Informacje o formacie Adobe PDF

Co to jest PDF?

Standard PDF (Portable Document Format) opracowano na potrzeby niezawodnego wyświetlania i udostępniania dokumentów — niezależnie od oprogramowania, sprzętu czy systemu operacyjnego. Wprowadzone przez firmę Adobe rozwiązanie jest teraz otwartym standardem PDF obsługiwanym przez organizację ISO (International Organization for Standardization). Pliki PDF mogą zawierać łącza i przyciski, pola formularzy, elementy audio i wideo, a także funkcje biznesowe. Można je również podpisywać cyfrowo i łatwo wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Acrobat Reader DC.

PDF: wygodna metoda udostępniania ważnych dokumentów biznesowych.

Wiosną 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu Camelot było udostępnienie organizacjom narzędzi koniecznych do „gromadzenia dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania cyfrowych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze”.
Jesienią 1992 roku w projekcie Camelot powstał format PDF. Ponad 20 lat później stanowi on zaufany standard biznesowy na całym świecie. Pliki PDF oferują następujące zalety:
  • Ustalony wygląd na wszystkich platformach i urządzeniach
  • Spełnienie normy ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych, w tym standardów PDF do specjalnych zastosowań
  • Możliwość podpisania cyfrowego przez każdą osobę z bezpłatnym oprogramowaniem Adobe Acrobat Reader DC lub aplikacją Acrobat DC na urządzenia przenośne
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem w celu uniemożliwienia kopiowania i edycji
  • Możliwość redagowania w celu trwałego usunięcia poufnych informacji
  • Zachowywanie wszystkich informacji z plików źródłowych, nawet w przypadku tekstu, grafiki, dźwięków, map 3D i innych elementów połączonych w jeden plik
  • Łatwe przeszukiwanie, w tym zeskanowanego tekstu przekonwertowanego dzięki technologii OCR
  • Współpraca z technologiami wspomagającymi, która czyni pliki PDF bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych, takich jak osoby niedowidzące lub niewidome
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.