Drukowanie do pliku PDF
Drukowanie do pliku PDF

Drukowanie do pliku PDF

Wybierz drukarkę Adobe PDF.

Przetestuj program Acrobat Pro DC.
Jeśli potrafisz wydrukować papierową kopię pliku, umiesz także tworzyć pliki PDF. Dzięki programowi Acrobat DC drukowanie do plików PDF jest aż tak proste.
Tworzenie pliku PDF przez proste wybranie opcji Drukuj

Tworzenie pliku PDF przez proste wybranie opcji Drukuj

W aplikacji z opcją drukowania można wybrać pozycję Adobe PDF z listy drukarek. Powoduje to utworzenie pliku PDF wysokiej jakości zamiast wydrukowania pliku po wybraniu opcji Drukuj.
Dokładnie zachowany wygląd wysyłanych dokumentów

Dokładnie zachowany wygląd wysyłanych dokumentów

Jeśli dokument zostanie wydrukowany do pliku PDF przy użyciu programu Acrobat, odbiorcy będą widzieć go dokładnie tak samo, jak nadawca. Ta funkcja działa niezależnie od używanego urządzenia — komputera, tabletu czy smartfona.
Więcej możliwości obróbki plików

Więcej możliwości obróbki plików

Inaczej niż w przypadku wydruków papierowych, dokumenty PDF można wysyłać do recenzji, gromadząc wszystkie komentarze w jednym miejscu. Również przechowywanie i przeszukiwanie plików PDF jest prostsze. Dzięki opcjom ochrony dokumenty PDF oferują też wyższy poziom bezpieczeństwa niż papierowe.
Tworzenie plików PDF w programach pakietu Office przy użyciu konwertera plików Word na pliki PDF firmy Adobe

Tworzenie plików PDF w programach pakietu Microsoft Office

Program pozwala konwertować dokumenty programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint na pliki PDF najwyższej jakości. Format ten zapewnia łatwość udostępniania i gwarancję zachowania wyglądu na każdym ekranie.

Przewodnik krok po kroku


Drukowanie do plików PDF w systemie Windows:

  1. Otwórz plik w aplikacji w systemie Windows.

  2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  3. Wybierz drukarkę Adobe PDF w oknie dialogowym drukowania.

  4. Kliknij przycisk Drukuj.

  5. Kliknij przycisk OK, nadaj plikowi PDF nazwę i zapisz go w wybranej lokalizacji.

Wybierz odpowiedni plan Acrobat DC dla siebie.

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.