Porównanie funkcji — Adobe Sign

Funkcje podstawowe
Użytkownicy indywidualni
Małe firmy
Firmy
Przedsiębiorstwa
Uzyskiwanie podpisów
Używanie aplikacji internetowych i na urządzenia przenośne do wysyłania dokumentów do podpisu elektronicznego z dowolnego miejsca, na każdym urządzeniu
Przygotowywanie formularzy
Automatyczne dodawanie pól podpisów i pól biznesowych do dokumentów przed wysyłką przy użyciu sztucznej inteligencji Adobe Sensei; tworzenie własnych pól formularzy
Podpisywanie
Odbiorcy klikają łącze w celu otwarcia i podpisania. Nie trzeba nic pobierać ani się rejestrować.
Podpisy składane osobiście
Aplikacje Adobe Sign na urządzenia przenośne do osobistego uzyskiwania podpisów odręcznych
Śledzenie i zarządzanie
Śledzenie odpowiedzi, uzyskiwanie powiadomień e-mail i wysyłanie przypomnień z dowolnego miejsca
Przechowywanie rejestrów
Bezpieczne przechowywanie podpisanych dokumentów i rejestrów procesu oraz automatyczne rozsyłanie ich kopii
Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych
Przekształcanie dokumentów papierowych w czytelne dokumenty cyfrowe przy użyciu aparatu urządzenia przenośnego przed wysyłką do podpisu
Rejestrowanie podpisów na różnych urządzeniach
Łatwe dodawanie podpisów odręcznych przez wysłanie wiadomości tekstowej na urządzenie przenośne z komputera nieobsługującego dotyku
Obieg pracy z podpisami odręcznymi
Można drukować, podpisywać, skanować i zwracać dokumenty bez faksu. Nawet podczas pracy z podpisami odręcznymi zapewniamy dokładność, uwierzytelnianie i potwierdzenie autentyczności podpisu elektronicznego
Podpisy cyfrowe
Oprogramowanie jest zgodne z najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi podpisów. Osoby podpisujące używają identyfikatorów cyfrowych do potwierdzania swojej tożsamości podczas podpisywania cyfrowo na komputerach lub w chmurze
Pieczątki
Umożliwianie uczestnikom dodawania widocznych pieczątek biznesowych w dokumentach i formularzach, na przykład wstawienie pieczątki Otrzymano, pieczątki firmowej lub indywidualnej pieczątki Hanko w Japonii
Proste uwierzytelnianie podpisów elektronicznych
Zapraszanie do podpisania przez wysłanie wiadomości e-mail; wymaganie hasła w celu podpisania
Pomoc techniczna dotycząca produktu
Całodobowa, dostępna codziennie pomoc przez czat
Microsoft Office 365
Wysyłanie dokumentów do podpisu bezpośrednio z programu Microsoft Word, Outlook lub PowerPoint
Box
Wysyłanie, śledzenie i porządkowanie dokumentów bezpośrednio na koncie online usługi Box
Dostosowywanie i optymalizacja
Języki
Możliwość wyboru jednej z 34 wersji językowych interfejsu u nadawców i podpisujących

