Dział prawny

Szybsza obsługa prawna dzięki przetwarzaniu dokumentów w domenie cyfrowej

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document umożliwiają automatyzację powtarzalnych procesów prawnych. Program Acrobat DC ułatwia tworzenie i zabezpieczanie szablonów dokumentów, a aplikacja Adobe Sign przyspiesza ich zatwierdzanie.

Z formatu papierowego na cyfrowy

Zamiana dokumentów papierowych na cyfrowe dzięki programowi Acrobat DC

Najlepsze narzędzia PDF eliminują opóźnienia wynikające z użycia dokumentów papierowych i umożliwiają kompletną cyfryzację.
Szybsze tworzenie dokumentów. Wstępnie zatwierdzone szablony standardowych dokumentów usprawniają zatwierdzanie podczas ich używania.
Prostsza współpraca. Oprogramowanie pozwala scalać dokumenty i porządkować strony w jednym dokumencie PDF obsługującym wyszukiwanie. Ten sam plik PDF można rozesłać do wielu recenzentów, aby zebrać ich komentarze w jednym miejscu.
Ochrona poufnych informacji. Zaawansowane funkcje redagowania i ochrony hasłem pozwalają ustalić, kto widzi treść poufnych dokumentów lub może je modyfikować.
Z formatu papierowego na cyfrowy
Obiegi pracy z dokumentami prawnymi

Automatyzacja obiegów pracy z dokumentami prawnymi dzięki aplikacji Adobe Sign

Od umów o zachowaniu poufności po przeglądy znaków towarowych — dawniej ręczne, pracochłonne procesy prawne mogą działać automatycznie.
Dostęp samoobsługowy. Formularze internetowe z wbudowaną logiką biznesową pozwalają pracownikom szybko, w prosty sposób znajdować odpowiednie dokumenty i rozpoczynać automatyczne obiegi pracy.
Automatyczne przekazywanie. Dołączone narzędzia obiegów pracy oraz mechanizm przeciągania i upuszczania ułatwiają tworzenie inteligentnych procesów, które przekazują dokumenty do właściwych przedstawicieli w odpowiedniej kolejności.
Monitorowanie postępów. Porządkowanie i śledzenie dokumentów prawnych odbywa się w czasie rzeczywistym. Zawsze wiadomo, kto podpisał i na kogo kolej.

Poważne usprawnienie obsługi prawnej — urządzenia przenośne

Pracownicy pozostają aktywni na dowolnym urządzeniu — laptopie, tablecie czy smartfonie. Pozwala to poprawić konkurencyjność firmy. Dzięki aplikacjom Adobe Document Cloud na urządzenia przenośne można oferować nowoczesne, zintegrowane rozwiązania.
Dostęp do formularzy i dokumentów z dowolnego miejsca. Członkowie zespołu oraz klienci mogą wypełniać, podpisywać elektronicznie oraz zwracać dokumenty — z gwarancją ważności, na swoich ulubionych urządzeniach.
Ciągła aktywność zespołu prawnego — zarówno w biurze, jak i poza nim. Dzięki naszym aplikacjom na urządzenia przenośne pracownicy mogą za pomocą tabletu lub smartfona wysyłać dokumenty do podpisu elektronicznego oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Większe możliwości aktualnych narzędzi do obsługi prawnej

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud można uruchomić w ciągu kilku minut w używanych dotąd aplikacjach do obsługi pamięci masowej, pracy biurowej czy prowadzenia działalności.
  • Pliki PDF można tworzyć i udostępniać w programach pakietu Microsoft Office 365. Programy Word, PowerPoint i Outlook umożliwiają też wysyłanie dokumentów do podpisu oraz śledzenie ich stanu.
  • Rozwiązania łączące usługę Document Cloud z programem SharePoint usprawniają przetwarzanie dokumentów. Umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie podpisów na umowach i wygodną obsługę plików PDF.
  • Obsługa podpisów elektronicznych w dowolnej umowie usprawnia zatwierdzanie transakcji i ofert.
  • Inteligentne rozwiązania
    Narzędzie ThinkSmart umożliwia budowanie dla klientów obiegów pracy opartych na technologii firmy Adobe.

Technologia, której potrzebujesz, od firmy, której ufasz

Zabezpieczenia. Czołowe zasoby dotyczące zabezpieczeń firmy Adobe ułatwiają ochronę danych, dokumentów i przedsiębiorstwa.
Zgodność z przepisami. Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania branżowe i ustawowe, dzięki czemu gwarantują zgodność z przepisami oraz możliwość zbierania podpisów elektronicznych.
Kontrola. Nasze zasoby dotyczące wdrażania i poradniki dla administratorów zapewniają pełną kontrolę nad wdrożeniami i ułatwiają zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie.
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.