Adobe Document Cloud a Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Co to jest RODO i jaki ma wpływ na stosowanie usługi Document Cloud przez firmy?

Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej ujednolica i unowocześnia wymagania związane z ochroną danych na obszarze Unii. Wprowadzono w nim szereg nowych wymagań i rozszerzeń ochrony względem dotychczasowych przepisów UE związanych z prywatnością, jednak podstawowe założenia ochrony pozostały te same. Nowe reguły zawierają obszerną definicję danych osobowych i wymagają ich ochrony w szerokim zakresie. Wpływają one na wszystkie firmy, które oferują produkty lub usługi obywatelom Unii Europejskiej. Jako zaufany podmiot przetwarzający dane staramy się pomóc w przystosowaniu rozwiązań tak, aby były zgodne z przepisami RODO.

Gotowość na RODO — wspólna odpowiedzialność

Przepisy RODO wymagają wspólnego dążenia do zapewnienia zgodności. Określają one zobowiązania poszczególnych stron. Poniższy przykład dotyczy użytkowników usługi Document Cloud. Omówiono w nim role przedsiębiorstw i instytucji (podmiotów kontrolujących dane) oraz dostawców technologii (podmiotów przetwarzających dane), a także sytuacje, w których podmiot przetwarzający dane powinien pomagać podmiotowi kontrolującemu dane lub działać w partnerstwie z nim — za pośrednictwem narzędzi, procesów czy dokumentacji.
Kontroler danych — przedsiębiorstwo
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Stabilny fundament zgodności z wymaganiami w zakresie zabezpieczeń i prywatności

Wprowadziliśmy szereg certyfikowanych procesów i opcji dotyczących zabezpieczeń, określanych jako wspólna platforma sterowania Adobe, które ułatwiają ochronę powierzonych nam danych. Platforma ta pozwala działać w zgodzie z szeregiem certyfikatów, standardów i przepisów obejmujących prywatność, takich jak SOC2, ISO 27001 oraz zasady Privacy Shield ustanowione między UE a USA.
 • Wbudowana prywatność

  Wbudowana prywatność

  Firma Adobe od dawna stosuje proaktywne metody rozwoju produktów, dzięki którym prywatność jest brana pod uwagę od samego początku cyklu życia naszego oprogramowania. Określamy to podejście nazwą „wbudowana prywatność”.
 • Transfer danych

  Transfer danych

  Uzyskaliśmy certyfikaty dotyczące danych klientów w ramach zasad Privacy Shield między EU a USA i Szwajcarią a USA. Daje to naszym klientom możliwość stosowania tych zasad lub wprowadzania standardowych klauzul umownych (tak zwanych klauzul w modelu UE) dotyczących transferu danych z UE do USA. Więcej informacji na ten temat oraz instrukcje dotyczące żądania standardowych klauzul umownych można znaleźć w naszym Centrum prywatności.
 • Warunki umów
  Warunki umów
  Zmieniliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych przez firmę Adobe, aby uwzględnić wymagania przepisów RODO.
 • Rejestrowanie przetwarzania

  Rejestrowanie przetwarzania

  Pracujemy nad formalnymi definicjami zasad prywatności dokumentów, aby zapewnić ich zgodność z rozszerzonymi wymaganiami dotyczącymi rejestrowania działań.
 • Zespół ds. ochrony danych

  Zespół ds. ochrony danych

  Obecnie zatrudniamy dyrektora ds. prywatności, inspektora ochrony danych w Irlandii oraz zespół ds. prywatności. Stale bierzemy pod uwagę podjęcie dalszych kroków związanych z nowymi wymaganiami.
 • Innowacje w zakresie produktów i procesów
  Innowacje w zakresie produktów i procesów
  Stale analizujemy opinie klientów i poszukujemy sposobów uproszczenia oraz dalszej automatyzacji naszych produktów i usług, tak aby lepiej spełniać wymagania klientów w zakresie przepisów RODO.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.