Adobe Acrobat

Pdf-produktivitet – överallt.

Säg hejdå till pappershögarna. Vår pdf-lösning i världsklass gör dokumentarbetsflödet digitalt i varje steg, för alla enheter, oavsett var du loggar in.

Adobe Acrobat

Pdf-produktivitet – överallt.

Säg hejdå till pappershögarna. Vår pdf-lösning i världsklass gör dokumentarbetsflödet digitalt i varje steg, för alla enheter, oavsett var du loggar in.

Förenkla samarbetet.

Få arbetet att flyta.

Öka effektiviteten med tillförlitliga verktyg som gör det möjligt att skapa, redigera, skydda och hantera pdf:er var som helst. Artificiell intelligens, ständiga förbättringar och avancerade pdf-funktioner underlättar hanteringen av komplexa uppgifter.

Lägre kostnader.

Samarbeta som om ni satt i samma rum.

Samla in kommentarer från kollegorna, samarbeta kring svaren och håll koll på status – allt på samma ställe. Inget mer skrollande i ändlösa mejlkonversationer. Alla kan vara med via dator, mobil eller webb.

Skydda information.

Kompromissa aldrig med säkerheten.

Dra nytta av branschens bästa pdf-säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Innehållskontroller som kryptering, certifiering och bortredigering i kombination med programsäkerhetskontroller och molninfrastruktur i världsklass ger trygghet och arbetsro.

Adobe Document Cloud gör skillnad.

I rapporten The Total Economic Impact™ of Adobe Acrobat* intervjuade Forrester Consulting personer som använde Adobe Document Cloud-lösningar – Acrobat DC och Adobe Sign. Det här är några av resultaten.

300 insparade IT-timmar per år.

300 insparade IT-timmar per år.

 

Tack vare mindre administrationstid jämfört med de tidigare verktygen.

150 insparade dollar per användare och år

150 insparade dollar per användare och år

 

Tack vare förbättrad säkerhet och regelefterlevnad, och minskad användning och transport av papper.

*The Total Economic Impact Of Adobe, en studie av Forrester Consulting, beställd av Adobe, maj 2017.

Få den bästa pdf-upplevelsen i Office 365 med Adobe Acrobat DC.

Spela upp video
Adobe | Microsoft Office 365

Skapa, redigera och visa pdf:er direkt i Microsoft Office 365. Det är enkelt att driftsätta och hantera med administrationsverktygen i Microsoft Office 365, och lösningen omfattas av molnsäkerheten för Office 365.

Integreringar med Microsoft

 

Microsoft  Word
Microsoft SharePoint
Microsoft OneDrive
Microsoft PowerPoint

Adobe Acrobat DC är den globala standarden för tillförlitlig pdf-hantering.

Vi är världsledande inom säkra digitala dokument.

Vi uppfann pdf, vi har varit marknadsledande inom pdf-lösningar i 25 år och vi är drivande i arbetet med att främja öppna pdf-standarder. Vi tillhandahåller också omfattande stöd för tillgänglighet, PDF/A, PDF/X och PDF/E. Vi levererar support över hela världen med dubbelt så många språk som någon annan pdf-leverantör.

Vi är världsledande inom säkra digitala dokument.

Vi uppfann pdf, vi har varit marknadsledande inom pdf-lösningar i 25 år och vi är drivande i arbetet med att främja öppna pdf-standarder. Vi tillhandahåller också omfattande stöd för tillgänglighet, PDF/A, PDF/X och PDF/E. Vi levererar support över hela världen med dubbelt så många språk som någon annan pdf-leverantör.

Vi är världsledande inom säkra digitala dokument.
Utveckla verksamheten med innovativa lösningar.

Utveckla verksamheten med innovativa lösningar.

Leverera innovativa upplevelser i molnet med artificiell intelligens, maskininlärning och djupinlärning. Skaffa konkurrensfördelar genom att effektivisera formulärbaserade processer med artificiell intelligens som drivs med Adobe Sensei.

Utveckla verksamheten med innovativa lösningar.

Leverera innovativa upplevelser i molnet med artificiell intelligens, maskininlärning och djupinlärning. Skaffa konkurrensfördelar genom att effektivisera formulärbaserade processer med artificiell intelligens som drivs med Adobe Sensei.

Säkerhet, integritet och regelefterlevnad är en del av Adobes DNA.

Våra unika, beprövade säkerhetsrutiner styr allt, från programarkitekturen med djupgående säkerhetsfunktioner i flera nivåer till ett allmänt kontrollramverk. Regelefterlevnad på många olika områden, bland annat dataintegritet och åtkomstkontroll, prioriteras högt. Acrobat använder både dokument- och programsäkerhetskontroller för att skydda känslig information och blockera skadlig kod.

Säkerhet, integritet och regelefterlevnad är en del av Adobes DNA.

Våra unika, beprövade säkerhetsrutiner styr allt, från programarkitekturen med djupgående säkerhetsfunktioner i flera nivåer till ett allmänt kontrollramverk. Regelefterlevnad på många olika områden, bland annat dataintegritet och åtkomstkontroll, prioriteras högt. Acrobat använder både dokument- och programsäkerhetskontroller för att skydda känslig information och blockera skadlig kod.

Säkerhet, integritet och regelefterlevnad är en del av Adobes DNA.
Vår intuitiva, webbaserade Adobe Admin Console hjälper er att snabbt tilldela, ta bort och spåra Acrobat DC-licenser. Avancerad telefon- och chattsupport dygnet runt ser till att allt flyter på.

Vår support på enterprise-nivå underlättar driftsättning, integrering och användning.

Vår intuitiva, webbaserade Adobe Admin Console hjälper er att snabbt tilldela, ta bort och spåra Acrobat DC-licenser. Avancerad telefon- och chattsupport dygnet runt ser till att allt flyter på.

Vår support på enterprise-nivå underlättar driftsättning, integrering och användning.

Vår intuitiva, webbaserade Adobe Admin Console hjälper er att snabbt tilldela, ta bort och spåra Acrobat DC-licenser. Avancerad telefon- och chattsupport dygnet runt ser till att allt flyter på.

Raiffeisen Informatik

 

”Säkerhetsfunktionerna i Adobe Acrobat i kombination med dataklasser har hjälpt oss att minska säkerhetsrisker som orsakas av inkonsekvent eller otillräckligt dokumentskydd, utan att det saktar ner dokumenthanteringen i det vardagliga arbetet.”

Othmar Schaöller, Chief Security Officer, Raiffeisen Informatik GmbH

Raiffeisen Informatik

Hjälp ditt företag att få en effektiv och smidig dokumenthantering med Adobe Document Cloud.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Adobe Sign

Adobe Sign