IT-ressurserUtrullering og teknisk dokumentasjon

Få tilgang til dette verktøysettet på Internett eller last det ned for å ta i bruk de nyeste IT-ressursene for Adobe Document Cloud og Adobe Acrobat DC, blant annet Enterprise Administration Guide, utgivelsesmerknader, Preference Reference-ordlisten og mobil- og tjenesteressurser for bedriften.
Håndter Document Cloud- og Acrobat DC-utrulleringene på en effektiv måte. Brukerstøtte omfatter:
  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) og Microsoft System Center Updates Publisher (SCUP)
  • Apple Remote Desktop
  • Citrix XenApp
  • Windows Terminal Server på Windows Server 2008
  • Microsoft Application Virtualization (App-V)
Få mer informasjon om JavaScript og skjemastøtte, Adobe LiveCycle-autentisering, versjonering, språkstøtte, endringer på tvers av versjoner og andre emner.
Customization Wizard
Optimaliser bruken av Acrobat DC-produkter i hele bedriften med dette gratisverktøyet som gir deg mulighet til å tilpasse installeringsprogrammet og programfunksjonene før utrullering.
Volumutrullering av Acrobat Reader DC
Mer informasjon om volumdistribuering av skrivebordsprogrammet Reader DC og Acrobat Reader DC-mobilapplikasjonen, som begge er gratis.
Adobe samarbeider med de ledende EMM-plattformene for å gi bedrifter mulighet til å håndtere og distribuere Adobe Document Cloud-mobilapplikasjoner på en sikker måte.
Integrert e-signering
Få tilgang til dokumentasjon om og veiledninger for hvordan du legger til e-Sign-tjenestene for Adobe Document Cloud (tidligere kalt Adobe EchoSign) i eksisterende forretningssystemer.
Tekniske spesifikasjoner
Les de tekniske spesifikasjonene for Acrobat.
Utgivelsesmerknader
Få detaljert informasjon om de nyeste oppdateringene og forbedringene.

Document Cloud-sikkerhet
Få informasjon om de siste sikkerhetsnyhetene, -hendelsene og -oppdateringene:
(omfatter månedlig oversikt over planlagte oppdateringer)
Finn blant annet tekniske veiledninger, tekniske dokumenter og utviklerressurser og beskytt innhold ved hjelp av digitale signaturer og rettighetshåndtering.
Digitale signaturer
Finn ut hvordan du overholder lovfestede eller bransjespesifikke krav for Advanced Electronic Signatures (AES) ved hjelp av en hvilken som helst leverandør av digitale sertifikater som er oppført i European Union Trust List (EUTL) eller Adobe Approved Trust List (AATL).
Se hvordan e-Sign-tjenestene i Adobe Document Cloud overholder bransjens sikkerhetsstandarder.

Opplæring og brukerstøtte

Profesjonell veiledning
Få informasjon om de siste nyhetene og ressursene fra Acrobats IT-blogg.
Hjelp for Acrobat
Gå til Hjelp for Acrobat-sidene og løs problemer raskt ved hjelp av blant annet opplæringsmateriale, nettbasert hjelp, feilsøkingstips og fora.
Hjelp for eSign-tjenester
Gå til hjelpesidene for eSign-tjenester hvis du vil ha opplæringsmateriale, grunnleggende informasjon for administratorer og referanseveiledninger.
Maksimer verdien av Acrobat-investeringen via mange ulike tjeneste- og støttealternativer.
Adobes nettbaserte tjenester er kun tilgjengelig for brukere som er 13 år eller eldre, og krever samtykke i ytterligere betingelser og Adobes retningslinjer for personvern. Nettbaserte tjenester er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Ytterligere godtgjørelser eller abonnementsavgifter kan bli pålagt.