Adobe Acrobat

Zapoznanie z nowościami

Wciąż wprowadzasz innowacje. Członkostwo zapewnia natychmiastowy dostęp do nowych funkcji, kiedy tylko je wprowadzamy.

Adobe Acrobat

Zapoznanie z nowościami

Wciąż wprowadzasz innowacje. Członkostwo zapewnia natychmiastowy dostęp do nowych funkcji, kiedy tylko je wprowadzamy.
Administratorzy mogą wdrożyć obiegi pracy z plikami PDF i podpisami elektronicznymi działające w oparciu o Dysk Google, co pozwala skuteczniej wykorzystać inwestycję w oprogramowanie firmy Google.

 Edytowanie plików PDF na telefonie z systemem Android

 

Oprogramowanie pozwala używać telefonu z systemem Android do zmieniania tekstu i formatowania, edytowania list, a także dodawania i obracania obrazów w pliku PDF oraz zmieniania ich rozmiarów.

 

Tworzenie plików PDF

 

Ważne pliki masz zawsze pod ręką — wystarczy oznaczyć je gwiazdką. Pliki oznaczone gwiazdką i przechowywane w usłudze Document Cloud są dostępne na wszystkich urządzeniach w widoku początkowym.

 

Nowe, uproszczone narzędzia w menu Plik

 

Dzięki nowym, uproszczonym narzędziom możesz zmniejszyć rozmiar pliku i zabezpieczyć go hasłem wprost z poziomu menu Plik.

 


Funkcjonalne przygotowywanie formularzy

 

Przeprojektowane narzędzie do przygotowywania formularzy umożliwia użytkownikom dodawanie i edytowanie tekstu oraz zawartości pól formularza. Użytkownicy otrzymują mechanizm tworzenia formularzy od podstaw — bez skanowania czy istniejącego dokumentu PDF.

Uproszczone tworzenie dla wielu sygnatariuszy

 

Program Acrobat ułatwia tworzenie formularzy wymagających podpisania przez wiele osób.

 

Wyszukiwanie zawartości w plikach PDF przechowywanych w usłudze Document Cloud

 

Funkcja wyszukiwania obejmuje teraz całą zawartość plików PDF, a nie tylko ich nazwy.

 Edytowanie dokumentów PDF na telefonie iPhone

 

Oprogramowanie pozwala używać telefonu iPhone do zmieniania tekstu i formatowania, edytowania list,

a także dodawania i obracania obrazów w pliku PDF oraz zmieniania ich rozmiarów.

 Ulepszona integracja z programem SharePoint

 

Funkcjonalne narzędzia PDF oraz nowa przeglądarka internetowa Acrobat PDF są teraz wbudowane w programy Microsoft SharePoint i OneDrive. Ich wdrażanie i zarządzanie nimi odbywa się w prosty sposób przy użyciu narzędzi administracyjnych pakietu Microsoft Office 365. 

 

Jednolite narzędzie Fill & Sign dla osób wysyłających i podpisujących

 

Narzędzia Fill & Sign i Adobe Sign (dawniej pod nazwą Send for Signature) zostały połączone w jedną usługę. Teraz użytkownicy mogą samodzielnie wypełniać i podpisywać dokumenty, a także otrzymywać dokumenty podpisane przez inne osoby na komputerze.

 

Ulepszona funkcja wyszukiwania

 

Narzędzia Fill & Sign i Adobe Sign (dawniej pod nazwą Send for Signature) zostały połączone w jedną usługę. Teraz użytkownicy mogą samodzielnie wypełniać i podpisywać dokumenty, a także otrzymywać dokumenty podpisane przez inne osoby na komputerze.

 
Zamiast załącznika wystarczy wysłać łącze do pliku PDF. Kiedy odbiorcy je klikną, będą w stanie wyświetlić plik lub skomentować na dowolnym urządzeniu oraz w przeglądarce. 

 

Błyskawiczne recenzje PDF

 

Wyślij wiadomość e-mail z łączem do dowolnie wielu recenzentów. Jeden plik online zawiera zgromadzone opinie wszystkich osób. 

