obraz
 

Dostępne możliwości plików PDF


Program Adobe Acrobat Reader pomaga w prowadzaniu firmy. Umożliwia konwertowanie, edytowanie, udostępnianie i podpisywanie plików PDF. Poniżej znajdziesz informacje o jego funkcjach i narzędziach.

 

obraz

Konwertowanie

Konwertowanie

Konwertowanie na format PDF

Konwertuj na PDF

Prawie każdy plik możesz przekonwertować na format PDF.

 

Konwersja Word-PDF

Konwersja Word-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft Word na format PDF.

Konwersja PPT-PDF

Konwersja PPT-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft PowerPoint na format PDF.

Konwersja Excel-PDF

Konwersja Excel-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft Excel na format PDF.

 

Konwersja JPG-PDF

Konwersja JPG-PDF

Konwertuj obrazy JPG, PNG i inne na format PDF.

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Word

Konwersja PDF-Word

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft Word.

 

 

PDF na PPT

Konwersja PDF-PPT

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft PowerPoint.

 

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Excel

Konwersja PDF-Excel

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft Excel.

 

 

PDF na obraz

PDF na JPG

Konwertuj dokumenty PDF na pliki JPG, PNG i TIFF.

Kompresowanie plików PDF

Kompresja plików PDF

Zmniejszaj pliki PDF w celu łatwiejszego udostępniania.

Strona HTML na PDF

Konwersja HTML na PDF

Konwertuj strony internetowe na format PDF.

 

 

Drukowanie do pliku PDF

Drukuj do pliku PDF

Przekształć dowolny plik w dokument PDF za pomocą okna dialogowego Drukowanie.

 

Konwertowanie

Edytowanie

Edytowanie

Edytowanie plików PDF

Edytowanie plików PDF

Edytuj tekst i obrazy w plikach PDF.

 

Dodawanie komentarzy do plików PDF

Dodawanie komentarzy

Dodawaj notatki, podświetlenia i oznaczenia.

Rozpoznawanie tekstu w pliku PDF

Rozpoznawanie tekstu

Optyczne rozpoznawania znaków pozwala edytować zeskanowany tekst.

Łączenie (scalanie) plików w dokument PDF

Łączenie plików

Scalaj wiele plików w jeden plik PDF.
 

 

Zmienianie kolejności stron

Zmienianie kolejności stron

Zmień kolejność stron w pliku PDF.

 

 

Usuwanie stron

Usuwanie stron

Usuń strony z pliku PDF.

 

Obracanie stron

Obracanie stron

Obracaj strony do orientacji pionowej lub poziomej.

 

Kadrowanie stron

Kadrowanie stron

Przycinaj zawartość stron na krawędziach.

 

 

Numerowanie stron

Dodaj numery stron do plików PDF.

 

 

Dodawanie stron do plików PDF

Wstaw strony

Dodaj strony do pliku PDF.

 

Dzielenie stron pliku PDF

Rozdzielanie pliku PDF

Podziel dokument PDF na kilka plików.

Edytowanie

Udostępnianie

Udostępnianie

Udostępnianie pliku PDF

Udostępnianie

Wyślij plik innym osobom do wyświetlania lub skomentowania.

 

Wysyłanie do recenzji i skomentowania

Wyślij do komentarza

Zbieraj szybko opinie od wielu osób w jednym pliku.

 

Zabezpieczanie dokumentów PDF

Ochrona plików PDF

Zapobiegaj kopiowaniu, edytowaniu lub drukowaniu treści pliku PDF przez inne osoby.

 

Odblokowywanie plików PDF

Odblokowywanie

Usuwaj hasła z chronionych plików PDF.

 

Redagowanie

Trwale usuń poufny tekst, grafikę lub ukryte dane.

 

Porównanie plików PDF

Porównywanie plików

Szybko porównaj pliki PDF, aby wykryć różnice.

 

Udostępnianie

Podpisywanie

Podpisywanie

Proszenie o podpis

Proszenie o podpisy

Wyślij dokument do podpisania przez inne osoby.

 

Wypełnij i podpisz

Wypełnij i podpisz

Wypełnij formularz i dodaj podpis.

 

Tworzenie formularza

Opracuj dokument do wielokrotnego użytku, który możesz wysłać innym osobom do podpisania.

 

 

Przygotowywanie formularza

Przygotuj formularz

Przekształcaj posiadane formularze i skany w gotowe do wypełnienia formularze PDF.

 

 

Podpisywanie

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną, aby komentować i udostępniać pliki PDF spoza biura.

 

Aplikacja mobilna Adobe Scan

Adobe Scan

Twórz pliki PDF, skanując dokumenty, rachunki, tablice i inne treści.

 

Aplikacje mobilne

Konwertowanie

Konwertowanie na format PDF

Konwertuj na PDF

Prawie każdy plik możesz przekonwertować na format PDF.

 

Konwersja Word-PDF

Konwersja Word-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft Word na format PDF.

Konwersja PPT-PDF

Konwersja PPT-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft PowerPoint na format PDF.

