Nowe możliwości dzięki uaktualnieniu usługi Adobe Sign dla usługi Dropbox

Integracja usług Adobe Sign i Dropbox pozwala na wysyłanie plików PDF i dokumentów w formacie Word do podpisu wprost — z usługi Dropbox. Dzięki temu zbieranie i śledzenie podpisów jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek. Jeśli trzeba wysłać do podpisu więcej niż pięć dokumentów na miesiąc, można przejść do jednego z poniższych planów, aby uzyskać dodatkowe funkcje związane z podpisami elektronicznymi.

Użytkownicy indywidualni

Najlepsza opcja dla klientów indywidualnych zbierających podpisy elektroniczne
12
, 29

/za miesiąc

zawiera VAT
Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 147,45€/rok
18
, 44

/za miesiąc

zawiera VAT
Bez konieczności zobowiązania rocznego 
Funkcje:

 • Bezpłatne konta usługi Adobe Sign dla usługi Dropbox nie zawierają tych dodatkowych funkcji:
  • Wysyłanie ponad pięciu dokumentów w miesiącu
  • Korzystanie z usługi Adobe Sign w programach Microsoft Outlook, Word i PowerPoint
  • Całodobowa, dostępna codziennie pomoc przez czat
 • Wysyłanie dokumentów do podpisu z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej
 • Używanie aplikacji Adobe Sign w programach Microsoft Outlook, Word i PowerPoint
 • Ustawianie przypomnień i powiadomień
 • Automatyczne dodawanie pól podpisów i formularzy dzięki sztucznej inteligencji Adobe Sensei
 • Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych
 • Automatyczne zachowywanie ostatecznych wersji dokumentów i dzienników ich przetwarzania.
Najlepsza wartość

Małe firmy

Najlepsza opcja dla małych firm
43
, 04

/stanowisko

/za miesiąc

zawiera VAT
Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 516,45€/rok
516
, 45
zawiera VAT
Płatność roczna: 516,45€ rocznie. 
855-778-8155

Liczba

Liczba

Dodatkowe funkcje dla małych firm:

 • Umieszczanie w witrynie formularzy samoobsługowych gotowych do podpisu
 • Wsadowe wysyłanie wielu dokumentów do podpisania przy użyciu narzędzia Mega Sign
 • Zbieranie płatności i podpisów za pomocą tego samego formularza
 • Dodawanie zaawansowanych obliczeń i logiki warunkowej w formularzach
 • Dodawanie oznaczeń marki w interfejsie podpisywania dla klientów
 • Udostępnianie szablonów dokumentów w obrębie zespołu
 • Zarządzanie użytkownikami, preferencjami i ustawieniami przy użyciu konsoli administracyjnej zespołu

Firmy

Doskonałe rozwiązanie dla średnich i dużych organizacji

Dodatkowe funkcje biznesowe:

 • Uwierzytelnianie dwuetapowe podwyższające bezpieczeństwo tożsamości osób podpisujących
 • Zaawansowane pola formularzy
 • Gromadzenie i wyświetlanie obrazów od osób podpisujących
 • Pomoc na poziomie korporacyjnym udzielana przez specjalistów w dziedzinach wdrażania, licencjonowania i innych działów informatyki

Przedsiębiorstwa

Doskonała oferta w przypadku złożonych integracji i dużych organizacji
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej
Dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw:

 • Korzystanie z wstępnie opracowanych integracji w celu szybkiego wdrażania w aplikacjach dla firm, takich jak Salesforce, Workday oraz Microsoft SharePoint, Dynamics, Teams i Flow
 • Osadzanie funkcji aplikacji Adobe Sign we własnych aplikacjach przy użyciu interfejsów API
 • Tworzenie szablonów obiegów pracy przy użyciu intuicyjnego, wizualnego narzędzia
 • Dostosowywanie obiegów pracy przy użyciu zaawansowanych ról i uprawnień
 • Dodawanie opcji pomocy technicznej Premium

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porównaj plany Adobe Sign

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Co to jest Adobe Sign?
Adobe Sign to oparta na chmurze usługa klasy korporacyjnej do obsługi podpisów elektronicznych. Dzięki niej można wyeliminować potrzebę używania papierowych dokumentów i wprowadzić automatyczne procesy oparte na podpisach elektronicznych. Do wysyłania, podpisywania i śledzenia procesów związanych z podpisywaniem oraz zarządzania nimi można używać przeglądarki lub urządzenia przenośnego. Dowiedz się więcej
Co to jest podpis elektroniczny?
Podpisy elektroniczne oferują ważną prawnie metodę potwierdzania zgody lub zatwierdzania dokumentów i formularzy cyfrowych. Są wiążące, przetestowane, bezpieczne, rejestrowane i przygotowane do weryfikacji.
Czy podpisy elektroniczne Adobe Sign są bezpieczne?
Tak. Firma Adobe poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich produktów cyfrowych. U podstaw naszej kultury firmowej leży dbanie o zabezpieczenia. Pamiętamy o nich zarówno podczas tworzenia oprogramowania, jak i w oferowanych usługach.
Czy podpisy elektroniczne z aplikacji Adobe Sign są wiążące?
Tak. Aplikacja Adobe Sign spełnia lub przekracza ścisłe wymagania standardów zabezpieczeń i przepisów. Generowane podpisy elektroniczne są wiążące w prawie wszystkich krajach uprzemysłowionych i wielu innych.
Czy rozliczenia są oparte na liczbie podpisanych dokumentów?
Ceny są zależne od liczby użytkowników planów usługi Adobe Sign dla klientów indywidualnych i dla małych firm. Plany Adobe Sign dla firm i przedsiębiorstw mogą być rozliczane według liczby użytkowników lub liczby oczekiwanych transakcji.
Ile dokumentów można wysłać w miesiącu?
Dostęp do funkcji zależy od planu i może być oparty na modelu rozliczania użytkowników lub transakcji. Taka elastyczność pozwala dostosować plan do określonych zastosowań. Wszystkie plany podlegają ograniczeniom użytkowania zdefiniowanym w ich warunkach.
Czy organizacja może mieć wiele kont dla użytkowników indywidualnych?
Plany Adobe Sign dla klientów indywidualnych są przeznaczone dla małych firm, w których z usługi korzysta jeden użytkownik. Nasze warunki użytkowania nie dopuszczają stosowania wielu kont dla klientów indywidualnych w jednej organizacji. Plany Adobe Sign dla małych firm są przeznaczone dla grup 1–9 użytkowników. Nasze plany Adobe Sign dla firm i przedsiębiorstw są przeznaczone dla 10 lub więcej użytkowników.
Podlega umownym ograniczeniom użycia aplikacji Adobe Sign.
W celu uniknięcia problemów podczas aktualizacji należy użyć adresu e-mail używanego z kontem Adobe Sign podczas zakładania nowego konta Adobe.com.