Czy podpisy elektroniczne są wiążące? Oczywiście.

Aplikacja Adobe Sign to najbardziej zaufane na świecie rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych. Zapewnia zgodność z najszerszym zbiorem wymagań prawnych, co pozwala spełnić wymogi dowolnych przepisów. Oferujemy pomoc na każdym kroku tego procesu.
Czy podpisy elektroniczne są wiążące?

Globalny zasięg podpisów elektronicznych

Podpisy elektroniczne są wiążące, zaufane i obowiązujące w krajach uprzemysłowionych na całym świecie. Przepisy mogą się różnić, ale aplikacja Adobe Sign zawsze zapewnia zgodność z nimi.

Trzy elementy zapewniające zgodność z przepisami

Przepisy dotyczące podpisów są różne w poszczególnych krajach, jednak u ich podstaw leżą te same założenia. Aplikację Adobe Sign opracowano w taki sposób, aby organizacja spełniała wymagania dotyczące podpisów elektronicznych w każdym miejscu, gdzie jest prowadzona działalność — funkcjonując jednocześnie zgodnie z zasadami wewnętrznymi.
Uwierzytelnianie osób podpisujących
Uwierzytelnianie osób podpisujących
Dzięki aplikacji Adobe Sign można potwierdzać tożsamość osób podpisujących przy użyciu opcji odpowiednich do potrzeb.
Standardowe żądania podpisów elektronicznych są wysyłane pocztą e-mail na adres osoby i zawierają unikatowe łącze do dokumentu. Proces ten jest śledzony w bezpieczny sposób oraz rejestrowany.
Ulepszone podpisy elektroniczne monitują osobę podpisującą o potwierdzenie tożsamości przed otwarciem dokumentu. Wymagają użycia hasła, identyfikatora z sieci społecznościowej, numeru PIN wysłanego na telefon lub innej metody uwierzytelniania.
Podpisy elektroniczne (określane też jako podpisy zaawansowane i kwalifikowane) są oparte na certyfikowanych identyfikatorach cyfrowych i do złożenia podpisu wymagają numeru PIN. Identyfikatory cyfrowe są zazwyczaj wystawiane przez dostawców usług zaufania (TSP).
Uwierzytelnianie osób podpisujących
Zamiar i zgoda
Zamiar i zgoda
Aplikacja Adobe Sign pomaga w dokumentowaniu zamiaru i zgody. Pozwala udowodnić, że dana osoba zamierzała złożyć podpis i zgodziła się na transakcję metodą elektroniczną.
Potwierdzenie zamiaru wymaga, aby osoby potwierdzające dodały podpis i/lub kliknęły w celu zaakceptowania umowy.
Potwierdzenie zgody oznacza, że osoby podpisujące akceptują standardową lub dostosowaną treść umowy przy podpisywaniu lub przed otwarciem dokumentu.
Umożliwienie osobom podpisującym wycofania się pozwala nie składać podpisu elektronicznego, a zamiast tego złożyć podpis odręcznie.
Ostateczny dowód
Ostateczny dowód
Aplikacja Adobe Sign pozwala uzyskać bezpośrednie potwierdzenie każdej transakcji. Zawsze można udowodnić, kto i kiedy podpisał dany dokument.
Kopie przetworzonych dokumentów są automatycznie wysyłane do wszystkich stron i certyfikowane przez firmę Adobe przy użyciu pieczęci odpornej na naruszenie.
Ostateczna wersja dokumentu jest przechowywana w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud lub wysyłana do wybranego repozytorium albo magazynu elektronicznego.
Jeśli są używane identyfikatory cyfrowe, podpisy są szyfrowane wewnątrz dokumentu.
Każdy etap — również uwierzytelnianie osoby podpisującej — jest rejestrowany i przechowywany w bezpiecznej ścieżce audytu.
Ostateczny dowód

Prosta konfiguracja

Prosta konfiguracja

W typowych implementacjach podpisów elektronicznych nasze rozwiązanie do ich obsługi jest natychmiast gotowe do użytku. Standardowy proces oferuje elementy potrzebne do uwierzytelniania osób podpisujących, potwierdzania zamiaru i zgody, a także uzyskania ostatecznego potwierdzenia operacji. Można w łatwy sposób dodać elementy podpisów ulepszonych, zaawansowanych lub kwalifikowanych, aby obsługiwać procesy podpisywania wymagające udoskonalonych zabezpieczeń i gwarancji.

Prosta droga do zgodności z przepisami

Aplikacja Adobe Sign ułatwia stosowanie podpisów elektronicznych we wszystkich działach i obiegach pracy. Tworzy ona w całości cyfrowe interfejsy dla całego przedsiębiorstwa — na całym świecie.

Podpisy elektroniczne oparte na specjalistycznych opiniach prawnych

Podpisy elektroniczne rzadko są podważane w sądzie. Jeśli jednak zdarzy się to w organizacji, firma Adobe jest w stanie pomóc. Oferujemy wyjaśnienia na temat rozwiązania, pisemne oświadczenia oraz zeznania osób dysponujących wiedzą na temat produktów. Firma Adobe pomaga w obronie prawidłowego działania rozwiązania do obsługi podpisów elektronicznych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.