Utnyttja era affärssystem bättre.

Det är enkelt med partnerintegrationer av Adobe Document Cloud.

Snabba upp processerna och få avkastning snabbare.

Vi samarbetar med de bästa företagen för att ni ska kunna integrera Adobe Document Cloud-lösningar i de system, processer och program som ni redan använder i organisationen. Oavsett om ni vill effektivisera dokumentflödena eller snabba upp affärerna med e-signaturer, så kan ni lita på att våra lösningar och våra partners hjälper er att nå målen.

Adobe Document Cloud fungerar med de verktyg företaget redan använder.

 • Öka personalens produktivitet och antalet affärstransaktioner med integreringar för Office 365, Dynamics 365 och SharePoint.
 • Skicka, underteckna, spåra, och arkivera kontrakt snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
 • Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i er Workday HCM-lösning.
 • Snabba upp avtals- och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • Minska dokumenthanteringstiden med 80 % när ni lägger till e-signaturer, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.
 • Öppna, redigera, underteckna och lagra PDF-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Adobe Acrobat DC.
 • Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.

Vi gör det enkelt för er att digitalisera era processer till 100 %.

Lägg till Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga program eller affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er.

Integrera Adobe Document Cloud.

Gå med i Adobe ISV Partner Program så ger vi ert företag de verktyg och resurser ni behöver för att bygga och leverera lösningar som kan integreras med Adobe Document Cloud.

Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Signera dokument med världens mest betrodda digitala ID:n.

Med Adobe Document Cloud-lösningar är ni fria att välja bland certifikatutfärdare (CA) och betrodda tjänsteleverantörer (TSP) för att autentisera er organisations digitala signaturer. Med hundratals partners runt om i världen – inklusive alla godkända leverantör inom EU – gör vi det enkelt för er att tillgodose villkoren i de mest krävande lagarna och branschspecifika reglernaför elektroniska signaturer.

Utnyttja era affärssystem bättre.

Effektivisera viktiga dokumentflöden och snabba upp affärsprocesserna i hela organisationen genom att köra Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga system.

Försäljning/kundvård (CRM)

 • Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – inuti Microsoft Dynamics CRM.
  Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
 • NetSuite
  Få offerter, kontrakt och avtal signerade på några minuter inifrån NetSuite-kontot.
  Ta hem affärer snabbare genom att skicka avtal för e-signering från SugarCRM-systemet.
 • Nintex | Drawloop
  Automatisera dokumentframtagning och integrera möjligheten till elektroniska signaturer i ert LOOP-system.
  ZOHO CRM
  Adobe Sign kan integreras med Zoho CRM vilket innebär att kunderna kan nås via flera kanaler och alla konversationer samlas på samma ställe.
 • Oracle CRM
  Oracles CRM-program kan integreras med Adobe Sign för att snabba upp försäljningsprocessen (byggd av CRM IT Solutions).

Programvaror för avtals- och offerthantering

 • Agiloft
  Agiloft integreras med Adobe Sign för att snabba upp godkännandeflödena, hantera kontrakt och ge full rapportering och regelefterlevnad.<
 • Snabba upp godkännandecyklerna för kontrakt och offerter genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • Advanced Software Concepts (ASC)
  Effektivisera avtalshanteringen genom att lägga till Adobe Sign till ASC-arbetsflödena.
 • Snabba upp offert- och förslagsprocesser med säkra, automatiska och spårbara e-signaturer via Adobe Sign.
 • Change Healthcare
  Change Healthcare använder Adobe Sign för att smidigare kunna hjälpa sjukförsäkringar att effektivisera i kontrakteringen av leverantörer.
 • Conga Composer
  Snabba upp försäljningsprocessen och skapa fler säljdagar genom att minimera flaskhalsarna som orsakas av dokumenthantering.
 • IBM Emptoris
  Snabba upp avtalsarbetet och minska kostnaderna med e-signaturer i IBM Emptoris Contract Management.
 • icertis Applied Cloud
  Skicka, signera och spåra dokument med Adobe Sign i kombination med icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.
 • Intelligentcontract
  Automatisera kontakter och signera avtal elektroniskt med intelligentcontract och Adobe Sign.
 • Jaggaer
  Snabba upp inköpsprocesserna med Adobe Sign i Jaggaer-lösningar
 • Oracle
  Öka produktiviteten genom att använda Adobe Sign i Oracles PeopleSoft-applikationer.
 • revitas
  Smidigare administration från tips till försäljning med mobil kontrakts- och vinsthanteringslösning.
 • Salesforce CPQ
  Leverera e-signaturer som är integrerade i CPQ-lösningen från Salesforce.
 • SAP
  Optimera företagsavtalen genom att förbättra regelefterlevnaden och få snabbare tid till värde med SAP CLM.
 • Minska dokumenthanteringstiden med 80 % eller mer när ni lägger till e-signering, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.
 • Få en komplett lösning för komplex kontraktsautomatisering som innefattar e-signaturer.

