System Status

Niezawodna obsługa podpisów elektronicznych poufnych dokumentów

Przeczytaj oficjalną dokumentację techniczną aplikacji Adobe Sign, aby zapoznać się z zabezpieczeniami, architekturą, mechanizmem obsługi dokumentów, systemem zarządzania tożsamością, zgodnością z przepisami i innymi elementami rozwiązania Adobe Sign.
Zabezpieczenia Adobe

Zabezpieczenia Adobe

Firma Adobe poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich produktów cyfrowych. Dowiedz się więcej na temat zabezpieczeń firmy Adobe.
Prywatność Adobe

Prywatność Adobe

Firma Adobe przykłada dużą wagę do prywatności klientów. Zapoznaj się z zasadami w Centrum prywatności firmy Adobe.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.