Skapa digitala upplevelser utöver det vanliga med e-signaturer du kan lita på.

Snabba upp arbetsflödet för försäljning från start till mål med Adobe Sign, det femstjärniga e-signaturprogrammet i Salesforce AppExchange sedan 2006.

Slut avtal snabbare med Adobe Sign och Salesforce.

Förenkla underskriftsprocesserna så att organisationen – och kunderna – kan nå framgång snabbare. Adobe Sign fungerar i Salesforce-moln och stödjer den senaste tekniken som Lightning och Salesforce1 mobile.
Gör mer med Salesforce.Sätt upp arbetsflöden för underskrift med Process Builder. Spåra avtal med Adobe Sign inbyggt i mejlklienten och integrera i Salesforce CPQoch Community Cloud-portalerna.
Slut avtal på 90 % kortare tid.Signerade dokument slussas automatiskt tillbaka till ditt team i Salesforce. Du kan också säkert samla in betalningar.
Minska antalet avtalsfel.Minimiera ekonomiska och juridiska risker med automatiserade e-signeringsprocesser och autentisering.
Se status.Få överblick över var varje avtal finns och ha en fullständig förteckning som kan granskas.

”Vi ville investera i beprövad teknik och få starkt stöd från en trovärdig partner. Det är precis vad Adobe ger oss.”
– Jonathan Back, Chief Financial Officer och Operations Director, Diners Club Storbritannien och Irland

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda dina data, dina dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.
Regelefterlevnad.Programmen i Adobe Document Cloud uppfyller de mest krävande branschstandarderna och lagkraven – så det blir lätt för er att säkerställa efterlevnaden och att samla in juridiskt bindande e-signaturer.
Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver för att driftsätta och hantera med våra driftsättningsresurseroch adminguider för företag.

Framgång kommer snabbare med Adobe Sign och Salesforce.

Tillsammans med Salesforce gör vår e-signaturapp det enkelt för våra kunder att uppnå fantastiska resultat – och de har siffror som bevisar det.
  • Groupon ökande antalet skickade avtal med 11 % utan att tillföra resurser.
  • NetApp minskade tiden för handläggningen av köpekontrakt med 74 %.
  • Diners Club i Storbritannien minskade tiden för underskrifter till 17 minuter och ökade sin volym.

Vi integrerar även med andra Salesforce-partners.

  • Snabba upp avtals- och godkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
  • Apttus
    Anslut Adobe Sign till Conga-lösningar och använd dem tillsammans i Salesforce för att spara tid och minska antalet fel.
  • Skicka, signera och spåra dokument med Icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.
  • Automatisera dokumentframtagning och integrera möjligheten till elektroniska signaturer i ert LOOP-system.
Läs vad kunderna tycker, se en demo och ladda ned appen.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.