Adobe Acrobat DC — plany i cennik

Wybierz odpowiedni plan dla siebie.
Znajomy program Acrobat na komputery uzupełniają usługi Document Cloud, które zapewniają produktywność i mobilność oraz ułatwiają współpracę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących kupić pojedynczy abonament.
Najlepsza wartość

Acrobat Pro DC

Windows i macOS
Windows i macOS
Windows i macOS

Acrobat Standard DC

Tylko Windows
Tylko Windows
Tylko Windows
Tworzenie plików PDF i eksportowanie ich do programów Word, Excel oraz PowerPoint

Edytowanie tekstu i obrazów bezpośrednio w pliku PDF

Wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie formularzy w domenie cyfrowej

Udostępnianie plików PDF do wyświetlania, recenzowania i podpisywania oraz śledzenie tej aktywności

Otwieranie plików PDF chronionych przez rozwiązania Microsoft Information Protection, takie jak Azure Information Protection i Office 365.

Porównywanie dwóch wersji pliku PDF w celu wykrycia wszystkich różnic

Przekształcanie zeskanowanych dokumentów w pliki PDF obsługujące wyszukiwanie i edycję

Dostęp do zaawansowanych funkcji edycji na urządzenia przenośne

Sprawdzanie poprawności oraz poprawianie plików PDF pod kątem spełniania standardów ISO i oferowania ułatwień dostępu

Zobacz wszystkie funkcje

Obsługa plików PDF
Przeglądanie, przetwarzanie i komentowanie zawartości plików PDF z poziomu komputera, urządzenia przenośnego lub przeglądarki

Przechowywanie i udostępnianie plików online oraz zarządzanie nimi — natychmiastowy dostęp do plików na dowolnym urządzeniu

Śledzenie aktywności związanej z dokumentami wysłanymi do wyświetlenia, zrecenzowania lub podpisania przy użyciu komputera, urządzenia przenośnego lub przeglądarki

Otwieranie, edytowanie i przechowywanie plików przy użyciu kont Box, Dropbox, Google Drive i Microsoft OneDrive

Wyższa produktywność na najnowszych urządzeniach dotykowych z systemem Windows, takich jak tablet Surface Pro

Obsługa paska Touch Bar komputera MacBook Pro

Mierzenie odległości, obszaru i obwodu obiektów w plikach PDF

Tworzenie plików PDF

Rozpoznawanie zeskanowanego tekstu, wyświetlanie potencjalnych błędów i usuwanie ich w widoku obok siebie

Automatyczne poprawianie zdjęć i dokumentów w celu usunięcia tła i dostosowania perspektywy

Przekształcanie plików programów Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) i InDesign (INDD) w dokumenty PDF na komputerach i urządzeniach przenośnych

Tworzenie i eksportowanie plików PDF na urządzeniu przenośnym

Błyskawiczne tworzenie rozbudowanych plików PDF oraz używanie innych funkcji programu Acrobat w pakiecie Microsoft Office 2016 na komputery Mac

Spójne tworzenie plików PDF dzięki operacjom z asystą

Konwertowanie plików PDF i sprawdzanie ich zgodności ze standardami ISO, takimi jak PDF/A i PDF/X

Tworzenie technicznych plików PDF w programach Microsoft Project, Visio i Autodesk AutoCAD

Oprogramowanie umożliwia tworzenie plików PDF i sprawdzanie ich zgodności ze standardami ułatwień dostępu — przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Edycja dokumentów PDF

Konwertowanie dokumentów PDF na obrazy w formatach JPG, TIFF i PNG

Wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron w pliku PDF

Dodawanie zakładek, nagłówków, numerowania i znaków wodnych

Trwałe usuwanie ukrytych poufnych informacji z plików PDF

Redagowanie w celu trwałego usunięcia poufnych i widocznych informacji z plików PDF

Dodawanie obiektów dźwiękowych, wideo i interaktywnych do plików PDF

Dodawanie numeracji Batesa do dokumentów prawnych

Udostępnianie i podpisywanie

Ciągłe informacje o stanie i aktywności w kontekście dokumentów wysłanych do przejrzenia, skomentowania lub podpisania

Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu szeregu narzędzi do pracy z komentarzami (edycja tekstu, podświetlanie, adnotacje)

Korzystanie z podpisów certyfikowanych

Wybieranie komentarzy i eksportowanie ich do pliku programu Word

Stemplowanie dokumentów PDF w celu oznaczenia zatwierdzonych, wersji roboczych itd.

Ulepszanie formularzy PDF przy użyciu elementów interaktywnych opartych na kodzie JavaScript

Automatyczne optymalizowanie plików PDF w celu zmniejszenia ich rozmiarów i dostosowania ustawień

Inspekcja wstępna i przygotowywanie plików do druku profesjonalnego

Plany dla firm ułatwiają zarządzanie licencjami w oparciu o portal Adobe Admin Console. Są one skierowane do organizacji kupujących dla więcej niż jednego użytkownika.

