Cieszy nas okazane zainteresowanie rozwojem podpisów elektronicznych opartych na chmurze. Wspólnie opracujemy łatwiejsze w użytku, bardziej funkcjonalne mechanizmy podpisywania, spełniając nawet najbardziej rygorystyczne wymagania prawne. Niedługo opublikujemy więcej informacji.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.