Oferujemy podpisy cyfrowe zgodne z każdymi wymaganiami.

Kiedy ma znaczenie uwierzytelnianie osób podpisujących

Korzystając z aplikacji Adobe Sign, można zagwarantować zgodność z szeregiem wymagań dotyczących uwierzytelniania osób podpisujących i sprawdzania poprawności dokumentów. W przypadku większości transakcji wystarcza zwykły podpis elektroniczny. Można go uwierzytelnić jednoetapowo lub wieloetapowo — przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowej lub hasła. Inne transakcje wymagają bardziej zaawansowanych metod uwierzytelniania. Każda osoba podpisująca otrzymuje identyfikator cyfrowy z zaufanego urzędu certyfikacji, a podpisywanie jest oparte na technologii infrastruktury kluczy publicznych.

Oto pierwsza na świecie otwarta architektura podpisów cyfrowych oparta na chmurze.

Rocznie przetwarzamy sześć miliardów transakcji podpisywania, co czyni nas niekwestionowanym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów cyfrowych. Opracowaliśmy standard PDF. Pomogliśmy opracować pierwsze otwarte standardy podpisów cyfrowych. Ponownie definiujemy globalne standardy podpisów cyfrowych na urządzeniach przenośnych oraz w Internecie w ramach organizacji Cloud Signature Consortium. Nasze rozwiązania są przystosowane do rzeczywistych zastosowań, które wymagają używania identyfikatorów cyfrowych wysokiego bezpieczeństwa. Zapewniamy łatwe użytkowanie i wdrażanie oraz zgodność z międzynarodowymi przepisami.
 • Całkowita zgodność z przepisami

  Całkowita zgodność z przepisami

  Aplikację Adobe Sign zaprojektowano z myślą o obsłudze najbardziej wymagających przepisów i zaleceń branżowych obejmujących podpisy elektroniczne.
 • Otwarte i globalne rozwiązania

  Otwarte i globalne rozwiązania

  Oparcie naszego oprogramowania na standardach pozwala stosować w działalności wszystkie elementy wymagane w kraju i za granicą.
 • Niedościgniona elastyczność

  Niedościgniona elastyczność

  Dzięki aplikacji Adobe Sign można stosować podpisy cyfrowe, podpisy elektroniczne lub mechanizm łączący te standardy w sposób odpowiadający określonym potrzebom.

Obsługa najobszerniejszego zestawu wymagań prawnych

Obsługa najobszerniejszego zestawu wymagań prawnych

Aplikacja Adobe Sign równie łatwo spełnia wymagania firm z Unii Europejskiej, producentów urządzeń medycznych pracujących pod kontrolą agencji FDA i przedsiębiorstw z innych regionów oraz branż. Procesy obsługi podpisów elektronicznych w aplikacji Adobe Sign są zgodne z rozporządzeniem CFR 21 Part 11 agencji FDA w Stanach Zjednoczonych. Obsługują też ścisłe wymagania norm Advanced Electronic Signatures (AdES) i Qualified Electronic Signatures (QES) określone w przepisach eIDAS Unii Europejskiej. Pozwalają również pracować z zastosowaniem akredytowanych urzędów certyfikacji oraz kwalifikowanych urządzeń do tworzenia podpisów.
Wygoda korzystania z urządzeń przenośnych polega na elastyczności.

Oprogramowanie oferuje do wyboru setki urzędów certyfikacji.

Dzięki zastosowaniu standardów firma Adobe oferuje swobodę wyboru — dostęp do setek zaufanych urzędów certyfikacji — co pozwala w prosty sposób działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub w określonej branży. Korzystając z aplikacji Adobe Sign, można podpisywać dokumenty cyfrowo, dodawać do nich znaczniki czasowe i sprawdzać ich poprawność przy użyciu list zaufania Unii Europejskiej (EUTL) lub globalnej listy zaufania zatwierdzonej przez firmę Adobe (AATL), tak aby mieć pewność co do zgodności z przepisami.
Wygoda korzystania z urządzeń przenośnych polega na elastyczności.
Jedno rozwiązanie łączy elastyczność i zgodność z przepisami.

Jedno rozwiązanie łączy elastyczność i zgodność z przepisami.

Oprogramowanie pozwala stosować każdy system — zarówno uwierzytelnianie wieloczynnikowe własnego procesu opartego na podpisach elektronicznych, jak i ścisłe uwierzytelnianie oparte na certyfikatach w ramach procesu opartego na podpisach cyfrowych. Można nawet łączyć podpisy elektroniczne z cyfrowymi w tym samym obiegu pracy. Adobe Sign to jedno, elastyczne rozwiązanie obsługujące zarówno podpisy elektroniczne, jak i cyfrowe.
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.

Adobe Sign — często zadawane pytania na temat podpisów cyfrowych

Co to jest podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy to najbardziej zaawansowany i bezpieczny rodzaj podpisu elektronicznego. Podpisu cyfrowego można użyć w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i przepisami, ponieważ oferuje on najwyższy poziom gwarancji tożsamości poszczególnych osób podpisujących oraz autentyczności podpisanych dokumentów. Podpisy cyfrowe są oparte na identyfikatorach cyfrowych wystawianych przez urząd certyfikacji lub dostawcę usług zaufania z akredytacją. Cyfrowe podpisanie dokumentu oznacza unikatowe połączenie tożsamości z dokumentem z zastosowaniem szyfrowania. Wszystkie takie operacje można zweryfikować przy użyciu technologii bazowej określanej jako infrastruktura kluczy publicznych.

Jak funkcjonują podpisy cyfrowe?

Dokumenty podpisane cyfrowo przy użyciu aplikacji Adobe Sign zawierają zintegrowany dowód podpisu każdego uczestnika. W procesie podpisywania certyfikat osoby podpisującej jest łączony kryptograficznie z kluczem prywatnym tej osoby. W procesie sprawdzania poprawności z podpisu jest wydzielany zwrotny klucz publiczny. Ten klucz umożliwia uwierzytelnienie tożsamości poszczególnych osób za pośrednictwem urzędu certyfikacji i gwarantuje, że dokument nie został zmieniony od czasu podpisania. Cały proces jest rejestrowany, co zapewnia dostęp do przydatnych informacji — na przykład adresów IP i lokalizacji geograficznych osób podpisujących.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.