Aktywując aplikację Adobe Sign w oprogramowaniu Ariba, można przyspieszyć proces realizacji umów.

Czas podpisywania skraca się o 80%.

  • W środowisku Ariba można cyfrowo podpisywać umowy.
  • Moduł Ariba Contract Management pozwala przygotowywać dokumenty i rozsyłać je do podpisania.
  • Odbiorcy mogą w przeglądarce lub na urządzeniu przenośnym wyświetlać, podpisywać i zwracać umowy.
Czas podpisywania krótszy o 80%
Automatyczne śledzenie i zarządzanie

Automatyczne śledzenie i zarządzanie

  • Oprogramowanie śledzi stan dokumentów w całym procesie podpisywania.
  • Zadania związane z podpisami są zintegrowane z obiegiem pracy w rozwiązaniu Ariba, co łączy wewnętrzne i zewnętrzne czynności zatwierdzania.
  • Można automatycznie wysłać certyfikowaną kopię PDF podpisanej umowy do wszystkich stron.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o aplikacji Adobe Sign, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.