Bryt ovanan att alltid ha allt på papper.

Se hur er verksamhet kan fungera bättre, smartare och snabbare med Document Cloud.

Varför ska man välja Adobe Document Cloud?

Nedkopplade dokumentprocesser gör att medarbetarna får lägga mer än 33 % av sin tid på administration – och mindre än 66 % av tiden på faktiska arbetsuppgifter. Document Cloud överbryggar klyftorna med hjälp av automatiserade processer. Och teamet får mer tid att fokusera på de viktiga arbetsuppgifterna. Företaget får en omsättningsökning på 36 % på rekordtid.

Mindre papper. Mer arbete.

Det är vanligt att man lägger 25 % av sin arbetsdag på pappershantering. Det beror på att 80 % av alla dokumentprocesser fortfarande bygger på pappershantering. Med Document Cloud kan du överbrygga de luckor som finns i de automatiserade arbetsflödena och ge användarna de verktyg de behöver för att arbeta snabbt och säkert på olika plattformar och enheter.
Lägg på luren. Och ta hem fler affärer.

Lägg på luren. Och ta hem fler affärer.

Slut avtal med nya kunder, förnya kontrakt och snabba upp försäljningen med 500 %. Eller mer. Se hur TiVo snabbade upp tiden för kontraktsskrivande från månader till sekunder med Document Cloud.

 

Säg ajöss till pärmar och arkivskåp.

Skicka, signera, versionshantera, skydda och arkivera dokument för att påskynda HR-processerna och förbättra regelefterlevnaden. Se hur Telefonica använder sig av Document Cloud för att automatisera versionshantering och anställa nya medarbetare nio gånger så snabbt – på ett säkert och skyddat sätt.
Få inköpsordrarna signerade på några minuter, inte veckor.

Låt pennan vila.

Automatisera godkännandena och skynda på arbetsflödena för inköp. Se hur Kantar IT Partnership får inköpsordrar signerade på några minuter, inte veckor – samtidigt som man också håller koll på status, ökar transparensen och gör det enklare att följa regelverket. Allt detta med Document Cloud.

Document Cloud har lösningar för alla branscher.

Oavsett vilken bransch ni är verksamma i kan Adobe Document Cloud hjälpa er att koppla samman alla steg i era dokumentprocesser. Några av de branscher som utnyttjar lösningarna i Document Cloud:
Hälsovård och försäkringar

Hälsovård och försäkringar

Smidigare registrering, fakturering och efterlevnad av regelverk. Lagra hälsovårdsuppgifterna säkert i molnet.
Myndigheter

Myndigheter

Minska kostnader och pappersarbete, få smidigare tillståndsprocesser och stöd för självbetjäning åt medborgarna.
Finanssektorn

Finanssektorn

Snabba upp arbetsflöden och transaktioner, minska kostnaderna och erbjud alternativ med självbetjäning.
Utbildning

Skolor och universitet

Snabba upp processen för ny personal, registrering av elever och inköpscykler – med mera.
Media och underhållning

Media och underhållning

Signera, förhandla och returnera kontrakt med bara ett klick. Anställ och få in nya talanger snabbare. Och mycket mer.

Upplev Adobe Document Cloud for enterprise.

Välj den bästa planen för era företagsbehov.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.