Slut avtal och bokför intäkterna i digital hastighet.

Lägg till Adobe Sign i Microsoft Dynamics 365. Skapa helt digitala arbetsflöden som gör att du kan lägga mer tid på att bygga upp kundrelationer.

Snabba upp signeringsprocessen med Adobe Sign och Dynamics 365.

Adobe Sign arbetar smidigt med Dynamics 365 for Sales och Sales Hub, Online och On-Prem så att du kan sluta avtal snabbare, minska riskerna och öka kundlojaliteten.
Klicka, skicka och signera var du än är.Skicka avtal, överenskommelser och andra dokument för signering var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst med Dynamics 365 for Sales Hub.
Minimera datainmatningarna och antalet fel.Sammanfoga data från Dynamics enheter till kontrakt. Granska motpartens LinkedIn-profil med LinkedIn Sales Navigator innan du skickar iväg avtalen. Skicka tillbaka data från undertecknarna till Dynamics.
Få affären i hamn snabbare.Automatisera helt ert arbetsflöde från offert till intäkt genom att bädda in Adobe Sign till flerstegsarbetsflöden i Microsoft Dynamics.
Håll ordning automatiskt.Håll koll på dokumentstatus under hela signeringsprocessen. Bifoga automatiskt signerade dokument och verifieringskedjor till relevant enhet.

”Nu när Adobe Sign är integrerat med Microsoft Dynamics 365 kan våra agenter sätta ihop ett avtal medan de sitter i telefon med en potentiell kund och skicka det direkt. Kunden kan sedan signera elektroniskt under telefonsamtalet, utan dröjsmål. Det är en mycket mer engagerande process.”
– Piran Scott, Divisional Finance Director, Lifetime Training
”Integreringen mellan Adobe Sign och Microsoft Dynamics 365 ger oss bättre siffror på nedersta raden genom att vi snabbare får avtal i hamn och därmed kan låta vår personal börja arbeta med kundprojekten tidigare.”
– Simon Drake, Senior Vice President och General Manager i Storbritannien, Hitachi Solutions Europe, Ltd.

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda dina data, dina dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.
Regelefterlevnad.Programmen i Adobe Document Cloud uppfyller de mest krävande branschstandarderna och lagkraven – så det blir lätt för er att säkerställa efterlevnaden och att samla in juridiskt bindande e-signaturer.
Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver för att driftsätta och hantera med våra driftsättningsresurseroch adminguider för företag.

Microsoft + andra Adobe-integreringar

  • Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Office 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint och Outlook.
  • Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer.
  • Tillsammans med Adobe Sign får HR-teamet de verktyg de behöver för att snabbt erbjuda tjänster och anställa toppkandidater.
  • Dynamics 365 kan också integreras med andra Adobe-lösningar. Skräddarsy webbinnehåll med Adobe Experience Manager och integrera er försäljning och marknadsföring med Adobe Campaign.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.