Zaufane rozwiązanie do obsługi podpisów pozwalające pracować w całości cyfrowo

Śledzenie przetwarzania dokumentów z dowolnego miejsca


Stan dokumentów jest jasny w każdej chwili — podczas pracy w firmie jak i poza nią. Natychmiast wiadomo, kiedy dokument został otwarty, podpisany i zwrócony. Źródła opóźnień można łatwo znaleźć i usunąć, zanim staną się przyczyną poważnych problemów. Firma działa, gdziekolwiek są pracownicy.
 • Wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych i raportów


  Wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych i raportów


  Aplikacja Adobe Sign obejmuje dostępne w oprogramowaniu Salesforce pulpity nawigacyjne i raporty, które zapewniają widoczność cykli umów i podwyższają dokładność prognoz.
 • Automatyczne przechowywanie ścieżki audytu

  Automatyczne przechowywanie ścieżki audytu

  Mniejsze ryzyko prawne. Cała ścieżka audytu — obejmująca wszystkie transakcje — jest przechowywana w bezpiecznym repozytorium online. Potrzebne elementy można znaleźć łatwo i szybko.
 • Śledzenie i zarządzanie na urządzeniach przenośnych

  Śledzenie i zarządzanie na urządzeniach przenośnych

  Wysyłanie i śledzenie dokumentów oraz zarządzanie procesami podpisywania — w tym ręcznym gromadzeniem podpisów — obsługuje aplikacja Adobe Sign na urządzeniach przenośnych z systemem iOS lub Android.
 • Natychmiastowe powiadomienia w dowolnym miejscu

  Natychmiastowe powiadomienia w dowolnym miejscu

  Podpisanie lub wyświetlenie dokumentu powoduje natychmiastowe wyświetlenie powiadomienia. Oprogramowanie automatycznie informuje o niepodpisanych umowach, które są bliskie wygaśnięcia.
 • Interfejs podpisywania dostępny w 28 językach


  Opcje obsługi podpisów w dziesiątkach języków


  Wszystkie strony zawsze rozumieją, czego dotyczy komunikacja. Dzięki aplikacji Adobe Sign zarówno strony wysyłające, jak i podpisujące mogą wybrać w przeglądarce preferencje języka.
 • Dostarczanie dokumentów odpornych na modyfikacje

  Dostarczanie dokumentów podkreślających modyfikacje

  Stempel cyfrowy automatycznie stosowany po podpisie gwarantuje integralność umowy. Naruszenie tego stempla świadczy o zmianie treści dokumentu.

Podpisy elektroniczne obsługiwane przez firmę Adobe są wiążące prawnie i zgodne z przepisami.

Zaufane, ważne prawnie i zgodne z przepisami krajów uprzemysłowionych mechanizmy aplikacji Adobe Sign spełniają ścisłe wymagania dotyczące zabezpieczeń. Obsługiwane są najwyższe poziomy uwierzytelniania osób podpisujących zdefiniowane przepisami w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych regionach.

Znajdź plan aplikacji Adobe Sign odpowiedni do prowadzonej działalności.

Przystępna cena

Użytkownicy indywidualni

12
, 29 /za miesiąc
zawiera VAT
Płatność roczna: 147,45€ rocznie. 
18
, 44 /za miesiąc
zawiera VAT
Bez konieczności zobowiązania rocznego 

Zespoły

30
, 74 /stanowisko
/za miesiąc
zawiera VAT
Zobowiązanie roczne w kwocie 368,85€/rok
368
, 85
zawiera VAT
Określ, ile licencji potrzebujesz. W przyszłości można dodać kolejne.

Liczba

Firmy

Od
29
, 99 /stanowisko
/za miesiąc
zawiera VAT
Zobowiązanie roczne w kwocie 359,88€/rok z 3-letnim zobowiązaniem

Przedsiębiorstwa

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.