Dział prawny

Szybsza obsługa prawna dzięki przetwarzaniu dokumentów w domenie cyfrowej

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document umożliwiają automatyzację powtarzalnych procesów prawnych. Program Acrobat DC ułatwia tworzenie i zabezpieczanie szablonów dokumentów, a usługa Adobe Sign przyspiesza ich zatwierdzanie.


Zamiana dokumentów papierowych na cyfrowe dzięki programowi Acrobat DC

Najlepsze narzędzia PDF eliminują opóźnienia wynikające z użycia dokumentów papierowych i umożliwiają kompletną cyfryzację.

 

Szybsze tworzenie dokumentów. Wstępnie zatwierdzone szablony standardowych dokumentów usprawniają zatwierdzanie podczas ich używania.

 

Prostsza współpraca. Oprogramowanie pozwala scalać dokumenty i porządkować strony w jednym dokumencie PDF obsługującym wyszukiwanie. Ten sam plik PDF można rozesłać do wielu recenzentów, aby zebrać ich komentarze w jednym miejscu.

 

Ochrona poufnych informacji. Zaawansowane funkcje redagowania i ochrony hasłem pozwalają ustalić, kto widzi treść poufnych dokumentów lub może je modyfikować.

Z formatu papierowego na cyfrowy
Obiegi pracy z dokumentami prawnymi

Automatyzacja obiegów pracy z dokumentami prawnymi dzięki aplikacji Adobe Sign

Od umów o zachowaniu poufności po przeglądy znaków towarowych — dawniej ręczne, pracochłonne procesy prawne mogą działać automatycznie.

Dostęp samoobsługowy. Formularze internetowe z wbudowaną logiką biznesową pozwalają pracownikom szybko, w prosty sposób znajdować odpowiednie dokumenty i rozpoczynać automatyczne obiegi pracy.

 

Automatyczne przekazywanie. Dołączone narzędzia obiegów pracy oraz mechanizm przeciągania i upuszczania ułatwiają tworzenie inteligentnych procesów, które przekazują dokumenty do właściwych przedstawicieli w odpowiedniej kolejności.

Monitorowanie postępów. Porządkowanie i śledzenie dokumentów prawnych odbywa się w czasie rzeczywistym. Zawsze wiadomo, kto podpisał i na kogo kolej.

Poważne usprawnienie zadań kadrowych — urządzenia przenośne

Pracownicy pozostają aktywni na dowolnym urządzeniu — laptopie, tablecie czy smartfonie. Pozwala to poprawić konkurencyjność firmy. Dzięki aplikacjom mobilnym Adobe Document Cloud możesz oferować nowoczesne, zintegrowane rozwiązania.

 

Dostęp do formularzy i dokumentów z dowolnego miejsca. Kandydaci i pracownicy mogą wypełniać, podpisywać elektronicznie oraz zwracać dokumenty — z gwarancją ważności, na swoich ulubionych urządzeniach.

Ciągła aktywność pracowników — również poza biurem oraz w delegacjach. Dzięki naszym aplikacjom na urządzenia przenośne pracownicy działu kadr mogą za pomocą tabletu lub smartfona wysyłać dokumenty do podpisu elektronicznego oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Acrobat
Adobe Sign
Adobe Scan

Większe możliwości używanych już narzędzi zakupowych

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud można uruchomić w ciągu kilku minut w używanych dotąd systemach zakupowych.

Funkcje tworzenia i udostępniania plików PDF działają w programach pakietu Microsoft 365. Programy Word, PowerPoint i Outlook umożliwiają też wysyłanie dokumentów do podpisu oraz śledzenie ich stanu.

Rozwiązania łączące usługę Document Cloud z programem SharePoint usprawniają przetwarzanie dokumentów. Umożliwiają błyskawiczne uzyskiwanie podpisów na umowach i wygodną obsługę plików PDF.

Apttus

Obsługa podpisów elektronicznych w dowolnej umowie usprawnia zatwierdzanie

transakcji i ofert.

Logo ThinkSmart

Narzędzie ThinkSmart umożliwia budowanie dla klientów obiegów pracy opartych na technologii firmy Adobe.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.