PDF. Trzy litery, które zmieniły świat.

Co to jest PDF?

Standard PDF (Portable Document Format) opracowano na potrzeby niezawodnego wyświetlania i udostępniania dokumentów — niezależnie od oprogramowania, sprzętu czy systemu operacyjnego. Wprowadzone przez firmę Adobe rozwiązanie jest teraz otwartym standardem PDF obsługiwanym przez organizację ISO (International Organization for Standardization). Pliki PDF mogą zawierać łącza i przyciski, pola formularzy, elementy audio i wideo, a także funkcje biznesowe. Można je również podpisywać cyfrowo i łatwo wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Acrobat Reader DC.

Opracowaliśmy standard PDF.

Opracowaliśmy standard PDF.

W 1991 roku współzałożyciel firmy Adobe dr John Warnock rozpoczął rewolucję w dziedzinie konwertowania dokumentów papierowych na cyfrowe, realizując pomysł określany jako projekt Camelot. Celem projektu było udostępnienie dowolnym osobom narzędzi do rejestrowania dokumentów z dowolnych aplikacji, wysyłania elektronicznych wersji dokumentów w dowolne miejsca i wyświetlanie oraz drukowanie ich na każdym komputerze. W 1992 roku w projekcie Camelot powstał standard PDF. Dzisiaj jest to format, któremu ufają firmy z całego świata.
Opracowaliśmy standard PDF.
Wygląd naprawdę ma znaczenie.

Wygląd naprawdę ma znaczenie.

Wizja Johna Warnocka jest wciąż żywa i nadal rozwijana. Dokument lub obraz zapisany w formacie Adobe PDF dokładnie zachowuje właściwy wygląd. Wiele plików PDF to tylko obrazy stron. Pliki Adobe PDF zachowują natomiast wszystkie dane z oryginału — nawet w przypadku scalenia tekstu, grafiki, arkuszy kalkulacyjnych i innych elementów w jednym pliku.

Pliki PDF są oparte na standardach

Każdy plik PDF spełnia normę ISO 32000 w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Dostępne są formaty specjalistyczne: PDF/A do archiwizacji, PDF/E do zastosowań inżynieryjnych i PDF/X na potrzeby druku. Pliki PDF można tworzyć z użyciem szeregu standardów ułatwień dostępu, tak aby ich treść była łatwa w użyciu dla osób niepełnosprawnych.
W 2002 roku firma Time Inc. wybrała standard PDF/X jako preferowany na potrzeby dostarczania reklam.
Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Na każdym etapie pracy z dokumentami cyfrowymi ważna jest ich ochrona. Plik PDF można zabezpieczyć hasłem, tak aby nikt inny nie mógł ich kopiować czy edytować. Można też trwale usunąć z nich informacje poufne. Dostępne są również opcje znajdowania i usuwania ukrytych danych.
Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.

Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.

Aby podpisać elektronicznie dokument PDF, wystarczy użyć programu Adobe Acrobat Reader DC, aplikacji Acrobat Reader na urządzenia przenośne lub aplikacji Adobe Sign na urządzenia przenośne. Do zarządzania ważnymi prawnie procesami podpisów cyfrowych lub elektronicznych służą program Adobe Acrobat DC i aplikacja Adobe Sign.
Koniec z papierowymi wydrukami. Na zawsze.
Lepsze wykorzystanie zeskanowanych dokumentów.

Lepsze wykorzystanie zeskanowanych dokumentów.

Oprogramowanie pozwala skanować dokumenty papierowe i formularze do formatu Adobe PDF, aby uzyskiwać pliki inteligentne — obsługujące między innymi przeszukiwanie oraz udostępnianie. W plikach Adobe PDF jest stosowana technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR), dzięki czemu można edytować i komentować zeskanowane dokumenty.
Acrobat Reader na komputery
Acrobat Reader na komputery

Acrobat Reader na komputery

Aplikacja Acrobat na urządzenia przenośne
Aplikacja Acrobat na urządzenia przenośne

Aplikacja Acrobat na urządzenia przenośne

Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.