Przedstawiamy kolejną wersję programu Acrobat. Oto Acrobat DC.

Program Acrobat DC jest następną wersją po produkcie Acrobat XI. Można kupić go jako autonomiczną aplikację na komputer. Jest również dostępny w ramach członkostwa, które oprócz programu na komputer obejmuje usługi online. Wybór należy do Ciebie.

Zapoznaj się z nowościami w programie Acrobat DC.

Program Acrobat DC oferuje wszystkie narzędzia znane z wersji Acrobat XI. Wyposażono go w interfejs obsługujący gesty dotykowe, nowe funkcje współpracy z urządzeniami przenośnymi oraz kilka niezwykłych nowych narzędzi usprawniających pracę. Szybciej.
Korzystanie z usługi Dropbox
Istnieje możliwość przechowywania i korzystania z plików w usłudze Dropbox podczas pracy w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC na komputerze.
Pliki PDF dostępne wszędzie
Funkcja Mobile Link umożliwia bezpieczne przechowywanie ostatnich plików PDF w usłudze Adobe Document Cloud. W każdej chwili można kontynuować pracę — na dowolnym urządzeniu.
Śledzenie plików PDF

Śledzenie plików PDF

Przeglądarka z zakładkami umożliwia otwarcie wszystkich plików PDF w jednym oknie. Aby wyświetlić dany plik PDF, wystarczy kliknąć lub stuknąć jego zakładkę.

Członkostwo czy licencja wieczysta?

Aby po prostu kupić program Acrobat DC na komputer, wystarczy zrealizować jednokrotną transakcję i stać się jego posiadaczem. Jeśli większe znaczenie ma elastyczność, warto skorzystać z członkostwa rocznego lub miesięcznego, które gwarantuje ciągły dostęp do najnowszych funkcji programu Acrobat DC na komputery, aplikacji na urządzenia przenośne, a także usług online i podpisów elektronicznych.

Biuro równie mobilne jak Ty

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud udostępnia komplet narzędzi do konwertowania, redagowania i podpisywania plików PDF. Zapewnia przy tym doskonałą mobilność. Dokument wstępnie opracowany w biurze można poprawić w czasie przejazdu, a wysłać do zatwierdzenia już z domu. Transfery odbywają się płynnie, bez odrywania użytkownika od zadania.
Biuro równie mobilne jak Ty
Podpisy elektroniczne — do każdych zastosowań

Podpisy elektroniczne — do każdych zastosowań

Program Acrobat DC zapewnia obsługę podpisów elektronicznych na ponad miliardzie urządzeń na całym świecie. Umożliwia to składanie ważnych podpisów na dokumentach przez wykonanie gestów palcem na urządzeniach obsługujących dotyk lub kliknięcie w przeglądarce. Acrobat DC to nie tylko aplikacja do obsługi podpisów. Program ułatwia też wysyłanie, śledzenie i przechowywanie podpisanych dokumentów.

Działanie w środowiskach korporacyjnych

Program Acrobat DC jest jednym z bezpiecznych narzędzi do przetwarzania dokumentów cyfrowych zawartych w usłudze Adobe Document Cloud dla przedsiębiorstw. Integracja programu Acrobat DC, usług podpisów elektronicznych oraz aplikacji internetowych i na urządzenia przenośne z istniejącymi systemami pozwala uzyskać w całości cyfrowe obiegi pracy, które znacząco usprawniają działalność.
Działanie w środowiskach korporacyjnych
Inteligentne pliki PDF

Inteligentne pliki PDF

Ponad 20 lat temu opracowaliśmy standard PDF (Portable Document Format), aby ułatwić udostępnianie dokumentów między systemami operacyjnymi. Wynaleźliśmy też program Acrobat — czołowe rozwiązanie do pracy z plikami PDF na świecie. Tworząc plik PDF w programie Acrobat lub jednej z czterech usług online firmy Adobe, można uzyskać dokument inteligentny, w którym czcionki i formatowanie są dokładnie zgodne z oczekiwaniami. A to dopiero początek naszej historii.
Usługi online firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat. Wymagają zgody na dodatkowe warunki oraz Zasady prywatności firmy Adobe. Usługi online są dostępne tylko w wybranych krajach i językach. Mogą wymagać rejestracji użytkownika. Mogą podlegać zmianom i zostać wycofane bez powiadomienia w całości lub w części. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie członkostwa.