Lägg till e-signering och pdf-arbetsflöden i era befintliga system.

Det är enkelt när Adobe Document Cloud integreras.

Vi samarbetar med ledande företag för att ni ska kunna integrera Adobe Document Cloud-lösningar i de system, processer och program som ni redan använder i organisationen.
 • Öka personalens produktivitet och antalet affärstransaktioner i Microsoft Office , SharePoint och Dynamics.
 • Skicka, underteckna, spåra, och arkivera kontrakt snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
 • Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR-dokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.
 • Snabba upp avtals- och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • Lägg till betrodda, juridiskt bindande e-signaturer i alla Nintex-arbetsflöden för att få helt digitala arbetsflöden från start till mål.
 • Minska dokumenthanteringstiden med 80 % när ni lägger till e-signaturer, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.
 • Hantera alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.
 • Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.
 • Skicka, signera och spåra dokument med Icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.

Vi gör det enkelt att gå från papper till digitalt.

Lägg till Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga program eller affärsprocesser med hjälp av våra robusta API:er.

Integrera Adobe Document Cloud.

Gå med i Adobe ISV Partner Program så ger vi ert företag de verktyg och resurser ni behöver för att bygga och leverera lösningar som kan integreras med Adobe Document Cloud.

Utnyttja era affärssystem bättre.

Effektivisera processer och snabba upp affärerna genom att köra Adobe Document Cloud-lösningar i era befintliga system.

Försäljning/kundvård (CRM)

 • Skicka, underteckna, håll koll på status och lagra avtalen med e-signaturer du litar på – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst – i Microsoft Dynamics 365 CRM.
  Oracle CRM
  Snabba upp säljprocesserna genom att integrera Adobe Sign med Oracle CRM-tillämpningar.
  Workbooks CRM
  Få snabbare molnbaserad CRM och applikationer för automatiserad marknadsföring genom att kombinera Workbooks CRM med enkelheten och bekvämligheten hos Adobe Sign.
 • CRM Dialer
  Öka försäljningen med e-signerade avtal, en branschledande power dialer och kraftfull CRM för tipshantering.
  Skicka, underteckna, spåra, och arkivera avtal snabbt och säkert var som helst i Salesforce, även på mobilen.
 • IRIS CRM
  Ledande betalningsbearbetande CRM som medger e-underskrifter av avtal, uppföljning av tips och introduktioner till handlare.
  Ta hem affärer snabbare genom att skicka avtal för e-signering från SugarCRM-systemet.
 • Få offerter, kontrakt och avtal signerade på några minuter inifrån NetSuite-kontot.
  ZOHO CRM
  Nå kunder via flera kanaler från ett ställe genom att integrera Adobe Sign med Zoho CRM.

Programvaror för avtals- och offerthantering

 • Agiloft
  Agiloft kan integreras med Adobe Sign för att snabba upp godkännandeflöden, hantera kontrakt och ge full rapportering och regelefterlevnad.
 • Snabba upp kontrakt och offertgodkännandecyklerna genom att lägga in e-signaturfunktioner i alla avtal.
 • Advanced Software Concepts (ASC)
  Effektivisera avtalshanteringen genom att lägga till Adobe Sign till ASC-arbetsflödena.
 • Snabba upp offert- och förslagsprocesser med säkra, automatiska och spårbara e-signaturer via Adobe Sign.
 • Change Healthcare
  Change Healthcare använder Adobe Sign för att smidigare kunna hjälpa sjukförsäkringar att effektivisera i kontrakteringen av leverantörer.
 • Cobblestone
  Automatisera och effektivisera hela livscykelhanteringen av kontrakt med Cobblestone och Adobe Sign.
 • Conga Composer
  Anslut Adobe Sign till Conga-lösningar och använd dem tillsammans för att snabba på godkännanden av avtal.
 • ContractZen
  Hantera avtal och mötesprotokoll enklare än någonsin tidigare. Använd Adobe Sign för att spåra och lagra dokument i ContractZen.
 • IBM Emptoris
  Snabba upp avtalsarbetet och minska kostnaderna med e-signaturer i IBM Emptoris Contract Management.
 • Skicka, signera och spåra dokument med Adobe Sign i kombination med Icertis, den ledande plattformen för kontraktshantering i molnet.
 • Intelligentcontract
  Automatisera kontakter och signera avtal elektroniskt med intelligentcontract och Adobe Sign.
 • Jaggaer
  Snabba upp inköpsprocesserna med Adobe Sign i Jaggaer-lösningar.
 • Automatisera skapandet av affärskritiska dokument, med integrerad e-signering, i processer som följer lagar och regelkrav.
 • Oracle
  Öka produktiviteten genom att använda Adobe Sign i Oracles PeopleSoft-applikationer.
 • Automatisera och förenkla konfiguration, prissättning och kvoteringsprocessen för säljteamet.
 • revitas
  Smidigare administration från tips till försäljning med mobil kontrakts- och vinsthanteringslösning.
 • Salesforce CPQ
  Leverera e-signaturer som är integrerade i CPQ-lösningen från Salesforce.
 • SAP
  Optimera företagsavtalen genom att förbättra regelefterlevnaden och få snabbare tid till värde med SAP CLM.
 • Minska dokumenthanteringstiden med 80 % eller mer när ni lägger till e-signering, versionshantering och automatiserade rapporter i SAP Ariba-arbetsflödet.

