Najlepsze na świecie narzędzia do obróbki plików PDF — doskonałe efekty pracy

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi plików PDF pozwala konwertować, edytować, podpisywać i chronić dokumenty.

Tylko 18,44€/mies.
Wymagane zobowiązanie roczne

Stale poprawiamy rozwiązania do pracy z plikami PDF.

Łatwe porównywanie plików
Nowe narzędzie do porównywania plików PDF pozwala szybko i dokładnie wykryć różnice między dokumentami PDF.
Stosowanie identyfikatorów certyfikatów

Używanie identyfikatorów cyfrowych

Narzędzie Certyfikaty pozwala w wygodny sposób podpisywać, certyfikować i weryfikować dokumenty.
Rysowanie przy użyciu funkcji DirectInk

Rysowanie przy użyciu funkcji DirectInk

Na urządzeniach z systemem Windows 10 można płynnie rysować i pisać palcami lub za pomocą pióra elektronicznego.
Inteligentne pliki PDF

Pliki PDF stały się inteligentne.

Opracowaliśmy standard Portable Document Format (PDF). Utworzenie pliku PDF w programie Acrobat lub jednej z usług online firmy Adobe pozwala uzyskać więcej niż tylko obraz dokumentu. Generowany jest plik inteligentny, który oferuje funkcje edytowania, podpisywania, udostępniania, zabezpieczania i wyszukiwania. Wygląda on doskonale na dowolnym ekranie.
Pliki PDF stały się inteligentne.
Biuro równie mobilne jak Ty

Biuro równie mobilne jak Ty.

Program Acrobat DC wraz z usługą Document Cloud udostępnia komplet narzędzi do konwertowania, redagowania i podpisywania plików PDF. Zapewnia przy tym dowolny poziom mobilności. Dokument wstępnie opracowany w biurze można poprawić w czasie przejazdu, a wysłać do zatwierdzenia już z domu. Płynne transfery ułatwiają skupienie się na zadaniu.

Podpisy elektroniczne — do każdych zastosowań.

Program Acrobat DC zapewnia obsługę podpisów elektronicznych na ponad miliardzie urządzeń na całym świecie. Umożliwia to składanie ważnych podpisów na dokumentach przez wykonanie gestów palcem na urządzeniach obsługujących dotyk lub kliknięcie w przeglądarce. Acrobat DC to nie tylko aplikacja do obsługi podpisów. Program ułatwia też wysyłanie, śledzenie i przechowywanie podpisanych dokumentów.
Acrobat i dział informatyczny — pełna kontrola.

Acrobat i dział informatyczny — pełna kontrola.

Program Acrobat DC oferuje narzędzia administracyjne dla przedsiębiorstw, dzięki czemu informatycy mogą błyskawicznie go instalować i aktualizować. Oferuje efektywną obsługę systemu Windows 10 oraz najlepsze w branży zabezpieczenia.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.