Zaopatrzenie

Procesy zaopatrzenia trwające minuty zamiast godzin

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud umożliwiają digitalizację procesów zaopatrzenia. Program Acrobat DC pozwala tworzyć uporządkowane materiały, a usługa Adobe Sign 21-krotnie przyspiesza gromadzenie podpisów umów.


Szybsze przetwarzanie umów dzięki usłudze Adobe Sign

Oprogramowanie pozwala szybciej zbierać zamówienia zakupu, otrzymywać wypełnione formularze dostawców oraz wysyłać inne umowy do podpisu i zwrotu.

 

Szybsze wdrażanie. Formularze i umowy możesz automatycznie wypełniać danymi z systemów biznesowych. Dzięki temu producenci i dostawcy szybko wiedzą, czego się od nich oczekuje.

 

Przyspieszone zatwierdzanie. Wystarczy kilka kliknięć, aby wysłać dowolny dokument do podpisu elektronicznego. Wszystkie strony mogą błyskawicznie podpisywać i zwracać dokumenty.

 

Ograniczanie ryzyka. Oprogramowanie pozwala śledzić wszystkie dokumenty w czasie rzeczywistym, rejestrować każdą transakcję i automatycznie przechowywać certyfikowane kopie cyfrowe podpisanych dokumentów.

Czas przetwarzania
Eliminowanie opóźnień związanych z używaniem papieru

Eliminowanie opóźnień związanych z używaniem papieru przy użyciu programu Acrobat DC

Najlepsze narzędzia PDF umożliwiają płynne przetwarzanie zaopatrzenia dzięki w pełni cyfrowym procesom.

 

Błyskawiczne przygotowywanie dokumentów. Oprogramowanie pozwala szybko tworzyć wysokiej jakości dokumenty PDF zachowujące doskonały wygląd i idealne formatowanie.

 

Ochrona poufnych informacji. Pozwala określić, kto ma dostęp do poszczególnych dokumentów i w jakim zakresie.

 

Przechowywanie i wyszukiwanie. Dokumenty są archiwizowane w bezpiecznym repozytorium Adobe Document Cloud lub innym dowolnie wybranym.

Poważne usprawnienie zadań kadrowych — urządzenia przenośne

Pracownicy pozostają aktywni na dowolnym urządzeniu — laptopie, tablecie czy smartfonie. Pozwala to poprawić konkurencyjność firmy. Dzięki aplikacjom mobilnym Adobe Document Cloud możesz oferować nowoczesne, zintegrowane rozwiązania.

 

Dostęp do formularzy i dokumentów z dowolnego miejsca. Kandydaci i pracownicy mogą wypełniać, podpisywać elektronicznie oraz zwracać dokumenty — z gwarancją ważności, na swoich ulubionych urządzeniach.

Ciągła aktywność pracowników — również poza biurem oraz w delegacjach. Dzięki naszym aplikacjom na urządzenia przenośne pracownicy działu kadr mogą za pomocą tabletu lub smartfona wysyłać dokumenty do podpisu elektronicznego oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Acrobat
Adobe Sign
Adobe Scan

Klienci korzystający z usługi Adobe Document Cloud błyskawicznie uzyskują podpisy na umowach.

AusNet

Firma AusNet Services usprawniła swoje procesy biznesowe oraz zakupy, łącząc oprogramowanie SAP Ariba i Adobe Sign.

WALGA

Organizacja Western Australian Local Government Association może teraz uzyskać podpis na umowie w 1 godz. 20 min.

SMRT

Średni czas przetwarzania umowy w firmie SMRT to już nie trzy tygodnie, a tylko 16 godzin.

Większe możliwości używanych już narzędzi zakupowych

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud można uruchomić w ciągu kilku minut w używanych dotąd systemach zakupowych.

SAP Ariba

Mechanizm obsługi i śledzenia podpisów elektronicznych oraz automatycznego tworzenia raportów w oprogramowaniu SAP Ariba skraca czas przetwarzania dokumentów o co najmniej 80%.

Apttus

Obsługa podpisów elektronicznych w dowolnej umowie usprawnia zatwierdzanie

transakcji i ofert.

IBM

Dodanie obsługi podpisów elektronicznych do oprogramowania

IBM Emptoris

Contract Management usprawnia przetwarzanie umów i redukuje koszty.

Rozwiązania łączące usługę Document Cloud z programem SharePoint usprawniają przetwarzanie dokumentów. Umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie podpisów na umowach i wygodną obsługę plików PDF.