Bezpłatny program Acrobat Reader DC i bezpłatną aplikację Acrobat Reader na urządzenia przenośne można rozpowszechniać zbiorczo.

Zarówno program Acrobat Reader DC, jak i Aplikacja Acrobat Reader na urządzenia przenośne to bezpłatne oprogramowanie z opcją rozpowszechniania zbiorczego. Następujące podmioty muszą uzyskać umowę licencyjną rozpowszechniania:
  • Przedsiębiorstwa i organizacje chcące rozpowszechniać program Acrobat Reader lub aplikację Acrobat na urządzenia przenośne w swojej witrynie intranetowej lub sieci lokalnej
  • Dostawcy komercyjni chcący dołączyć program Acrobat Reader lub aplikację Acrobat na urządzenia przenośne na nośnikach CD lub DVD, a także producenci sprzętu — takiego jak komputery, urządzenia przenośne czy skanery
Osoby zainteresowane używaniem tego oprogramowania w celach osobistych mogą pobrać je bezpłatnie, nie uzyskując licencji na rozpowszechnianie.

Żądanie licencji na komputery.

Wystarczy poświęcić kilka minut na wypełnienie formularza zgłoszenia do licencji rozpowszechniania zbiorczego w celu określenia, w jaki sposób ma być używany program Reader. Po wypełnieniu krótkiego formularza internetowego firma Adobe wyśle wiadomość e-mail z łączem do instalatorów.
Uwaga: Nie trzeba żądać umowy rozpowszechniania programu Reader, jeśli w celu pobrania programu Reader użytkownicy będą przekierowywani do witryny programu Reader.

Prośba o licencję dotyczącą aplikacji na urządzenia przenośne.

Aplikacja mobilna Acrobat Reader jest dostępna do rozpowszechniania zbiorczego na platformie Android. Przed rozpowszechnieniem tej aplikacji na wielu urządzeniach należy wypełnić formularz zgłoszenia do licencji rozpowszechniania aplikacji Adobe Reader na urządzenia przenośne. Należy podać oficjalną nazwę i adres firmy, a także krótkie omówienie celu dołączania i rozpowszechniania aplikacji Acrobat na urządzenia przenośne.

Stosowanie ikon PDF i Reader.

Klienci mogą łatwo rozpoznać i wyświetlić dokument PDF. Wystarczy umieścić w witrynie ikonę „Adobe PDF” oraz pasek „Pobierz program Adobe Reader”.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.