Pdf. Tre bokstäver som har förändrat världen.

Vad är pdf?

Portable Document Format (pdf) är ett filformat som används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt oavsett vilken programvara, maskinvara och operativsystem som använts för att skapa filen. pdf-formatet uppfanns av Adobe och är nu en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization). pdf-filer kan innehålla länkar och knappar, formulärfält, ljud, video och affärslogik. De kan också signeras elektroniskt och kan enkelt visas med kostnadsfria Acrobat Reader DC.

Vi uppfann pdf.

Vi uppfann pdf.

1991 lanserade en av Adobes grundare, dr John Warnock, den revolutionerande metoden att gå från papper till digitala dokument med en idé han kallade Camelot Project. Målet var att ge alla de verktyg som krävs för att hämta dokument från alla slags program och skicka elektroniska versioner av dessa dokument vart man ville samt visa och skriva ut dem på vilken dator man ville. 1992 hade Camelot utvecklats till pdf. Idag är pdf det format företag runt om i världen sätter sin tillit till.
Vi uppfann pdf.
För utseendet spelar faktiskt roll.

För utseendet spelar faktiskt roll.

Warnocks vision lever och har hälsan – och utvecklas. När du sparar ett dokument eller en bild som Adobe pdf ser det ut exakt som du tänkte dig att det skulle bli. Många pdf:er är bara enkla bilder av dokumentsidor, men Adobe PDF bevarar allt i originalfilen – till och med när text, grafik, kalkylark och annat har kombinerats i en enda fil.

Pdf:er har standarder.

Du kan känna dig säker på att din pdf-fil uppfyller ISO 32000-standarderna för elektroniskt dokumentutbyte, inklusive de särskilda pdf-standarderna PDF/A för arkivering, PDF/E för konstruktion och PDF/X för tryckning. Du kan också skapa pdf:er som uppfyller ett antal tillgänglighetskrav som gör dokumenten enklare att använda för personer med funktionsnedsättning.
Time, Inc. har valt standarden PDF/X som leveransformat av annonser.
Det handlar om säkerhet.

Det handlar om säkerhet.

När du arbetar med elektroniska dokument är det viktigt att göra det till en rutin att skydda filerna. Du kan lösenordsskydda pdf:erna för att hindra andra från att kopiera och redigera dem. Du kan avlägsna känslig information permanent. Och du kan till och med hitta och ta bort dold text.
Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.

Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.

När du behöver signera en pdf elektroniskt går det enkelt med Adobe Acrobat Reader DC, mobilappen Acrobat Reader eller mobilappen Adobe Sign. Om du ska hantera juridiskt bindande elektroniska eller digitala signaturprocesser kan du använda Adobe Acrobat DC eller Adobe Sign.
Inga pappersutskrifter behövs. Någonsin.
Få ut mer av skannade dokument

Få ut mer av skannade dokument.

Du kan skanna pappersdokument och formulär till Adobe pdf och få smarta filer som är enkla att söka i, dela och lagra. Adobe PDF använder optisk teckenigenkänning (OCR) så du kan redigera och kommentera i de dokument du har skannat.
Acrobat Reader för dator
Acrobat Reader för dator

Acrobat Reader för dator

Mobilappen Acrobat
Mobilappen Acrobat

Mobilappen Acrobat

Adobes onlinetjänster får användas endast av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.