Oznaczenia marki
Łatwe dodawanie logo, dewiz i podstawowych opisów w celu uzyskania spójnego wizerunku marki w interfejsie podpisywania
Udostępniona biblioteka dokumentów
Przechowywanie często używanych dokumentów i formularzy jako szablonów do wielokrotnego użytku w obrębie całego zespołu
Samoobsługowe formularze w Internecie
Publikowanie gotowych do podpisania formularzy w witrynie w celu ułatwienia obsługi umów przez osoby odwiedzające
Podpisywanie wsadowe
Wysyłanie dokumentu do podpisania przez wiele osób z indywidualnie dostosowanymi wersjami przy użyciu narzędzia Mega Sign
Płatności online
Płatności takie jak opłaty umowne, darowizny czy opłaty za zamówienia online można pobierać już podczas wypełniania i podpisywania formularzy przez klientów. Wymagane jest konto Braintree
Formularze zaawansowane
Dodawanie do formularzy zaawansowanych obliczeń, operacji warunkowych, hiperłączy i innych elementów
Udoskonalone uwierzytelnianie podpisów elektronicznych
Uzyskiwanie podpisów przez wpisanie jednorazowego kodu weryfikacji dostarczonego na telefon lub użycie identyfikacji opartej na wiedzy*
+
+
Automatyczna weryfikacja osób podpisujących na podstawie dowodów tożsamości
Możliwość wymagania od osób podpisujących, aby zeskanowały telefonem dowód tożsamości, taki jak prawo jazdy czy paszport, w celu automatycznego uwierzytelnienia
+
Zaawansowane role i przekazywanie
Dokładne sterowanie procesami biznesowymi w celu automatyzacji podpisywania i zatwierdzania, współpracy nad wypełnianiem formularzy oraz dostarczania do certyfikowanych odbiorców
Projektowanie obiegów pracy
Narzędzie wizualne do tworzenia szablonów obiegów pracy, które zapewnia spójną, bezbłędną obsługę podpisów
Zaawansowana obsługa języków
Możliwość żądania podpisu w dowolnym języku
Integracja
Microsoft Office 365
Wysyłanie dokumentów do podpisu bezpośrednio z programu Microsoft Word, Outlook lub PowerPoint
Dropbox
Wysyłanie dokumentów w formatach PDF i Word do podpisu bezpośrednio z usługi Dropbox
Wstępnie przygotowane integracje
Łatwe dodawanie obsługi podpisów elektronicznych do aplikacji biznesowych dzięki doskonałym pakietom integracyjnym dla oprogramowania takiego jak Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba i Apttus
Preferowane przez firmę Microsoft
Aplikacja Adobe Sign jako preferowane rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych w oprogramowaniu firmy Microsoft, takim jak SharePoint, Dynamics, Teams czy Flow
++
Interfejsy API
Osadzanie procesów obsługi podpisów elektronicznych we własnych aplikacjach biznesowych; automatyczne aktualizowanie danych w systemach wewnętrznych przy użyciu rozbudowanych interfejsów API
Administrowanie
Certyfikowane zabezpieczenia
Certyfikowana zgodność aplikacji Adobe Sign z normami ISO 27001, SOC 2 Type 2 i PCI DSS
Zarządzanie użytkownikami
Portal Admin Console do zarządzania profilami użytkowników i ustawieniami kont
Zarządzanie grupami
Portal Admin Console do obsługi różnych ustawień w poszczególnych grupach
Dostosowywanie działania aplikacji
Dostosowywanie domyślnych ustawień zabezpieczeń, uwierzytelniania, strony wysyłania i innych elementów
Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
Pomoc telefoniczna i przez e-mail udzielana przez specjalistów w dziedzinach wdrażania, licencjonowania i innych działach informatyki. pomoc techniczna Premium i usługi implementacji
Logowanie jednokrotne
Umożliwianie użytkownikom stosowania istniejących identyfikatorów firmowych oraz haseł, identyfikatorów z serwisów społecznościowych itd.
Delegowanie kont
Delegowanie funkcji przeglądania, wysyłania i modyfikowania danego konta do innej osoby, na przykład na czas urlopu lub w przypadku opuszczenia firmy
* Uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.
+ Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
++ Obejmuje tylko integrację z rozwiązaniem Microsoft Teams.

Plan serwisowy — często zadawane pytania

  • Ile dokumentów można wysłać w miesiącu?

    Dostęp do funkcji zależy od planu i może być oparty na modelu rozliczania użytkowników lub transakcji. Taka elastyczność pozwala dostosować plan do określonych zastosowań. Wszystkie plany podlegają ograniczeniom użytkowania zdefiniowane w ich warunkach.
  • Czy rozliczenia są oparte na liczbie podpisanych dokumentów?

    Ceny są zależne od liczby użytkowników planów dla klientów indywidualnych i dla małych firm. Plany dla firm i przedsiębiorstw mogą być rozliczane na podstawie liczby użytkowników lub oczekiwanych transakcji.
  • Czy organizacja może mieć wiele kont dla użytkowników indywidualnych?

    Plany Adobe Sign dla klientów indywidualnych są przeznaczone dla osób zbierających podpisy elektroniczne. Nasze warunki użytkowania nie dopuszczają stosowania wielu kont dla klientów indywidualnych w jednej organizacji. Plany Adobe Sign dla małych firm są przeznaczone dla grup 1–9 użytkowników. Nasze plany Adobe Sign dla firm i przedsiębiorstw są przeznaczone dla 10 lub więcej użytkowników.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.