Dwa popularne produkty. Szybka ścieżka od zamówienia do gotówki.


Połączenie oprogramowania Apttus i aplikacji Adobe Sign skraca czas do uzyskania przychodu.

Aplikacja Apttus została nagrodzona jako najlepsze rozwiązanie natywne roku. Firma Adobe oferuje wysoko oceniane rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych w sklepie AppExchange. Zestaw ten umożliwia klientom skracanie cykli sprzedaży i szybkie uzyskiwanie przychodów.
  • NetApp
    Firma Ceridian skróciła cykl opracowywania ofert sprzedaży nawet o 80%, dzięki czemu przetwarza o 40% więcej propozycji.
  • NetApp
    Firma NetApp skróciła czas przetwarzania umów o zachowaniu poufności z 15 godzin do 1 godziny w tygodniu.

Szybsze cykle sprzedaży dzięki automatycznemu przetwarzaniu dokumentów

Wystarczy kilka minut — a nie tygodni — aby zatwierdzić ofertę lub podpisać umowę. Aplikacja Adobe Sign integruje się z oprogramowaniem Apttus CPQ i CLM na platformie Salesforce oraz Apttus CLM na platformie Microsoft Dynamics.
Szablony podpisów elektronicznych do umów
Szablony umożliwiające podpisanie elektroniczne usprawniają realizację przychodu. Można definiować obiegi pracy za pomocą reguł i konfiguracji biznesowych — bez pisania kodu.
Wyzwalacze kolejnych kroków
Oprogramowanie pozwala automatycznie wyzwalać kroki procedur, takie jak fakturowanie, realizowanie zamówień czy pozyskiwanie nowych klientów, bez konieczności wydawania poleceń służbowych.
Droga do wielu osób zatwierdzających
Wystarczy wybrać kolejność podpisywania — sekwencyjnie, równolegle lub w sposób łączony — a przekazywanie dokumentów odbędzie się automatycznie.
Przetwarzanie sprzedaży z dowolnego miejsca
Funkcje oprogramowania Adobe Sign i Apttus są dostępne w aplikacji systemu CRM na urządzenia przenośne, co ułatwia tworzenie ofert i realizowanie sprzedaży. Można nawet osobiście uzyskiwać podpisy elektroniczne umów na urządzeniach przenośnych.
Szybsze cykle sprzedaży dzięki automatycznemu przetwarzaniu dokumentów

Całościowy ogląd stanu transakcji

Kwartalne prognozy realizacji celów są widoczne jak na dłoni. Oprogramowanie pozwala precyzyjnie definiować obciążenie handlowców zadaniami. Zapewnia wgląd w propozycje, oferty i umowy wysłane do podpisu w aplikacjach Apttus i Adobe Sign.
Wyświetlanie pulpitów dokumentów.
Aplikacja Adobe Sign oferuje pulpity nawigacyjne i raporty, które zapewniają widoczność cykli umów i podwyższają dokładność prognoz.
Śledzenie przetwarzania dokumentów.
Źródła opóźnień można łatwo znaleźć i usunąć, zanim staną się przyczyną problemów. Oprogramowanie pozwala przewidzieć termin realizacji transakcji i przygotować się na dalsze kroki.
Natychmiastowe powiadomienia.
Informacje o wyświetleniu i podpisaniu dowolnej umowy są dostępne na wszystkich urządzeniach. Oprogramowanie automatycznie informuje o niepodpisanych umowach, które są bliskie wygaśnięcia.

Szczegółowa kontrola i obniżone ryzyko

Eliminacja kroków wykonywanych ręcznie ogranicza błędy ludzkie oraz obniża poziom ryzyka. Aplikacje Apttus i Adobe Sign zapewniają automatyzację przetwarzania propozycji, ofert i umów.
Tworzenie dokumentów odpornych na modyfikacje.
Podpisanie umowy powoduje automatyczne dodanie stempla cyfrowego, co zapewnia integralność relacji.
Automatyczna synchronizacja danych.
Koniec z błędami, literówkami i czasochłonnymi poprawkami. Dane z oprogramowania Apttus i systemu CRM można automatycznie umieszczać w umowach wysyłanych do podpisu. Dane pochodzące od klientów są wcielane do rejestrów.
Kompletny zapis procesu.
Automatycznie generowany zapis procesu — łatwy do otwarcia i przeszukania — ogranicza ryzyko prawne.
Gwarantowana poprawność licencji.
Aplikacja Adobe Sign jest zgodna z czołowymi standardami branżowymi, takimi jak PCI DSS 3.0, SOC 2 Type 2 i ISO 27001.
Szczegółowa kontrola i obniżone ryzyko

Każdy klient obsłużony z najwyższą uwagą — za każdym razem

Automatyczne przetwarzanie obiegu pracy między etapami oferty i przyjmowania wpłat pozwala przedstawicielom firmy wykorzystać każdą okazję do sprzedaży, błyskawicznie podpisywać umowy i pomagać klientom na każdym etapie współpracy.
Każdy klient obsłużony z najwyższą uwagą — za każdym razem
Wspólny rejestr centralny.
Zawsze są dostępne kompletne informacje o poszczególnych klientach — i wszystkich udokumentowanych transakcjach z nimi.
Podpisywanie w dowolnym miejscu i czasie.
Już kilka kliknięć w przeglądarce lub dotknięcie palcem na urządzeniu dotykowym wystarczy, aby klient podpisał i zwrócił umowę. Nie trzeba szukać drukarki czy faksu.
Interfejs podpisywania w wielu językach.
W komunikacji z klientami ważne jest łatwe uzyskanie porozumienia. Klienci mogą wybrać w przeglądarce jeden z 28 języków interfejsu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o aplikacji Adobe Sign, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnego środowiska.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.