Skanna till PDF

Skanna till PDF.

Ge mervärde åt dina viktiga inskannade dokument.

Skanna pappersdokument och formulär till PDF – eller konvertera JPEG-bilder till PDF – och få snygga, sökbara filer som är enkla att dela och spara.
Ha alla filer nära till hands

Ha alla filer nära till hands.

Spara PDF-filer i datorn eller online så att du hittar det du söker snabbare. Du kan också göra följande: sammanfoga flera filer till en enda PDF för att hålla projektmaterialet samlat.
Konvertera JPEG till PDF för arkivering

Konvertera JPEG till PDF för arkivering.

Bevara exakta kopior av viktiga dokument med JPEG eller TIFF till PDF-konverteraren. Och gör dem sökbara så att det blir enkelt att hitta den information du behöver – när du behöver den.
Hitta och åtgärda fel i texten

Hitta och åtgärda fel i texten.

Se till att dina sökbara PDF-filer är korrekta innan du arkiverar dem. Förgranska dem på skärmen för att gå igenom och åtgärda misstänkta textigenkänningsfel.
Redigera pappersdokumenten direkt

Redigera pappersdokumenten direkt.

Skanna pappersdokument till PDF. När du öppnar redigeringsverktyget i Acrobat kör Acrobat automatiskt textigenkänning så att du får en fullt redigerbar PDF med typsnitt som matchar utskriften.

Handledning


Skanna till PDF eller konvertera JPEG-filer till PDF:

  1. Klicka i Acrobat på Förbättra skanning i den högra rutan.

  2. Välj mellan Välj en fil eller Skanna ett dokument och klicka på Starta. Du ombeds att välja en JPEG, TIFF eller annan bild för konvertering eller så visas en dokumentskanningsvy.

  3. Klicka på ikonen Identifiera text, välj sidintervall och språk för textigenkänning och klicka på Identifiera text. Acrobat skapar ett textlager som kan genomsökas i PDF:en – eller kopieras och klistras in i ett nytt dokument.

  4. Klicka på ikonen Sök osäkra (förstoringsglas). Acrobat identifierar misstänkta textfel och visar bilden och texten sida vid sida.

  5. Korrigera felen. Klicka på Godkänn för varje korrigering och Klar när du rättat färdigt.

Välj den Acrobat DC-plan som passar dig.

Skaffa den kompletta PDF-lösningen så att du kan arbeta var som helst.
Från 162 , 50 SEK /månad inkl. Moms
Skapa, redigera och signera PDF-filer på ett tillförlitligt sätt.
Från 140 , 00 SEK /månad inkl. Moms