HR/affärssystem (ERP)

 • Tillsammans med Adobe Sign får HR-teamet de verktyg de behöver för att snabbt erbjuda tjänster och anställa toppkandidater.
 • Avature
  Omvandla digitalt förvärv och hantering av talanger med Avature och Adobe Sign.
 • Bond
  Effektivisera bemanningen, rekryteringen och lönehanteringen med Adobe och Bond International Software.
 • COMPAS
  COMPAS använder Adobe Sign för att snabbt och enkelt kunna underteckna, spåra och arkivera dokument för nyanställda.
 • LEVER
  Effektivisera anställningsprocesser och kandidathantering så att rekryterare och chefer kan fokusera på sina kandidater.
 • Lumesse
  Adobe Sign kan integreras med Lumesse programvara för talanghantering och gör det möjligt för användarna att skicka, signera och spåra dokument under hela anställningscykeln.
 • Namely
  Gör era HR-processer 100 % digitala med Adobe Sign och Namely.
 • Saba
  Möjliggör snabbare och papperslös introduktion av nyanställda med Adobe Sign och Saba Recruiting@Work.
 • Lägg till betrodda, juridiskt bindande e-signaturer som snabbar upp arbetsflöden i HCM med Adobe Sign och SAP SuccessFactors.
 • Snabba upp signeringsprocesserna och skapa helt digitala tjänsteflöden med integreringen av Adobe Sign i ServiceNow.
 • veri-tax
  E-signaturer effektiviserar verifieringsprocessen för möjlighet att betala i Veri-Tax.
 • Få anställningserbjudanden, sekretessavtal och andra HR- och finansdokument undertecknade snabbare med Adobe Sign i Workday.
 • ZOHO People
  Adobe Sign kan integreras med Zoho People, en komplett HR-lösning med effektiva självbetjäningsfunktioner som centraliserar och skyddar uppgifter om anställda.

