Pomóż mi wybrać.

Usługa Adobe Document Cloud udostępnia oprogramowanie i usługi dostosowane do obsługi plików PDF oraz podpisów elektronicznych. Firma Adobe oferuje doskonałe oprogramowanie, narzędzia administracyjne i programy zakupowe dostosowane do potrzeb wszystkich organizacji — zarówno małych i średnich firm, jak również dużych przedsiębiorstw.

Znajdź projekt dla siebie.

Acrobat DC
Adobe Sign
Document Cloud dla firm
Document Cloud dla przedsiębiorstw
Musimy tworzyć, edytować i sprawdzać dokumenty PDF.


Musimy uzyskiwać ważne podpisy elektroniczne innych osób, ale nie tworzymy dokumentów PDF.


Wymagamy zaawansowanych narzędzi umożliwiających dostosowywanie obiegów pracy z podpisami elektronicznymi w firmie.


Firma potrzebuje narzędzi do tworzenia plików PDF i zaawansowanych rozwiązań do obsługi podpisów elektronicznych.


W firmie potrzebujemy narzędzi do tworzenia plików PDF, zaawansowanej obsługi podpisów elektronicznych oraz zarządzania.Musimy zoptymalizować obiegi pracy i wprowadzić obsługę podpisów elektronicznych w aplikacjach korporacyjnych, takich jak Salesforce i Workday.


Wybierz plan.

Acrobat DC
Plany
Jak kupić
Potrzebujemy jednej licencji na program Acrobat DC.

Członkostwo indywidualne

Potrzebujemy więcej niż jednej licencji oraz możliwości zarządzania licencjami przy użyciu internetowej konsoli administracyjnej (portalu Admin Console).

Adobe VIP lub członkostwo dla zespołów

Potrzebujemy 10–50 licencji i możliwości zarządzania użytkownikami przy użyciu konsoli administracyjnej (portalu Admin Console).
Potrzebujemy ponad 50 licencji, korporacyjnej pomocy technicznej i korporacyjnego mechanizmu zarządzania użytkownikami, na przykład logowania jednokrotnego.
Adobe Sign
Potrzebujemy jednej licencji na aplikację Adobe Sign.

Członkostwo indywidualne

Potrzebujemy więcej niż jednej licencji i chcemy zarządzać użytkownikami za pomocą konsoli administracyjnej (portalu Admin Console).

Członkostwo dla zespołów

Zamierzamy wbudować opcje obsługi podpisów elektronicznych w używane aplikacje korporacyjne i tworzyć własne obiegi pracy z podpisami elektronicznymi. Potrzebujemy zarządzać użytkownikami przy użyciu konsoli administracyjnej (portalu Admin Console) oraz korzystać z korporacyjnej pomocy technicznej.
Document Cloud dla firm lub przedsiębiorstw
Chcemy kupować licencje na oprogramowanie Adobe Acrobat i Adobe Sign oraz zarządzać użytkownikami przy użyciu konsoli administracyjnej (portalu Admin Console).

Kontakt z nami

  • Zakupy online

    Sklep online firmy Adobe pozwala w prosty sposób kupić niewielką liczbę licencji do natychmiastowego pobrania.
  • Kontakt z działem sprzedaży firmy Adobe

    Porozmawiajmy. Przedstawiciele handlowi dysponują odpowiednią wiedzą, aby zalecić rozwiązanie Document Cloud dostosowane do potrzeb organizacji.

  • Kontakt ze sprzedawcą

    Specjaliści pomogą dobrać oprogramowanie do kupienia, ułatwią wdrożenie i integrację rozwiązań, a także oszacują potrzeby organizacji w zakresie pomocy technicznej. Autoryzowani sprzedawcy produktów firmy Adobe szczegółowo omówią programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.

Narzędzia do wdrażania i zarządzania

Konsola administracyjna (portal Admin Console) umożliwia kierownictwu łatwe przydzielanie, zmienianie przydziałów i śledzenie licencji na usługę Adobe Document Cloud dla zespołów przez Internet. Obejmuje także narzędzia informatyczne do wdrażania i elektronicznego rozpowszechniania oprogramowania, w tym opcję instalacji samodzielnej.

Konsola administracyjna (portal Admin Console) umożliwia zarządzanie usługami u użytkowników końcowych, a także administrowanie licencjami na oprogramowanie Document Cloud, Marketing Cloud i Creative Cloud w ramach jednego interfejsu.