Acrobat DC for teams

Tylko Windows
Tylko Windows
Windows i macOS
Zobowiązanie roczne w kwocie /rok
Windows i macOS

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Acrobat DC for enterprise

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku wszelkich pytań dotyczących funkcji dla przedsiębiorstw — przeznaczonych dla średnich i dużych organizacji.

Łatwe dodawanie licencji w miarę rozwoju zespołu

Portal internetowy Admin Console do zmieniania przydziałów licencji

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna

Pakowanie i wdrażanie indywidualnie opracowanych materiałów przy użyciu Kreatora dostosowywania

Integracja z aplikacjami dla przedsiębiorstw, między innymi Microsoft Office 365 i SharePoint

Otwieranie plików PDF chronionych przez rozwiązania Microsoft Information Protection, takie jak Azure Information Protection i Office 365.

Przydzielanie wielu administratorów — na potrzeby grup użytkowników, produktów, wdrażania i pomocy technicznej

Wdrażanie programu u użytkowników w oparciu o identyfikatory Federated ID (logowanie jednokrotne), Enterprise ID lub Adobe ID
Tylko konto Adobe ID

Rabaty zbiorcze przy zakupie 10 lub więcej licencji

Zobacz wszystkie funkcje

Obsługa plików PDF
Przeglądanie, przetwarzanie i komentowanie zawartości plików PDF z poziomu komputera, urządzenia przenośnego lub przeglądarki

Przechowywanie i udostępnianie plików online oraz zarządzanie nimi — natychmiastowy dostęp do plików na dowolnym urządzeniu

Śledzenie aktywności związanej z dokumentami wysłanymi do wyświetlenia, zrecenzowania lub podpisania przy użyciu komputera, urządzenia przenośnego lub przeglądarki

Otwieranie, edytowanie i przechowywanie plików przy użyciu kont Box, Dropbox, Google Drive i Microsoft OneDrive

Wyższa produktywność na najnowszych urządzeniach dotykowych z systemem Windows, takich jak tablet Surface Pro

Obsługa paska Touch Bar komputera MacBook Pro

Mierzenie odległości, obszaru i obwodu obiektów w plikach PDF

Tworzenie plików PDF

Rozpoznawanie zeskanowanego tekstu, wyświetlanie potencjalnych błędów i usuwanie ich w widoku obok siebie

Automatyczne poprawianie zdjęć i dokumentów w celu usunięcia tła i dostosowania perspektywy

Przekształcanie plików programów Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) i InDesign (INDD) w dokumenty PDF na komputerach i urządzeniach przenośnych

Tworzenie i eksportowanie plików PDF na urządzeniu przenośnym

Błyskawiczne tworzenie rozbudowanych plików PDF oraz używanie innych funkcji programu Acrobat w pakiecie Microsoft Office 2016 na komputery Mac

Spójne tworzenie plików PDF dzięki operacjom z asystą

Konwertowanie plików PDF i sprawdzanie ich zgodności ze standardami ISO, takimi jak PDF/A i PDF/X

Tworzenie technicznych plików PDF w programach Microsoft Project, Visio i Autodesk AutoCAD

Oprogramowanie umożliwia tworzenie plików PDF i sprawdzanie ich zgodności ze standardami ułatwień dostępu — przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Edycja dokumentów PDF

Konwertowanie dokumentów PDF na obrazy w formatach JPG, TIFF i PNG

Wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron w pliku PDF

Dodawanie zakładek, nagłówków, numerowania i znaków wodnych

Trwałe usuwanie ukrytych poufnych informacji z plików PDF

Redagowanie w celu trwałego usunięcia poufnych i widocznych informacji z plików PDF

Dodawanie obiektów dźwiękowych, wideo i interaktywnych do plików PDF

Dodawanie numeracji Batesa do dokumentów prawnych

Udostępnianie i podpisywanie

Ciągłe informacje o stanie i aktywności w kontekście dokumentów wysłanych do przejrzenia, skomentowania lub podpisania

Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu szeregu narzędzi do pracy z komentarzami (edycja tekstu, podświetlanie, adnotacje)

Korzystanie z podpisów certyfikowanych

Wybieranie komentarzy i eksportowanie ich do pliku programu Word

Stemplowanie dokumentów PDF w celu oznaczenia zatwierdzonych, wersji roboczych itd.

Ulepszanie formularzy PDF przy użyciu elementów interaktywnych opartych na kodzie JavaScript

Automatyczne optymalizowanie plików PDF w celu zmniejszenia ich rozmiarów i dostosowania ustawień

Inspekcja wstępna i przygotowywanie plików do druku profesjonalnego

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porównaj wersje programu Acrobat.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Co to jest Adobe Acrobat DC?

