Zaawansowane rozwiązania dla dynamicznego działu kadr

Usługa Adobe Document Cloud pozwala zbudować w pełni cyfrowe środowisko spraw kadrowych. Dzięki połączeniu oprogramowania Adobe Acrobat i Adobe Sign ułatwia ona rezygnację z dokumentów papierowych, w zamian oferując intuicyjne formularze online i funkcjonalne podpisy elektroniczne. Taki system pomaga w zatrudnianiu i angażowaniu pracowników oraz zarządzaniu nimi, jednocześnie zapewniając ich produktywność niezależnie od miejsca pracy.

obraz

Ulepszanie wszystkich procesów kadrowych przez cyfryzację i personalizację

Tworzenie wspaniałych materiałów

Całkowicie pożegnaj procesy obsługiwane ręcznie. Zastąp je w organizacji narzędziami do tworzenia i wspólnego redagowania dokumentów z dowolnego miejsca, a także funkcją uzyskiwania ważnych podpisów jednym kliknięciem.

Wyższa produktywność

Dzięki wstępnie zatwierdzonym szablonom dokumentów kadrowych skojarzonych z usługą Adobe Sign możesz skupić się na rekrutacji i wdrażaniu najlepszych pracowników zamiast na rutynowych, żmudnych zadaniach kadrowych.

Efektywna współpraca

Scal dokumenty i uporządkuj je w jednym pliku PDF z funkcją wyszukiwania, aby w takiej formie rozesłać materiały do recenzentów. Funkcje firmy Adobe do obsługi podpisów elektronicznych integrują się z przestrzenią roboczą w narzędziach Teams, aby ułatwić współpracę i przyspieszyć proces zatwierdzania dokumentów.

Własne parametry

Usługę Adobe Sign możesz w pełni dostosować do wizerunku marki, tak aby dostawcy i potencjalni pracownicy korzystali z profesjonalnego, cyfrowego interfejsu.

Zawsze aktywna działalność — z dowolnego miejsca

Dzięki aplikacjom mobilnym Adobe Document Cloud możesz oferować nowoczesne, zintegrowane rozwiązania, które pomagają pracownikom oraz zapewniają ich produktywność zarówno w biurze, jak i poza nim.

Ochrona i zabezpieczanie poufnych informacji

Dzięki hasłom możesz chronić dane osobowe, a także ograniczać dostęp do kopiowania, edycji lub drukowania poufnych dokumentów.

Usługa Adobe Document Cloud pozwala klientom efektywnie zarządzać wszystkimi procesami obejmującymi pracowników — od zatrudniania przez wdrażanie po dalsze etapy pracy.

obraz

10.000 pracowników działających zdalnie

Firma Varian przeprowadziła migrację do usługi Adobe Sign i wdrożyła 10 000 kont użytkowników w oparciu o logowanie jednokrotne, aby przejść na system pracy zdalnej. Następnie w ciągu tylko dwóch miesięcy wdrożono 250 nowych pracowników.

obraz

Sześciokrotnie szybsze przetwarzanie dokumentów

Dział kadr uczelni California State University Fullerton używa usługi Adobe Sign do sprawnego przetwarzania 370 dokumentów w miesiącu.

obraz

Skrócenie czasu nawiązania kontaktu o 93%

Firma Novozymes stawia na dynamiczny rozwój i błyskawicznie wdraża nowych pracowników dzięki usłudze Adobe Sign.

obraz

Oszczędność 22000 roboczogodzin w tygodniu

Dzięki usłudze Adobe Sign firma EmployBridge przestała marnować papier i uzyskała ogromną poprawę produktywności pracowników.

Większe możliwości używanych już narzędzi kadrowych

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud są wyjątkowo łatwe do wdrożenia. Dzięki gotowym integracjom z oprogramowaniem firmy Microsoft i używanymi już systemami kadrowymi praca przebiega sprawnie każdego dnia.

obraz
obraz
obraz
obraz

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Chętnie udzielimy pomocy

w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach,

a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną

do konkretnych wymagań biznesowych.

obraz