 

Czytelny przegląd zadań

 

Oprogramowanie pozwala zarządzać dokumentami. Ułatwia śledzenie udostępnionych plików na komputerze, urządzeniu przenośnym oraz w przeglądarce. 

 


Prostsze śledzenie podpisów

 

Teraz można łatwiej śledzić stan, wysyłać przypomnienia, anulować żądania, zamieniać osoby podpisujące i przeglądać historię dokumentów wysłanych do podpisów, korzystając z widoku początkowego. 

 

Szybkie wypełnianie i bezpieczne udostępnianie formularzy

 

Automatycznie wybierane narzędzia usprawniają wypełnianie formularzy. Po wypełnieniu formularza można udostępniać łącze do zablokowanej kopii. Dokumenty są bezpieczne przechowywane online. 

 

Edytowanie dokumentów PDF na tabletach z systemami iOS i Android

 

Aplikacja mobilna Acrobat Reader i członkostwo Acrobat Pro DC umożliwiają zmienianie tekstu i formatowania, edytowanie list, a także dodawanie, obracanie i zmienianie rozmiarów obrazów. 

 Dodatki Document Cloud do aplikacji pakietu Microsoft Office 365 pozwalają organizacji maksymalnie wykorzystać inwestycje w oprogramowanie.

 

Bezpłatna aplikacja Adobe Scan automatycznie tworzy kontakty na podstawie skanowanych wizytówek w języku angielskim.

 

Szybkie i proste uzyskiwanie podpisów elektronicznych

 

Uproszczony obieg pracy ułatwia wysyłanie dokumentów do podpisu.

 

Udoskonalone ułatwienia dostępu

 

Na poprawę dokładności oznaczonych plików PDF wpływa ulepszona edycja tabel i mechanizm dodawania własnych znaczników.

 

 

Bezpłatna aplikacja mobilna Adobe Scan automatycznie wykrywa dokumenty wśród zdjęć na urządzeniu.

 Przenoszenie programu Acrobat między monitorami

 

Dzięki automatycznemu skalowaniu program Acrobat wygląda świetnie na wszystkich ekranach, bez względu na rozdzielczość.


Poprawione ułatwienia dostępu

 

Drzewa znaczników pozostają na miejscu po zapisaniu plików PDF i są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji stron.

Funkcjonalne konwertowanie na komputerze Mac

 

Wstążka Acrobat w programie Microsoft Word dla systemu macOS pozwala jednym kliknięciem przekształcić plik w zaawansowany dokument PDF.


Narzędzia Adobe Update Server Setup Tool i Remote Update Manager pozwalają uniknąć ręcznego instalowania aktualizacji programu Acrobat.


Nowe narzędzie do porównywania plików PDF pozwala szybko i dokładnie wykryć różnice między dokumentami PDF.


Używanie identyfikatorów cyfrowych

 

Narzędzie Certyfikaty pozwala w wygodny sposób podpisywać, certyfikować i weryfikować dokumenty.


Rysowanie przy użyciu funkcji DirectInk

 

Na urządzeniach z systemem Windows 10 można płynnie rysować i pisać w plikach PDF, używając palca lub pióra elektronicznego.
Udoskonalona obsługa komentarzy

 

Interfejs przeprojektowany do obsługi gestów dotykowych znacznie poprawia czytelność i funkcjonalność aplikacji.

Praca z usługami Box i OneDrive

 

Oprogramowanie pozwala otwierać i przechowywać pliki za pośrednictwem konta Box lub Microsoft OneDrive w programie Acrobat DC.

 

Łatwiejsze skanowanie do pliku PDF

 

Nowy obieg pracy skanowania do pliku PDF pozwala wybrać najlepsze opcje skanowania i zapewnia doskonałe wyniki.Funkcja odczytu na głos

 

Widok początkowy i okno zapisywania obsługują teraz odczytywanie na głos przez czytniki ekranu, co stanowi dodatkową opcję ułatwień dostępu.

Wybieranie motywu

 

Wygląd programu Acrobat można dostosować do własnego gustu. Dostępny jest domyślny motyw jasny oraz nowy motyw ciemny.


Wysyłanie recenzji udostępnionych i zarządzanie nimi w systemie macOS

 

W systemie macOS można wysyłać pliki PDF do recenzji udostępnionych opartych na oprogramowaniu SharePoint, aby szybko gromadzić opinie.
Wybór widoku.