HR/affärssystem (ERP)

 • Bond
  Effektivisera bemanningen, rekryteringen och lönehanteringen med Adobe och Bond International Software.
 • COMPAS
  COMPAS använder Adobe Sign för att snabbt och enkelt kunna underteckna, spåra och arkivera dokument för nyanställda.
 • Integreat HR Technologies
  Integreat HR och Adobes e-signaturer hjälper till att effektivisera processen för nyanställda.
 • LEVER
  Integreringen mellan Adobe Sign och Lever underlättar anställningsprocesser och kandidathantering så att rekryterare och chefer kan fokusera på sina kandidater.
 • Lumesse
  Adobe Sign kan integreras med Lumesse programvara för talanghantering och gör det möjligt för användarna att skicka, signera och spåra dokument under hela anställningscykeln.
 • Namely
  Gör era HR-processer 100 % digitala med Adobe Sign och Namely.
 • Saba
  Möjliggör snabbare och papperslös introduktion av nyanställda med Adobe Sign och Saba Recruiting@Work.
 • Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.
 • veri-tax
  E-signaturer effektiviserar verifieringsprocessen för möjlighet att betala i Veritax.
 • Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR- och finansdokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.
 • ZOHO People
  Adobe Sign kan integreras med Zoho People, en komplett HR-lösning med effektiva självbetjäningsfunktioner som centraliserar och skyddar uppgifter om anställda.

Samarbete/produktivitet

 • Skapa och skicka avtal för underskrift. Håll sedan koll på status i Word, PowerPoint eller Outlook.
 • Använd Document Cloud-lösningar med SharePoint för att få avtalen undertecknads direkt, få smidiga arbetsflöden, samarbeta i realtid och få tillgång till PDF:er snabbt.
 • Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.
 • Microsoft SharePoint
  Minska kostnaderna och riskerna. Spåra och verifiera e-postsignaturer i juridiska dokument med Adobe Sign och CaseMail Digital Postal Service.
 • Öppna, redigera, underteckna och lagra PDF-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Acrobat DC.
 • Egnyte
  Med Adobe Sign kan ni skicka, signera och automatiskt lagra dokument – allt med användargränssnittet i Egnyte Connect.
 • Google Drive
  Skicka, signera, spåra och lagra dokument inuti Google Drive.
 • Pulpstream
  Pulpstream är en plattform som effektiviserar affärsprocesserna och kan integreras med Adobe Sign för enklare autentisering av juridiska dokument på mobila enheter.
 • WebMerge
  Adobe Sign kan integreras med WebMerge, en onlineplattform som automatiskt samlar in data, fyller i dokument och skickar kontakter. Bland funktionerna finns flexibla dokumenttyper, dynamiskt innehåll och leveransalternativ som passar olika affärsbehov.
 • ZOHO Docs
  Med Adobe Sign blir det möjligt att skicka, signera och spåra dokument i Zoho Docs, ett onlineverktyg för teamsamarbete och kunskapsspridning.

Lösningspartners

 • Accenture
  Dra fördel av ett samarbete med detta globala företag inom företagsoptimering och IT-tjänster.
 • Deloitte
  Få tillgång till branschledande konsulttjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning.
 • IBM Global Services
  Förnya verksamheten med digitalisering och öka effektiviteten i hela företaget.
 • pwc
  PwC-byråerna hjälper organisationer och individer att skapa värdet de vill ha.

Övrigt

 • Android
  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från Android-enheten.
 • Buildium
  Hantera alla fastighetstransaktioner med Adobe Sign och Buildium.
 • Cloud Lending Solutions
  Cloud Lending Solutions erbjuder programvara för lånehantering till alla finansiella institutioner.
 • cPaperless
  Adobe och cPaperless hjälper revisionsbyråer att ta fram, skicka ut, skicka runt, signera och versionshantera dokument.
 • eOriginal
  Hantera värdefulla signerade digitala dokument säkert och enligt gällande regler.
 • HomeAway
  E-signaturer gör det enkelt för hyresgäster att sluta avtal om den hyrda semesterbostaden i HomeAway.
 • IMM
  Adobe Sign är integrerat i IMM:s TotaleAtlas vilket hjälper till att effektivisera affärsprocesserna.
 • InsureSign
  InsureSign underlättar för försäkringsagenter att ha kontakt med kunderna oavsett var de är.
 • iOS
  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från iPad, iPhone eller iPod touch.
 • IRIS
  Ta hand om nya kunder snabbt och effektivt med Adobe Sign och skapa ett smidigt arbetsflöde med IRIS CRM.
 • okta
  Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.
 • onelogin
  Logga in i applikationer som Adobe Sign med denna portal för samlad inloggning.
 • QuoteVine
  Få snabbare avslut genom att låta kunderna att teckna order och andra dokument snabbt, enkelt och säkert.
 • REAPIT
  Spara tid och skär ner på pappersarbetet med Adobes e-signaturer i Reapits Estate Agency-program.
 • reesio
  Adobe Sign gör Reesio till den kompletta lösningen för fastighetsmäklare.
 • RevSpring
  Snabbare kundinteraktioner, mottagning av nya kunder, fakturering och betalning med Adobes e-signaturer.
 • Ricoh
  Hantera dokument smartare genom att integrera e-signaturer i era Rich-lösningar.
 • riskonnect
  Adobe Sign hjälper till att snabba upp de processer som är kopplade till hanteringen av företagets risker.
 • ShortTrack
  E-signera fastighetsdokument i ShortTracks mobila transaktionshanteringsplattform.
 • ThinkSmart
  ThinkSmart hjälper kunderna att bygga skräddarsydda arbetsflöden som är integrerade med Adobe-teknologi.
 • totemic
  Slutför snabbt och korrekt fler affärstransaktioner med TMS leasinglösningar och Adobe Sign.
 • Få självdeklarationer undertecknade och inlämnade snabbt och säkert med Adobe Sign och Xero.
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.