Konwersja Excel-PDF

Konwersja Excel-PDF

Konwertuj pliki programu Microsoft Excel na format PDF.

 

Konwersja JPG-PDF

Konwersja JPG-PDF

Konwertuj obrazy JPG, PNG i inne na format PDF.

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Word

Konwersja PDF-Word

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft Word.

 

 

PDF na PPT

Konwersja PDF-PPT

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft PowerPoint.

 

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Excel

Konwersja PDF-Excel

Konwertuj dokumenty PDF na pliki programu Microsoft Excel.

 

 

PDF na obraz

PDF na JPG

Konwertuj dokumenty PDF na pliki JPG, PNG i TIFF.

Kompresowanie plików PDF

Kompresja plików PDF

Zmniejszaj pliki PDF w celu łatwiejszego udostępniania.

Strona HTML na PDF

Konwersja HTML na PDF

Konwertuj strony internetowe na format PDF.

 

 

Drukowanie do pliku PDF

Drukuj do pliku PDF

Przekształć dowolny plik w dokument PDF za pomocą okna dialogowego Drukowanie.

 

Konwertowanie

Edytowanie

Edytowanie plików PDF

Edytowanie plików PDF

Edytuj tekst i obrazy w plikach PDF.

 

Dodawanie komentarzy do plików PDF

Dodawanie komentarzy

Dodawaj notatki, podświetlenia i oznaczenia.

Rozpoznawanie tekstu w pliku PDF

Rozpoznawanie tekstu

Optyczne rozpoznawania znaków pozwala edytować zeskanowany tekst.

Łączenie (scalanie) plików w dokument PDF

Łączenie plików

Scalaj wiele plików w jeden plik PDF.
 

 

Zmienianie kolejności stron

Zmienianie kolejności stron

Zmień kolejność stron w pliku PDF.

 

 

Usuwanie stron

Usuwanie stron

Usuń strony z pliku PDF.

 

Obracanie stron

Obracanie stron

Obracaj strony do orientacji pionowej lub poziomej.

 

Kadrowanie stron

Kadrowanie stron

Przycinaj zawartość stron na krawędziach.

 

 

Numerowanie stron

Dodaj numery stron do plików PDF.

 

 

Dodawanie stron do plików PDF

Wstaw strony

Dodaj strony do pliku PDF.

 

Dzielenie stron pliku PDF

Rozdzielanie pliku PDF

Podziel dokument PDF na kilka plików.

Edytowanie

Udostępnianie

Udostępnianie pliku PDF

Udostępnianie

Wyślij plik innym osobom do wyświetlania lub skomentowania.

 

Wysyłanie do recenzji i skomentowania

Wyślij do komentarza

Zbieraj szybko opinie od wielu osób w jednym pliku.

 

Zabezpieczanie dokumentów PDF

Ochrona plików PDF

Zapobiegaj kopiowaniu, edytowaniu lub drukowaniu treści pliku PDF przez inne osoby.

 

Odblokowywanie plików PDF

Odblokowywanie

Usuwaj hasła z chronionych plików PDF.

 

Redagowanie

Trwale usuń poufny tekst, grafikę lub ukryte dane.

 

Porównanie plików PDF

Porównywanie plików

Szybko porównaj pliki PDF, aby wykryć różnice.

 

Udostępnianie

Podpisywanie

Proszenie o podpis

Proszenie o podpisy

Wyślij dokument do podpisania przez inne osoby.

 

Wypełnij i podpisz

Wypełnij i podpisz

Wypełnij formularz i dodaj podpis.

 

Tworzenie formularza

Opracuj dokument do wielokrotnego użytku, który możesz wysłać innym osobom do podpisania.

 

 

Przygotowywanie formularza

Przygotuj formularz

Przekształcaj posiadane formularze i skany w gotowe do wypełnienia formularze PDF.

 

 

Podpisywanie

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną, aby komentować i udostępniać pliki PDF spoza biura.

 

Aplikacja mobilna Adobe Scan

Adobe Scan

Twórz pliki PDF, skanując dokumenty, rachunki, tablice i inne treści.

 

Aplikacje mobilne

Więcej możliwości dzięki programowi Acrobat

Nie ograniczaj zakresu funkcji związanych z plikami PDF. Zapoznaj się z tymi funkcjami programu Acrobat DC, które pozwalają maksymalnie wykorzystać zalety plików PDF.

 

Nowości

Więcej możliwości dzięki programowi Acrobat

Nie ograniczaj zakresu funkcji związanych z plikami PDF. Zapoznaj się z tymi funkcjami programu Acrobat DC, które pozwalają maksymalnie wykorzystać zalety plików PDF.

 

Nowości

obraz

Zadbaj o ułatwienia dostępu.

Program pozwala sprawnie tworzyć pliki PDF z ułatwieniami dostępu i sprawdzać poziom tych ułatwień.

obraz

Skorzystaj z Kreatora operacji w programie Acrobat Pro.

Możesz przygotować własne operacje i stosować je do plików PDF, aby usprawnić przetwarzanie dokumentów.