Anställ snabbt, säkert och enkelt.

Snabba upp anställningscyklerna och minska förseningarna i processen för godkännande och underskrift. Skicka erbjudanden för underskrift och håll koll på status och lagra juridiskt bindande anställningserbjudanden med Adobe Sign – var som helst, på vilken enhet som helst – utan att lämna Microsoft Dynamics 365 for Talent.

Anställ snabbare

Enkla underskrifter innebär snabbare anställningar.

Adobe Sign och Microsoft Dynamics 365 for Talent hjälper dig att anställa toppkandidater snabbare och enklare.
Anställ snabbt.Skicka erbjudanden som kandidaterna kan underteckna och returnera på vilken enhet de vill, allt inuti Dynamics 365.
Logga in och kör.Du behöver bara logga in på Adobe Sign-kontot för att få åtkomst till inbyggda e-signeringsfunktioner i modulen Attract i Dynamics 365 for Talent – inga ytterligare program eller konfigurationer behövs.
Juridiskt bindande erbjudanden.Erbjudanden som undertecknas med Adobe Sign i Dynamics 365 är juridiskt bindande i hela världen.
Insikter i realtid.Du ser direkt när status för dokumenten med erbjudanden ändras. Alla steg loggas säkert tillsammans med det undertecknade kontraktet i Dynamics 365.
Skydda dokument och data.Få den högsta nivån av globala säkerhetsstandarder från Adobe, världens ledande företag inom säkra digitala dokument.
Anställ snabbare

”Adobe Sign ändrar spelreglerna för anställningar och ger besparingar, ökar effektiviteten och efterlevnaden. Vi ligger i fas med att behandla en miljon transaktioner med Adobe Sign under vårt första år."
— Chris Loope, Chief Digital Officer, EmployBridge

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda dina data, dina dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.
Regelefterlevnad.Programmen i Adobe Document Cloud uppfyller de mest krävande branschstandarderna och lagkraven – så det blir lätt för er att säkerställa efterlevnaden och att samla in juridiskt bindande e-signaturer.
Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver för att driftsätta och hantera med våra driftsättningsresurseroch adminguider för företag.

Microsoft + andra Adobe-integreringar

  • Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Office 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint och Outlook.
  • Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer.
  • Få mer gjort i OneDrive for Business online. Konvertera Office-filer till pdf och kombinera dokument till en enda fil direkt i OneDrive.
  • Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – inuti Microsoft Dynamics.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.