Konwerter plików programów Word, Excel i PowerPoint na format PDF
Konwerter plików programów Word, Excel i PowerPoint na format PDF

Konwertowanie plików programów Word, Excel i PowerPoint na format PDF

Dokumenty pakietu Office można zapisywać jako pliki PDF.

Przetestuj program Acrobat Pro DC.
Gdy trzeba udostępnić ważne dokumenty utworzone w programie Microsoft Word, Excel, Outlook lub PowerPoint, można zapisać je jako pliki PDF wysokiej jakości — łatwe do zabezpieczenia i zawsze gwarantujące właściwy wygląd.
Konwertowanie plików pakietu Office na dokumenty PDF

Konwertowanie plików pakietu Office na dokumenty PDF

Udostępnianie dokumentów PDF gwarantuje najwyższą jakość wyświetlanych czcionek i zachowanie dokładnego formatowania informacji. Można to zrobić w prosty sposób, konwertując na format PDF przy użyciu programu Acrobat DC w aplikacjach pakietu Office.
Tworzenie plików PDF w podróży

Tworzenie plików PDF w podróży

Z plikami PDF można pracować również poza biurem. Do przekształcania plików pakietu Microsoft Office w dokumenty PDF wystarczy przeglądarka lub urządzenie przenośne. Ostatnio oglądane pliki są dostępne z dowolnego miejsca.
Zachowywanie nie tylko wyglądu i układu

Zachowywanie nie tylko wyglądu i układu

Pliki PDF tworzone przy użyciu programu Acrobat oferują więcej funkcji niż zwykłe pliki tego typu. Są w nich zachowywane wszystkie informacje o formatowaniu zawarte w plikach pakietu Office. Dzięki temu można w przyszłości łatwo konwertować takie pliki z powrotem na pliki pakietu Office.
Większe możliwości dzięki plikom PDF w pakiecie Office

Większe możliwości dzięki plikom PDF w pakiecie Office

Teraz można łatwo tworzyć i udostępniać pliki Adobe PDF w programach Word, Excel i PowerPoint w systemie Windows. Oprogramowanie obsługuje recenzje. Pozwala też ograniczyć edycję plików PDF. Na komputerze można równie łatwo zapisać dokument w formacie Word, jak i Adobe PDF.

Przewodnik krok po kroku


Konwertowanie pliku programu Word, Excel lub PowerPoint na chroniony dokument PDF w systemie Windows:

  1. Otwórz plik w aplikacji pakietu Office.

  2. Kliknij opcję Utwórz plik PDF na wstążce programu Acrobat.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję Chroń plik PDF.

  4. W kolejnym oknie dialogowym skonfiguruj w odpowiedni sposób hasło i uprawnienia do pliku (określ ograniczenia dotyczące kopiowania i edytowania pliku przez różne osoby).

  5. Kliknij przycisk OK, nadaj plikowi PDF nazwę i zapisz go w wybranej lokalizacji.

Wybierz odpowiedni plan Acrobat DC dla siebie.

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.