet efter att det undertecknades. Spårbarheten ger ytterligare värdefull information som undertecknarens IP-adress eller geografiska position .
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.