 

Zakładki można rozmieścić w poziomie lub pionie, co ułatwia wyświetlanie wielu dokumentów PDF obok siebie.


Umieszczanie recenzji SharePoint na serwerze

 

Użytkownicy pakietu Office 365 mogą teraz przeglądać nawzajem swoje komentarze i odpowiadać na nie dzięki funkcji udostępnianych recenzji SharePoint.


Nowość w systemie macOS

 

Oprogramowanie w pełni obsługuje pakiet Office 2016 dla systemu macOS. Użytkownicy mogą korzystać z recenzji udostępnionych na serwerze SharePoint.

 
Synchronizacja podpisów.

 

Zdjęcie podpisu odręcznego zrobione na urządzeniu przenośnym można zsynchronizować na potrzeby podpisywania plików PDF w biurze i w podróży.


Istnieje możliwość przechowywania i korzystania z plików w usłudze Dropbox podczas pracy w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC na komputerze.


Konwertowanie formatów aplikacji do projektowania

 

Pliki programów Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) i InDesign (INDD) można przekształcać w pliki PDF na komputerach i urządzeniach przenośnych.Wyświetlanie podglądu plików

 

W widoku głównym programu Acrobat są dostępne podgląd plików i skróty do uruchamiania popularnych zadań oraz narzędzi.


Przełączanie między otwartymi plikami PDF

 

Przeglądarka z zakładkami umożliwia otwarcie wszystkich plików PDF w jednym oknie. Aby wyświetlić dany plik PDF, wystarczy kliknąć lub stuknąć jego zakładkę.


Udoskonalanie obrazów z aparatu

 

Ulepszone mechanizmy wykrywania obramowań, korekcji perspektywy i wyostrzania tekstu pozwalają oczyszczać pliki o ponad 15% szybciej.
Narzędzie Wypełnij i podpisz pozwala składać podpisy cyfrowe w wypełnionych formularzach PDF.


Uzyskiwanie wielu podpisów

 

Program umożliwia przygotowanie formularza PDF do podpisu przez szereg osób.


Konwertowanie i wysyłanie do podpisu

 

Z programu Acrobat można wysyłać do podpisu różnorodne pliki. W razie potrzeby program pozwala dodać pole podpisu.
Aplikacja mobilna Acrobat Reader DC umożliwia kontynuowanie pracy w podróży. Zapewnia najwyższą produktywność w dowolnym miejscu.


Pliki są przechowywane w chmurze. W każdej chwili można kontynuować pracę — na dowolnym urządzeniu.


Wystarczy dotknięcie lub kilka kliknięć, aby złożyć ważny podpis na dokumencie. Oprogramowanie ułatwia wysyłanie, śledzenie i przechowywanie podpisanych dokumentów.Dowolny formularz (papierowy lub cyfrowy) można przekonwertować na łatwy do wysłania dokument PDF obsługujący wypełnianie i podpisywanie. Drukowanie należy do przeszłości.


Aplikacja mobilna i członkostwo Acrobat Pro pozwalają wszędzie edytować tekst i porządkować strony plików PDF.


Wystarczy zrobić zdjęcie dokumentu lub tablicy, aby utworzyć gotowy do udostępniania i przeszukiwania dokument PDF o profesjonalnym wyglądzie.


Wybierz odpowiedni plan Acrobat DC dla siebie.


Acrobat Standard DC

Tworzenie, edytowanie i podpisywanie plików PDF w niezawodny sposób

Tylko dla systemu Windows.

15
, 98

/za miesiąc

15,98 €

Wymagane zobowiązanie roczne

 

Dostępna licencja dla zespołów. Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze

Acrobat Pro DC

Oto kompleksowe rozwiązanie do pracy z plikami PDF na każdym urządzeniu.

Dla systemów Windows i macOS.

18
, 44

/za miesiąc

18,44 €

Wymagane zobowiązanie roczne


 

Dostępna licencja dla zespołów. Dowiedz się więcej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Nasi specjaliści w zakresie programu Acrobat służą pomocą.

Questions? Let's chat.

 

Szukasz programu Acrobat Reader?