Samarbete/produktivitet

 • Skapa och dela pdf:er direkt inifrån Office 365-program. Du kan också skicka dokument för underskrift och sedan hålla koll på statusen i Word, PowerPoint eller Outlook.
 • Få mer gjort i OneDrive for Business online. Konvertera Office-filer till pdf och kombinera dokument till en enda fil direkt i OneDrive.
 • Använd programmen i Document Cloud tillsammans med SharePoint för att få smidigare dokumentflöden. Få avtalen undertecknade direkt och arbeta smidigt med pdf-filer.
 • Box och Adobe hanterar tillsammans alla era dokumentbehov, från lagring och åtkomst till utskick och signering.
 • Microsoft SharePoint
  Minska kostnaderna och riskerna. Spåra och verifiera e-postsignaturer i juridiska dokument med Adobe Sign och CaseMail Digital Postal Service.
 • Öppna, redigera, underteckna och lagra pdf-filer i ert Dropbox-konto när ni arbetar i Acrobat DC.
 • Egnyte
  Med Adobe Sign kan ni skicka, signera och automatiskt lagra dokument – allt med användargränssnittet i Egnyte Connect.
 • Förvandla rutinmässiga affärsfunktioner till helautomatiserade processer med Nintex Workflow Cloud, Document Generation och Adobe Sign.
 • ProcessMaker
  Få snabba, spårbara och kraftfulla dokumentflöden genom att kombinera effektiviteten hos ProcessMaker med bekvämligheten och säkerheten hos Adobe Sign.
 • Pulpstream
  Pulpstream är en plattform som effektiviserar affärsprocesserna och kan integreras med Adobe Sign för enklare autentisering av juridiska dokument på mobila enheter.
 • WebMerge
  Integrera Adobe Sign med WebMerge, en online-plattform som låter användare samla in data, fylla i dokument och skicka till alla kontakter automatiskt.
 • Skicka dokument och avtal för e-signering och spåra deras status snabbt och enkelt inifrån Workplace.
 • ZOHO Docs
  Med Adobe Sign blir det möjligt att skicka, signera och spåra dokument i Zoho Docs, ett onlineverktyg för teamsamarbete och kunskapsspridning.

Lösningspartners

 • Accenture
  Dra fördel av ett samarbete med detta globala företag inom företagsoptimering och IT-tjänster.
 • Deloitte
  Få tillgång till branschledande konsulttjänster inom revision, redovisning och skatterådgivning.
 • IBM
  Förnya verksamheten med digitalisering och öka effektiviteten i hela företaget.
 • pwc
  Genomför den digitala omvandlingen med branschledande lösningar och konsulttjänster.
 • pwc
  PwC-byråerna hjälper organisationer och individer att skapa värdet de vill ha.

Övrigt

 • Android
  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från Android-enheten.
 • Buildium
  Hantera alla fastighetstransaktioner med Adobe Sign och Buildium.
 • cPaperless
  Adobe och cPaperless hjälper revisionsbyråer att ta fram, skicka ut, skicka runt, signera och versionshantera dokument.
 • eOriginal
  Hantera värdefulla signerade digitala dokument säkert och enligt gällande regler.
 • esign pay
  Erbjud kunder möjligheten att betala med kreditkort eller e-checkar med denna Adobe Sign-integrering.
 • HomeAway
  E-signaturer gör det enkelt för hyresgäster att sluta avtal om den hyrda semesterbostaden i HomeAway.
 • IMM
  Adobe Sign är integrerat i IMM:s TotaleAtlas vilket hjälper till att effektivisera affärsprocesserna.
 • iOS
  Skicka, signera, spåra och hantera avtal från iPad, iPhone eller iPod touch.
 • okta
  Centralisera identitetshantering och användaradministration för Adobe Document Cloud med Oktas lösning.
 • onelogin
  Logga in i applikationer som Adobe Sign med denna portal för samlad inloggning.
 • QuoteVine
  Få snabbare avslut genom att låta kunderna att teckna order och andra dokument snabbt, enkelt och säkert.
 • REAPIT
  Spara tid och skär ner på pappersarbetet med Adobes e-signaturer i Reapits Estate Agency-program.
 • reesio
  Adobe Sign gör Reesio till den kompletta lösningen för fastighetsmäklare.
 • RevSpring
  Snabbare kundinteraktioner, mottagning av nya kunder, fakturering och betalning med Adobes e-signaturer.
 • Ricoh
  Hantera dokument smartare genom att integrera e-signaturer i era Ricoh-lösningar.
 • riskonnect
  Adobe Sign hjälper till att snabba upp de processer som är kopplade till hanteringen av företagets risker.
 • Think Smart
  ThinkSmart hjälper kunderna att bygga skräddarsydda arbetsflöden som är integrerade med Adobe-teknologi.
 • Få självdeklarationer undertecknade och inlämnade snabbt och säkert med Adobe Sign och Xero.
Vill ni veta mer?
Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är vi här för att besvara era frågor.
0200 810329
Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.