Sluta med bläckunderskrifterna. Börja impa på topptalangerna.

Få snabbare flöden för HR-underskrifter med den mest omfattande e-signaturlösningen för Workday.

Heldigitala arbetsflöden. Uppkopplad komplett personalhantering.

Se hur ni kan använda Adobe Sign för att öka produktiviteten och snabba upp alla delar av personalhanteringen – från anställning och introduktion till resultatuppföljning och befordran.

Snabba upp signeringsprocesserna i hela organisationen.

Adobe Sign är förintegrerat i Workday Business Process Framework för HR, Finance och Operations. Allt från sekretessavtal och brev med anställningserbjudanden till anställningsdokument och formulär med utbildningskrav – medarbetarna kan genomföra signeringsflödena snabbare och få tid över att fokusera på viktigare uppgifter.
 • Aktivera och kör.

  Eftersom Adobe Sign är förintegrerat behöver man bara aktivera licensen för att få e-signaturfunktioner i Workday – inga IT-resurser behövs.

 • Håll reda på vad som händer, och när.

  Få statusinfo i realtid om HR-dokument i er organisation – vilka har signerat och vilka står i tur att göra det.

 • Skicka runt till flera undertecknare.

  Inget behov att manuellt gå in i processen . Adobe Sign hanterar komplexa flöden och kan till exempel slussa dokumenten till flera undertecknare eller grupper.
 • Gör det mobilt.

  Skapa heldigitala, smidiga HR-upplevelser så alla kan skicka, signera och returnera dokument på alla slags enheter, oberoende av plats.

Imponera på både nyanställda och befintlig personal.

Snabba upp HR-flödena. Och spara tid.

Få ut ännu mer av er satsning på Workday genom att inkludera Adobe Sign i lösningen. Eftersom den är inbyggd i Workday, blir den lönsam nästan direkt. Det är faktiskt så att många kunder har tjänat in hundratals timmar på resurser redan under några månader i början.
Minska de juridiska riskerna och säkerställ regelefterlevnaden.

Minska de juridiska riskerna och säkerställ regelefterlevnaden.

Med Adobe Sign får ni e-signaturer som är juridiskt bindande i de flesta industriländer i världen Dokumenthistorik och arkiv med signerade dokument genereras automatiskt. Och det är enkelt att ta fram rapporter som visar vilka slags dokument som signeras i organisationen.
Minska de juridiska riskerna och säkerställ regelefterlevnaden.

Vill du veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om Adobe Sign eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.