Adobe Sign

Znajdź plan odpowiedni do prowadzonej działalności.

Użytkownicy indywidualni

Uzyskiwanie podpisów i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym
12
, 29

/za miesiąc

zawiera VAT
Zobowiązanie roczne w kwocie 147,45€/rok
18
, 44

/za miesiąc

zawiera VAT
Bez konieczności zobowiązania rocznego 
Funkcje:

 • Praca w przeglądarce lub aplikacji na urządzeniu przenośnym
 • Dodawanie biznesowych pól formularzy lub tworzenie własnych
 • Uzyskiwanie podpisów osobiście na urządzeniu przenośnym
 • Uwierzytelnianie tożsamości osób podpisujących na potrzeby spełniania podstawowych wymogów prawnych
 • Zaawansowane i specjalne elementy zgodności podpisów cyfrowych oparte na identyfikatorach cyfrowych
 • Podpisywanie przy użyciu pieczęci firmowych
 • Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych
 • Personalizowanie podpisów
 • Ustawianie przypomnień i powiadomień
 • Automatyczne zachowywanie ostatecznych wersji dokumentów i dzienników ich przetwarzania
 • Spełnij wymagania eIDAS dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego Unii Europejskiej.

 

Korzystna oferta

Zespoły

Podwyższona produktywność zespołu i interfejs reprezentujący markę
30
, 74

/stanowisko

/za miesiąc

zawiera VAT
Zobowiązanie roczne w kwocie 368,85€/rok
368
, 85
zawiera VAT
Płatność roczna: 368,85€ rocznie. 

Liczba

Liczba

Dodatkowe funkcje wersji dla zespołów:

 • Doskonałe rozwiązanie dla małych firm (od 2 do 9 użytkowników)
 • Dodawanie oznaczeń marki w interfejsie podpisywania dla klientów
 • Udostępnianie szablonów dokumentów w obrębie zespołu
 • Zarządzanie preferencjami i ustawieniami użytkowników

Firmy

Dostosowywanie i optymalizowanie rozwiązań do potrzeb firmy
Dodatkowe funkcje wersji dla firm:

 • Doskonałe rozwiązanie dla małych i dużych firm (10 lub więcej użytkowników)
 • Umieszczanie w witrynie formularzy samoobsługowych gotowych do podpisu
 • Wsadowe wysyłanie do podpisania przy użyciu narzędzia Mega Sign
 • Uwierzytelnianie dwuetapowe podwyższające bezpieczeństwo tożsamości
 • Zaawansowane pola formularzy
 • Uzyskiwanie załączników od osób podpisujących
 • Gromadzenie i wyświetlanie obrazów od osób podpisujących
 • Pobieranie opłat od osób podpisujących. (wymagane konto Braintree)

Przedsiębiorstwa

Integracja podpisów elektronicznych z systemami biznesowymi
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw:

 • Doskonałe rozwiązanie obejmujące całe przedsiębiorstwo
 • Używanie wstępnie opracowanych integracji w celu szybkiego wdrażania w aplikacjach przedsiębiorstwa
 • Osadzanie funkcji aplikacji Adobe Sign we własnych aplikacjach przy użyciu interfejsów API
 • Projektowanie spójnych, powtarzalnych szablonów obiegów pracy przy użyciu intuicyjnych narzędzi
 • Dostosowywanie obiegów pracy przy użyciu zaawansowanych ról i uprawnień
 • Dodawanie opcji pomocy technicznej Premium
Podlega umownym ograniczeniom użycia aplikacji Adobe Sign.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.
W celu uniknięcia problemów podczas aktualizacji należy użyć adresu e-mail używanego z kontem Adobe Sign podczas zakładania nowego konta Adobe.com.