Verktygen och filerna du behöver, när du behöver dem.

Med Adobe Acrobat DC är det enkelt att komma åt och arbeta med PDF-filer som är sparade i Dropbox.

Dropbox

Ha filerna nära till hands med Acrobat DC och Dropbox.

Med Acrobat DC kan du öppna, redigera, signera och spara ändringar i PDF-filer inifrån Dropbox.
Arbeta var du vill.Koppla samman Dropbox-kontotmed Acrobat. Då kan du öppna, redigera och signera sparade PDF:er i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Spara automatiskt alla ändringar i Dropbox.
Lägg till mobila enheter.Koppla samman Acrobat Reader-mobilappenmed Dropbox så kan du arbeta med filer från dina iOS- eller Android-enheter.
Säkerställ att privata data förblir privata.Se till att rätt personer har tillgång till dina dokument – och ingen annan. Lösenordsskydda PDF:er filer och begränsa möjligheterna till kopiering, redigering och utskrift.
Dropbox

Den trygghet ni behöver från det företag ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda dina data, dina dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.
Regelefterlevnad.Programmen i Adobe Document Cloud uppfyller de mest krävande branschstandarderna och lagkraven – så det blir lätt för er att säkerställa efterlevnaden och att samla in juridiskt bindande e-signaturer.
Säkra och kontrollera. Få den kontroll ni behöver för att driftsätta och hantera med våra driftsättningsresurseroch adminguider för företag.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.