Acrobat DC jest najnowszą wersją programu Acrobat, dostępną w ramach członkostwa. Jest to najbardziej mobilne, funkcjonalne i ułatwiające współpracę rozwiązanie do pracy z plikami PDF, jakie przygotowała firma Adobe. Oferta łączy program Acrobat na komputery z aplikacją mobilną do skanowania i podpisywania Acrobat Reader, a także funkcjami mobilnymi Premium w usłudze Document Cloud.

Co zawiera członkostwo Acrobat DC?

Członkostwo Acrobat DC zawiera następujące elementy:

Program Acrobat Pro lub Acrobat Standard na komputery — w tym przyszłe aktualizacje zawierające nowe funkcje oraz cokwartalne poprawki zabezpieczeń i ulepszenia funkcjonalności.

Usługi Adobe Document Cloud umożliwiające wykonywanie najważniejszych zadań związanych z plikami PDF — na przykład przechowywania i udostępniania plików online — przy użyciu aplikacji mobilnej Acrobat Reader lub w przeglądarce internetowej. Usługi Document Cloud obejmują również kompleksowy obieg pracy: wysyłanie, podpisywanie elektroniczne i śledzenie dokumentów.
Członkostwo Adobe Sign — aplikacji dotykowej do uzyskiwania wiążących podpisów i podpisywania przy użyciu podpisów elektronicznych oraz cyfrowych na dowolnym urządzeniu.

Jak funkcjonuje członkostwo?

Członkostwo Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC wiąże się z miesięcznymi lub rocznymi opłatami zależnymi od wybranego planu. Używany produkt jest zawsze najnowszą wersją programu Acrobat DC. W czasie trwania członkostwa produkt jest zawsze aktualny i nie trzeba go uaktualniać.

Czy jest dostępny program Acrobat bez członkostwa?

Tak. Można kupić jednorazowo program Acrobat 2017 na komputery. Nie obejmuje on cokwartalnych ulepszeń ani dostępu do usług Premium Adobe Document Cloud działających w oparciu o przeglądarkę lub urządzenie przenośne, takich jak Adobe Sign. Aby kupić program Acrobat 2017, kliknij tutaj.

Czy firma Adobe oferuje działom informatycznym narzędzia ułatwiające instalację oprogramowania w przedsiębiorstwie?

Tak. Dostępnych jest wiele narzędzi Acrobat DC mających na celu usprawnienie wdrożeń korporacyjnych oraz ułatwienie redukcji kosztów w działach informatycznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie zasobów dla informatyków.

Jaki są minimalne wymagania systemowe programu Acrobat DC?

Więcej informacji można uzyskać na stronie specyfikacji technicznych programu Acrobat DC.

W jakich językach jest dostępny program Acrobat DC? Jakie języki można wybrać?

Więcej informacji można uzyskać na stronie specyfikacji technicznych programu Acrobat DC.

Czy usługa Adobe Document Cloud jest bezpieczna?

Tak. Firma Adobe poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich produktów cyfrowych. Firma Adobe stosuje zgodne z normami branżowymi zabezpieczenia, które chronią dokumenty, dane i informacje osobiste — niezależnie od tego, czy mają związek z zarządzaniem tożsamością, poufnością danych czy spójnością dokumentów. Dodatkowe informacje na temat procedur bezpieczeństwa, rozwiązania Adobe Secure Product Lifecycle lub zabezpieczeń w usłudze Adobe Document Cloud można znaleźć na stronie www.adobe.com/pl/security.

Czym się różni członkostwo dla klientów indywidualnych od członkostwa dla zespołów?

Członkostwo dla klientów indywidualnych udostępnia jedną licencję i jest przeznaczone dla jednej osoby. Członkostwo dla zespołów umożliwia firmom kupienie większej liczby licencji i zarządzanie ich przydziałami wśród użytkowników za pośrednictwem konsoli administracyjnej.

Moja firma jest zainteresowana kupnem większej liczby egzemplarzy oprogramowania Acrobat. Jak można je uzyskać?

Jeśli firma potrzebuje zarządzać tylko kilkoma licencjami dla jej użytkowników, warto rozważyć członkostwo Acrobat DC dla zespołów, które można kupić bezpośrednio. Większe firmy i przedsiębiorstwa, w których występują bardziej złożone wymagania w zakresie wdrażania oraz administracji, powinny zapoznać się z opcjami licencjonowania zbiorczego. W tym celu należy poprosić o kontakt z działem sprzedaży firmy Adobe dla klientów korporacyjnych lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Adobe.

Visa/MasterCard/PayPal

Wszystkie ceny zostaną powiększone o odpowiednie podatki lokalne.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.