IT-ressurserUtrullering og teknisk dokumentasjon

Få tilgang til dette verktøysettet på Internett eller last det ned for å ta i bruk de nyeste IT-ressursene for Adobe Document Cloud og Adobe Acrobat DC, blant annet Enterprise Administration Guide, utgivelsesmerknader, Preference Reference-ordlisten og mobil- og tjenesteressurser for bedriften.
Håndter Document Cloud- og Acrobat DC-utrulleringene på en effektiv måte. Brukerstøtte omfatter:
  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) og Microsoft System Center Updates Publisher (SCUP)
  • Apple Remote Desktop
  • Citrix XenApp 6.0 og 5.0
  • Windows Terminal Server på Windows Server 2008
Få mer informasjon om JavaScript og skjemastøtte, Adobe LiveCycle-autentisering, versjonering, språkstøtte, endringer på tvers av versjoner og andre emner.
Customization Wizard
Optimaliser bruken av Acrobat DC-produkter i hele bedriften med dette gratisverktøyet som gir deg mulighet til å tilpasse installeringsprogrammet og programfunksjonene før utrullering.
Volumutrullering av Acrobat Reader DC
Mer informasjon om volumdistribuering av skrivebordsprogrammet Reader DC og Acrobat-mobilapplikasjonen, som begge er gratis.
Integrert e-signering
Få tilgang til dokumentasjon om og veiledninger for hvordan du legger til e-signeringstjenester for Adobe Document Cloud (tidligere kalt Adobe EchoSign) i eksisterende forretningssystemer.
Tekniske spesifikasjoner
Les de tekniske spesifikasjonene for Acrobat.
Utgivelsesmerknader
Få detaljert informasjon om de nyeste oppdateringene og forbedringene.

Document Cloud-sikkerhet
Få informasjon om de siste sikkerhetsnyhetene, -hendelsene og -oppdateringene:
(omfatter månedlig oversikt over planlagte oppdateringer)
Finn blant annet tekniske veiledninger, tekniske dokumenter og utviklerressurser og beskytt innhold ved hjelp av digitale signaturer og rettighetshåndtering.
Se hvordan e-signeringstjenester i Adobe Document Cloud overholder bransjens sikkerhetsstandarder.

Opplæring og brukerstøtte

Profesjonell veiledning
Få informasjon om de siste nyhetene og ressursene fra Acrobats IT-blogg.
Hjelp for Acrobat
Gå til Hjelp for Acrobat-sidene og løs problemer raskt ved hjelp av blant annet opplæringsmateriale, nettbasert hjelp, feilsøkingstips og fora.
Maksimer verdien av Acrobat-investeringen via mange ulike tjeneste- og støttealternativer.
Adobes nettbaserte tjenester er kun tilgjengelig for brukere som er 13 år eller eldre, og krever samtykke i ytterligere betingelser og Adobes retningslinjer for personvern. Nettbaserte tjenester er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Ytterligere godtgjørelser eller abonnementsavgifter kan bli pålagt.